/[cvs]/jsr166/build.xml
ViewVC logotype

Diff of /jsr166/build.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.151 by jsr166, Sun Feb 16 14:25:46 2014 UTC revision 1.158 by jsr166, Sat Jul 12 17:29:12 2014 UTC
# Line 46  Line 46 
46    <property name="build.deprecation"    value="false"/>    <property name="build.deprecation"    value="false"/>
47    <property name="build.javadoc.access" value="protected"/>    <property name="build.javadoc.access" value="protected"/>
48    
49    <!-- Tck options; see JSR166TestCase.java -->    <!-- Tck options; see JSR166TestCase.java
50    <!-- ant -Djsr166.profileTests=true -Djsr166.runsPerTest=100 test-tck -->     To profile a single tck test class:
51       ant -Djsr166.profileTests=true -Djsr166.profileThreshold=100 -Djsr166.tckTestClass=CompletableFutureTest test-tck
52       To stress test a single tck test class:
53       ant -Djsr166.tckTestClass=CountedCompleterTest -Djsr166.runsPerTest=100 test-tck
54      -->
55    <property name="jsr166.profileTests"     value="false"/>    <property name="jsr166.profileTests"     value="false"/>
56    <property name="jsr166.profileThreshold" value="100"/>    <property name="jsr166.profileThreshold" value="100"/>
57    <property name="jsr166.runsPerTest"      value="1"/>    <property name="jsr166.runsPerTest"      value="1"/>
   <!-- Allow running an individual tck test class -->  
   <!-- ant -Djsr166.tckTestClass=CountedCompleterTest -Djsr166.runsPerTest=100 test-tck -->  
58    <property name="jsr166.tckTestClass"     value="JSR166TestCase"/>    <property name="jsr166.tckTestClass"     value="JSR166TestCase"/>
59    
60    <!-- Build locations -->    <!-- Build locations -->
# Line 157  Line 159 
159    <property name="extra166y.jar"    location="${build.extra166y.dir}/extra166y.jar"/>    <property name="extra166y.jar"    location="${build.extra166y.dir}/extra166y.jar"/>
160    <property name="junit.jar"        location="${lib.dir}/junit.jar"/>    <property name="junit.jar"        location="${lib.dir}/junit.jar"/>
161    
162    <!-- Canonical location of jdk API docs, to use with javadoc link attribute -->    <!-- Canonical location of jdk docs root, to use with javadoc -Xdocrootparent flag -->
163    <property name="jdkapi5docs.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/"/>    <property name="java5.docroot.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs"/>
164    <property name="jdkapi6docs.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/"/>    <property name="java6.docroot.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/6/docs"/>
165    <property name="jdkapi7docs.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/"/>    <property name="java7.docroot.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/7/docs"/>
166      <property name="java8.docroot.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/8/docs"/>
167    <property name="jdkapi8docs.url"      value="http://download.java.net/jdk8/docs/api/"/>    <!-- The expected canonical location does not yet exist as of 2014-07 -->
168    <!-- The expected canonical location does not yet exist as of 2014-02 -->    <!-- <property name="java9.docroot.url" value="http://docs.oracle.com/javase/9/docs"/> -->
169    <!-- <property name="jdkapi8docs.url" value="http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/"/> -->    <property name="java9.docroot.url"      value="http://download.java.net/jdk9/docs"/>
170      <!-- Default jdk doc location (latest stable release seems best) -->
171    <property name="jdkapi9docs.url"      value="${jdkapi8docs.url}"/>    <property name="java.docroot.url"       value="${java8.docroot.url}"/>
   <!-- No published jdk9 docs exist as of 2014-02 -->  
   <!-- <property name="jdkapi9docs.url" value="http://docs.oracle.com/javase/9/docs/api/"/> -->  
172    
173    <!-- Default jdk api doc location (latest stable release seems best) -->    <!-- Canonical location of jdk API docs, to use with javadoc link attribute -->
174    <property name="jdkapidocs.url"       value="${jdkapi7docs.url}"/>    <property name="java5.api.url"      value="${java5.docroot.url}/api/"/>
175      <property name="java6.api.url"      value="${java6.docroot.url}/api/"/>
176      <property name="java7.api.url"      value="${java7.docroot.url}/api/"/>
177      <property name="java8.api.url"      value="${java8.docroot.url}/api/"/>
178      <property name="java9.api.url"      value="${java9.docroot.url}/api/"/>
179      <property name="java.api.url"       value="${java.docroot.url}/api/"/>
180    
181    <!-- Define the "jtreg" task -->    <!-- Define the "jtreg" task -->
182    <!-- See the docs in "jtreg -onlineHelp" -->    <!-- See the docs in "jtreg -onlineHelp" -->
# Line 190  Line 195 
195      <attribute name="compile-target" default="@{target}"/>      <attribute name="compile-target" default="@{target}"/>
196      <attribute name="workdir"/>      <attribute name="workdir"/>
197      <attribute name="classes"/>      <attribute name="classes"/>
198      <attribute name="jvmflags" default=""/>      <attribute name="jvmflags" default="-ea -esa -Djsr166.testImplementationDetails=true"/>
199      <element name="javac-elements" optional="true"/>      <element name="javac-elements" optional="true"/>
200      <sequential>      <sequential>
201    
# Line 237  Line 242 
242    </macrodef>    </macrodef>
243    
244    <macrodef name="run-jtreg-tests">    <macrodef name="run-jtreg-tests">
245        <!-- ant -Djtreg.src.dir=src/test/jtreg/util/concurrent/CompletableFuture test-jtreg -->
246      <attribute name="jtreg.src.dir" default="${jtreg.src.dir}"/>      <attribute name="jtreg.src.dir" default="${jtreg.src.dir}"/>
247      <attribute name="source" default="7"/>      <attribute name="source" default="7"/>
248      <attribute name="target"/>      <attribute name="target"/>
# Line 332  Line 338 
338    
339      <javadoc destdir="${docs.dir}"      <javadoc destdir="${docs.dir}"
340               packagenames="none"               packagenames="none"
341               link="${jdkapi9docs.url}"               link="${java9.api.url}"
342               overview="${src.dir}/intro.html"               overview="${src.dir}/intro.html"
343               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
344               sourcepath="${src.dir}:${jdk9src.dir}"               sourcepath="${src.dir}:${jdk9src.dir}"
# Line 341  Line 347 
347        <fileset dir="${src.dir}" defaultexcludes="yes">        <fileset dir="${src.dir}" defaultexcludes="yes">
348          <include name="**/*.java"/>          <include name="**/*.java"/>
349        </fileset>        </fileset>
350          <arg line="-Xdocrootparent ${java9.docroot.url}"/>
351        <arg line="-Xmaxerrs 1000 -Xmaxwarns 1000"/>        <arg line="-Xmaxerrs 1000 -Xmaxwarns 1000"/>
352        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
353        <arg value="-tag"/>        <arg value="-tag"/>
# Line 644  Line 651 
651    
652      <javadoc destdir="${4jdk7docs.dir}"      <javadoc destdir="${4jdk7docs.dir}"
653               packagenames="none"               packagenames="none"
654               link="${jdkapi7docs.url}"               link="${java7.api.url}"
655               overview="${4jdk7src.dir}/intro.html"               overview="${4jdk7src.dir}/intro.html"
656               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
657               sourcepath="${4jdk7src.dir}:${jdk7src.dir}"               sourcepath="${4jdk7src.dir}:${jdk7src.dir}"
# Line 653  Line 660 
660        <fileset dir="${4jdk7src.dir}" defaultexcludes="yes">        <fileset dir="${4jdk7src.dir}" defaultexcludes="yes">
661          <include name="**/*.java"/>          <include name="**/*.java"/>
662        </fileset>        </fileset>
663          <arg line="-Xdocrootparent ${java7.docroot.url}"/>
664        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
665      </javadoc>      </javadoc>
666    </target>    </target>
# Line 732  Line 740 
740    
741      <javadoc destdir="${jsr166xdocs.dir}"      <javadoc destdir="${jsr166xdocs.dir}"
742               packagenames="jsr166x.*"               packagenames="jsr166x.*"
743               link="${jdkapidocs.url}"               link="${java.api.url}"
744               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
745               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"
746               bootclasspath="${bootclasspath6}"               bootclasspath="${bootclasspath6}"
747               source="5"               source="5"
748               executable="${javadoc7}">               executable="${javadoc7}">
749          <arg line="-Xdocrootparent ${java.docroot.url}"/>
750        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
751    
752      </javadoc>      </javadoc>
# Line 817  Line 826 
826    
827      <javadoc destdir="${jsr166ydocs.dir}"      <javadoc destdir="${jsr166ydocs.dir}"
828               packagenames="jsr166y.*"               packagenames="jsr166y.*"
829               link="${jdkapidocs.url}"               link="${java.api.url}"
830               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
831               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"
832               bootclasspath="${bootclasspath6}"               bootclasspath="${bootclasspath6}"
833               source="6"               source="6"
834               executable="${javadoc7}">               executable="${javadoc7}">
835          <arg line="-Xdocrootparent ${java.docroot.url}"/>
836        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
837    
838      </javadoc>      </javadoc>
# Line 903  Line 913 
913    
914      <javadoc destdir="${extra166ydocs.dir}"      <javadoc destdir="${extra166ydocs.dir}"
915               packagenames="extra166y.*"               packagenames="extra166y.*"
916               link="${jdkapidocs.url}"               link="${java.api.url}"
917               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
918               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"
919               bootclasspath="${bootclasspath6}"               bootclasspath="${bootclasspath6}"
920               source="6"               source="6"
921               executable="${javadoc7}">               executable="${javadoc7}">
922          <arg line="-Xdocrootparent ${java.docroot.url}"/>
923        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
924    
925      </javadoc>      </javadoc>
# Line 1015  Line 1026 
1026    
1027      <javadoc destdir="${jsr166edocs.dir}"      <javadoc destdir="${jsr166edocs.dir}"
1028               packagenames="jsr166e.*"               packagenames="jsr166e.*"
1029               link="${jdkapidocs.url}"               link="${java.api.url}"
1030               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
1031               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"
1032               source="${build.jsr166e.java.version}"               source="${build.jsr166e.java.version}"
1033               executable="${javadoc7}">               executable="${javadoc7}">
1034          <arg line="-Xdocrootparent ${java.docroot.url}"/>
1035        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
1036    
1037      </javadoc>      </javadoc>

Legend:
Removed from v.1.151  
changed lines
  Added in v.1.158

dl@cs.oswego.edu
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.27