/[cvs]/jsr166/build.xml
ViewVC logotype

Diff of /jsr166/build.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.151 by jsr166, Sun Feb 16 14:25:46 2014 UTC revision 1.171 by jsr166, Wed Sep 2 04:46:40 2015 UTC
# Line 24  Line 24 
24    $HOME/jdk/src/jdk9    $HOME/jdk/src/jdk9
25    where each of the above is a complete JDK source tree    where each of the above is a complete JDK source tree
26    (e.g. mercurial forest) or a symlink to same.    (e.g. mercurial forest) or a symlink to same.
27    
28      Alternatively, define ant variables thus:
29      ant -Djdk$N.home=...
30      for $N in 6 7 8 9 ...
31  ------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------
32    </description>    </description>
33    
# Line 46  Line 50 
50    <property name="build.deprecation"    value="false"/>    <property name="build.deprecation"    value="false"/>
51    <property name="build.javadoc.access" value="protected"/>    <property name="build.javadoc.access" value="protected"/>
52    
53    <!-- Tck options; see JSR166TestCase.java -->    <!-- Tck options; see JSR166TestCase.java
54    <!-- ant -Djsr166.profileTests=true -Djsr166.runsPerTest=100 test-tck -->     To profile a single tck test class:
55       ant -Djsr166.profileTests=true -Djsr166.profileThreshold=100 -Djsr166.tckTestClass=CompletableFutureTest test-tck
56       To stress test a single tck test class:
57       ant -Djsr166.tckTestClass=CountedCompleterTest -Djsr166.runsPerTest=100 test-tck
58      -->
59    <property name="jsr166.profileTests"     value="false"/>    <property name="jsr166.profileTests"     value="false"/>
60    <property name="jsr166.profileThreshold" value="100"/>    <property name="jsr166.profileThreshold" value="100"/>
61    <property name="jsr166.runsPerTest"      value="1"/>    <property name="jsr166.runsPerTest"      value="1"/>
   <!-- Allow running an individual tck test class -->  
   <!-- ant -Djsr166.tckTestClass=CountedCompleterTest -Djsr166.runsPerTest=100 test-tck -->  
62    <property name="jsr166.tckTestClass"     value="JSR166TestCase"/>    <property name="jsr166.tckTestClass"     value="JSR166TestCase"/>
63    
64    <!-- Build locations -->    <!-- Build locations -->
# Line 157  Line 163 
163    <property name="extra166y.jar"    location="${build.extra166y.dir}/extra166y.jar"/>    <property name="extra166y.jar"    location="${build.extra166y.dir}/extra166y.jar"/>
164    <property name="junit.jar"        location="${lib.dir}/junit.jar"/>    <property name="junit.jar"        location="${lib.dir}/junit.jar"/>
165    
166    <!-- Canonical location of jdk API docs, to use with javadoc link attribute -->    <!-- Canonical location of jdk docs root, to use with javadoc -Xdocrootparent flag -->
167    <property name="jdkapi5docs.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/"/>    <property name="java5.docroot.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs"/>
168    <property name="jdkapi6docs.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/"/>    <property name="java6.docroot.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/6/docs"/>
169    <property name="jdkapi7docs.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/"/>    <property name="java7.docroot.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/7/docs"/>
170      <property name="java8.docroot.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/8/docs"/>
171    <property name="jdkapi8docs.url"      value="http://download.java.net/jdk8/docs/api/"/>    <!-- The expected canonical location does not yet exist as of 2014-07 -->
172    <!-- The expected canonical location does not yet exist as of 2014-02 -->    <!-- <property name="java9.docroot.url" value="http://docs.oracle.com/javase/9/docs"/> -->
173    <!-- <property name="jdkapi8docs.url" value="http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/"/> -->    <property name="java9.docroot.url"      value="http://download.java.net/jdk9/docs"/>
174      <!-- Default jdk doc location (latest stable release seems best) -->
175    <property name="jdkapi9docs.url"      value="${jdkapi8docs.url}"/>    <property name="java.docroot.url"       value="${java8.docroot.url}"/>
   <!-- No published jdk9 docs exist as of 2014-02 -->  
   <!-- <property name="jdkapi9docs.url" value="http://docs.oracle.com/javase/9/docs/api/"/> -->  
176    
177    <!-- Default jdk api doc location (latest stable release seems best) -->    <!-- Canonical location of jdk API docs, to use with javadoc link attribute -->
178    <property name="jdkapidocs.url"       value="${jdkapi7docs.url}"/>    <property name="java5.api.url"      value="${java5.docroot.url}/api/"/>
179      <property name="java6.api.url"      value="${java6.docroot.url}/api/"/>
180      <property name="java7.api.url"      value="${java7.docroot.url}/api/"/>
181      <property name="java8.api.url"      value="${java8.docroot.url}/api/"/>
182      <property name="java9.api.url"      value="${java9.docroot.url}/api/"/>
183      <property name="java.api.url"       value="${java.docroot.url}/api/"/>
184    
185    <!-- Define the "jtreg" task -->    <!-- Define the "jtreg" task -->
186    <!-- See the docs in "jtreg -onlineHelp" -->    <!-- See the docs in "jtreg -onlineHelp" -->
# Line 190  Line 199 
199      <attribute name="compile-target" default="@{target}"/>      <attribute name="compile-target" default="@{target}"/>
200      <attribute name="workdir"/>      <attribute name="workdir"/>
201      <attribute name="classes"/>      <attribute name="classes"/>
202      <attribute name="jvmflags" default=""/>      <attribute name="jvmflags" default="-ea -esa -Djsr166.testImplementationDetails=true"/>
203      <element name="javac-elements" optional="true"/>      <element name="javac-elements" optional="true"/>
204      <sequential>      <sequential>
205    
# Line 204  Line 213 
213             source="@{compile-target}"             source="@{compile-target}"
214             target="@{compile-target}"             target="@{compile-target}"
215             classpath="${junit.jar}"             classpath="${junit.jar}"
            bootclasspath="@{classes}:${bootclasspath@{compile-target}}"  
216             includeAntRuntime="false"             includeAntRuntime="false"
217             includeJavaRuntime="false"             includeJavaRuntime="false"
218             executable="${javac@{compile-target}}"             executable="${javac@{compile-target}}"
# Line 213  Line 221 
221        <include name="*.java"/>        <include name="*.java"/>
222        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
223        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial,-deprecation"/>        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial,-deprecation"/>
224          <compilerarg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>
225        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
226        <javac-elements/>        <javac-elements/>
227    
# Line 224  Line 233 
233            fork="true">            fork="true">
234          <jvmarg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>          <jvmarg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>
235          <jvmarg line="@{jvmflags}"/>          <jvmarg line="@{jvmflags}"/>
236    
237            <!-- ant -Djava.util.concurrent.ForkJoinPool.common.parallelism=1 test-tck -->
238            <syspropertyset id="java.util.concurrent.ForkJoinPool-properties">
239              <propertyref prefix="java.util.concurrent.ForkJoinPool"/>
240            </syspropertyset>
241    
242          <sysproperty key="jsr166.profileTests"     value="${jsr166.profileTests}"/>          <sysproperty key="jsr166.profileTests"     value="${jsr166.profileTests}"/>
243          <sysproperty key="jsr166.profileThreshold" value="${jsr166.profileThreshold}"/>          <sysproperty key="jsr166.profileThreshold" value="${jsr166.profileThreshold}"/>
244          <sysproperty key="jsr166.runsPerTest"      value="${jsr166.runsPerTest}"/>          <sysproperty key="jsr166.runsPerTest"      value="${jsr166.runsPerTest}"/>
# Line 236  Line 251 
251      </sequential>      </sequential>
252    </macrodef>    </macrodef>
253    
254      <!-- Define jtreg test sets for different jdk versions -->
255      <fileset dir="${jtreg.src.dir}">
256        <patternset id="jdk9.jtreg.tests">
257          <include name="**/*.java"/>
258        </patternset>
259      </fileset>
260    
261      <fileset dir="${jtreg.src.dir}">
262        <patternset id="jdk8.jtreg.tests">
263          <include name="**/*.java"/>
264          <exclude name="util/Spliterator/SpliteratorCharacteristics.java"/>
265          <!-- https://bugs.openjdk.java.net/browse/JDK-6842353 -->
266          <exclude name="util/WeakHashMap/GCDuringIteration.java"/>
267        </patternset>
268      </fileset>
269    
270      <fileset dir="${jtreg.src.dir}">
271        <patternset id="jdk7.jtreg.tests">
272          <include name="**/*.java"/>
273          <exclude name="util/Collection/CollectionDefaults.java"/>
274          <exclude name="util/List/ListDefaults.java"/>
275          <exclude name="util/Spliterator/**/*.java"/>
276          <exclude name="**/CompletableFuture/**/*.java"/>
277          <exclude name="**/ConcurrentAssociateTest.java"/>
278          <exclude name="**/ConcurrentContainsKeyTest.java"/>
279          <exclude name="**/ConcurrentHashMap/ToArray.java"/>
280          <exclude name="**/ConcurrentRemoveIf.java"/>
281          <exclude name="**/COWSubList.java"/>
282          <exclude name="**/FutureTask/NegativeTimeout.java"/>
283          <exclude name="util/concurrent/forkjoin/SubmissionTest.java"/>
284          <exclude name="**/StampedLock/**/*.java"/>
285          <exclude name="**/AtomicReferenceTest.java"/>
286          <exclude name="util/concurrent/atomic/Serial.java"/>
287        </patternset>
288      </fileset>
289    
290    <macrodef name="run-jtreg-tests">    <macrodef name="run-jtreg-tests">
291        <!-- ant -Djtreg.src.dir=src/test/jtreg/util/concurrent/CompletableFuture test-jtreg -->
292      <attribute name="jtreg.src.dir" default="${jtreg.src.dir}"/>      <attribute name="jtreg.src.dir" default="${jtreg.src.dir}"/>
293      <attribute name="source" default="7"/>      <attribute name="source" default="7"/>
294      <attribute name="target"/>      <attribute name="target"/>
# Line 252  Line 304 
304             jdk="${jdk@{target}.home}"             jdk="${jdk@{target}.home}"
305             workDir="@{workdir}/JTwork"             workDir="@{workdir}/JTwork"
306             reportDir="@{workdir}/JTreport">             reportDir="@{workdir}/JTreport">
307          <patternset refid="jdk@{target}.jtreg.tests"/>
308        <arg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>        <arg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>
309        <arg value="-agentvm"/>        <arg value="-agentvm"/>
310        <arg value="-v:nopass,fail"/>        <arg value="-v:nopass,fail"/>
# Line 303  Line 355 
355        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>
356        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
357        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
358          <compilerarg value="-Werror"/>
359        <compilerarg value="-Xdoclint:all/protected"/>        <compilerarg value="-Xdoclint:all/protected"/>
360        <compilerarg line="-Xmaxerrs 1000 -Xmaxwarns 1000"/>        <compilerarg line="-Xmaxerrs 1000 -Xmaxwarns 1000"/>
361        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
# Line 332  Line 385 
385    
386      <javadoc destdir="${docs.dir}"      <javadoc destdir="${docs.dir}"
387               packagenames="none"               packagenames="none"
388               link="${jdkapi9docs.url}"               link="${java9.api.url}"
389               overview="${src.dir}/intro.html"               overview="${src.dir}/intro.html"
390               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
391               sourcepath="${src.dir}:${jdk9src.dir}"               sourcepath="${src.dir}:${jdk9src.dir}"
# Line 341  Line 394 
394        <fileset dir="${src.dir}" defaultexcludes="yes">        <fileset dir="${src.dir}" defaultexcludes="yes">
395          <include name="**/*.java"/>          <include name="**/*.java"/>
396        </fileset>        </fileset>
397          <arg line="-Xdocrootparent ${java9.docroot.url}"/>
398        <arg line="-Xmaxerrs 1000 -Xmaxwarns 1000"/>        <arg line="-Xmaxerrs 1000 -Xmaxwarns 1000"/>
399        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
400        <arg value="-tag"/>        <arg value="-tag"/>
# Line 405  Line 459 
459      <mirror-dir src="${docs.dir}" dst="${dist.docs.dir}"/>      <mirror-dir src="${docs.dir}" dst="${dist.docs.dir}"/>
460    </target>    </target>
461    
462      <target name="tck" depends="test-tck" description="alias for test-tck"/>
463    <target name="test-tck"    <target name="test-tck"
464            depends="jar"            depends="jar"
465            description="Runs tck tests for main directly">            description="Runs tck tests for main directly">
# Line 416  Line 470 
470        classes="${product.jar}"/>        classes="${product.jar}"/>
471    </target>    </target>
472    
473      <target name="test-tck-parallelism-1"
474              description="Runs test-tck with given common pool parallelism">
475        <antcall target="test-tck">
476          <param name="java.util.concurrent.ForkJoinPool.common.parallelism" value="1"/>
477        </antcall>
478      </target>
479    
480      <target name="test-tck-parallelism-0"
481              description="Runs test-tck with given common pool parallelism">
482        <antcall target="test-tck">
483          <param name="java.util.concurrent.ForkJoinPool.common.parallelism" value="0"/>
484        </antcall>
485      </target>
486    
487      <target name="jtreg" depends="test-jtreg" description="alias for test-jtreg"/>
488    <target name="test-jtreg"    <target name="test-jtreg"
489            depends="jar"            depends="jar"
490            description="Runs jtreg tests for main using the jtreg ant task">            description="Runs jtreg tests for main using the jtreg ant task">
# Line 426  Line 495 
495    </target>    </target>
496    
497    <target name="test"    <target name="test"
498            depends="test-tck, test-jtreg"            depends="test-tck, test-tck-parallelism-1, test-jtreg"
499            description="Runs tck and jtreg tests for main">            description="Runs tck and jtreg tests for main">
500    </target>    </target>
501    
502      <target name="jtreg8" description="Runs jtreg tests with jdk8">
503    
504        <antcall target="jtreg">
505          <param name="build.main.java.version" value="8"/>
506          <param name="build.main.javac" value="${javac8}"/>
507        </antcall>
508    
509      </target>
510    
511    <target name="test89"    <target name="test89"
512            description="Runs tck and jtreg tests for main for multiple java versions">            description="Runs tck and jtreg tests for main for multiple java versions">
513    
# Line 496  Line 574 
574    </target>    </target>
575    
576    
577      <target name="compile-test-loops" depends="jar"
578              description="compile all the perf tests in src/test/loops">
579    
580        <mkdir dir="${build.dir}/test/loops"/>
581    
582        <javac srcdir="${basedir}/src/test/loops"
583               destdir="${build.dir}/test/loops"
584               debug="${build.debug}"
585               debuglevel="${build.debuglevel}"
586               deprecation="${build.deprecation}"
587               includeAntRuntime="false"
588               includeJavaRuntime="false"
589               executable="${javac9}"
590               fork="true">
591    
592          <include name="*.java"/>
593          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
594          <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial"/>
595          <compilerarg value="-Xbootclasspath/p:${product.jar}"/>
596          <compilerarg line="${build.args}"/>
597    
598        </javac>
599    
600      </target>
601    
602    
603    <!-- jsr166 4jdk7 -->    <!-- jsr166 4jdk7 -->
604    
605    <target name="4jdk7compile"    <target name="4jdk7compile"
# Line 521  Line 625 
625        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>
626        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
627        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
628          <compilerarg value="-Werror"/>
629        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
630    
631      </javac>      </javac>
# Line 625  Line 730 
730      <run-jtreg-tests      <run-jtreg-tests
731         target="7"         target="7"
732         workdir="${build.4jdk7.dir}"         workdir="${build.4jdk7.dir}"
733         classes="${4jdk7product.jar}"         classes="${4jdk7product.jar}"/>
        jtregflags="-exclude:${jtreg.src.dir}/jdk8tests"/>  
734    </target>    </target>
735    
736    
# Line 644  Line 748 
748    
749      <javadoc destdir="${4jdk7docs.dir}"      <javadoc destdir="${4jdk7docs.dir}"
750               packagenames="none"               packagenames="none"
751               link="${jdkapi7docs.url}"               link="${java7.api.url}"
752               overview="${4jdk7src.dir}/intro.html"               overview="${4jdk7src.dir}/intro.html"
753               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
754               sourcepath="${4jdk7src.dir}:${jdk7src.dir}"               sourcepath="${4jdk7src.dir}:${jdk7src.dir}"
# Line 653  Line 757 
757        <fileset dir="${4jdk7src.dir}" defaultexcludes="yes">        <fileset dir="${4jdk7src.dir}" defaultexcludes="yes">
758          <include name="**/*.java"/>          <include name="**/*.java"/>
759        </fileset>        </fileset>
760          <arg line="-Xdocrootparent ${java7.docroot.url}"/>
761        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
762      </javadoc>      </javadoc>
763    </target>    </target>
# Line 707  Line 812 
812        <include name="jsr166x/**/*.java"/>        <include name="jsr166x/**/*.java"/>
813        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
814        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes"/>        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes"/>
815          <compilerarg value="-Werror"/>
816        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
817    
818      </javac>      </javac>
# Line 732  Line 838 
838    
839      <javadoc destdir="${jsr166xdocs.dir}"      <javadoc destdir="${jsr166xdocs.dir}"
840               packagenames="jsr166x.*"               packagenames="jsr166x.*"
841               link="${jdkapidocs.url}"               link="${java.api.url}"
842               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
843               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"
844               bootclasspath="${bootclasspath6}"               bootclasspath="${bootclasspath6}"
845               source="5"               source="5"
846               executable="${javadoc7}">               executable="${javadoc7}">
847          <arg line="-Xdocrootparent ${java.docroot.url}"/>
848        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
849    
850      </javadoc>      </javadoc>
# Line 792  Line 899 
899        <include name="jsr166y/**/*.java"/>        <include name="jsr166y/**/*.java"/>
900        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
901        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
902          <compilerarg value="-Werror"/>
903        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
904    
905      </javac>      </javac>
# Line 817  Line 925 
925    
926      <javadoc destdir="${jsr166ydocs.dir}"      <javadoc destdir="${jsr166ydocs.dir}"
927               packagenames="jsr166y.*"               packagenames="jsr166y.*"
928               link="${jdkapidocs.url}"               link="${java.api.url}"
929               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
930               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"
931               bootclasspath="${bootclasspath6}"               bootclasspath="${bootclasspath6}"
932               source="6"               source="6"
933               executable="${javadoc7}">               executable="${javadoc7}">
934          <arg line="-Xdocrootparent ${java.docroot.url}"/>
935        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
936    
937      </javadoc>      </javadoc>
# Line 878  Line 987 
987        <include name="extra166y/**/*.java"/>        <include name="extra166y/**/*.java"/>
988        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
989        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial"/>        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial"/>
990          <compilerarg value="-Werror"/>
991        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
992    
993      </javac>      </javac>
# Line 903  Line 1013 
1013    
1014      <javadoc destdir="${extra166ydocs.dir}"      <javadoc destdir="${extra166ydocs.dir}"
1015               packagenames="extra166y.*"               packagenames="extra166y.*"
1016               link="${jdkapidocs.url}"               link="${java.api.url}"
1017               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
1018               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"
1019               bootclasspath="${bootclasspath6}"               bootclasspath="${bootclasspath6}"
1020               source="6"               source="6"
1021               executable="${javadoc7}">               executable="${javadoc7}">
1022          <arg line="-Xdocrootparent ${java.docroot.url}"/>
1023        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
1024    
1025      </javadoc>      </javadoc>
# Line 964  Line 1075 
1075        <include name="jsr166e/**/*.java"/>        <include name="jsr166e/**/*.java"/>
1076        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
1077        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
1078          <compilerarg value="-Werror"/>
1079        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
1080    
1081      </javac>      </javac>
# Line 990  Line 1102 
1102        <include name="jsr166e/**/*.java"/>        <include name="jsr166e/**/*.java"/>
1103        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
1104        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
1105          <compilerarg value="-Werror"/>
1106        <compilerarg value="-Xdoclint:all/protected"/>        <compilerarg value="-Xdoclint:all/protected"/>
1107    
1108      </javac>      </javac>
# Line 1015  Line 1128 
1128    
1129      <javadoc destdir="${jsr166edocs.dir}"      <javadoc destdir="${jsr166edocs.dir}"
1130               packagenames="jsr166e.*"               packagenames="jsr166e.*"
1131               link="${jdkapidocs.url}"               link="${java.api.url}"
1132               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
1133               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"
1134               source="${build.jsr166e.java.version}"               source="${build.jsr166e.java.version}"
1135               executable="${javadoc7}">               executable="${javadoc7}">
1136          <arg line="-Xdocrootparent ${java.docroot.url}"/>
1137        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
1138    
1139      </javadoc>      </javadoc>
# Line 1092  Line 1206 
1206    
1207    <target name="lint">    <target name="lint">
1208      <antcall target="dists">      <antcall target="dists">
1209          <param name="build.javadoc.access" value="public"/>
1210        </antcall>
1211      </target>
1212    
1213    <!-- Generates all doclint warnings, even for private methods (rarely useful) -->
1214      <target name="lint-private">
1215        <antcall target="dist">
1216        <param name="build.javadoc.access" value="private"/>        <param name="build.javadoc.access" value="private"/>
1217      </antcall>      </antcall>
1218    </target>    </target>

Legend:
Removed from v.1.151  
changed lines
  Added in v.1.171

dl@cs.oswego.edu
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.27