/[cvs]/jsr166/build.xml
ViewVC logotype

Diff of /jsr166/build.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.114 by jsr166, Sun Jan 20 04:44:26 2013 UTC revision 1.115 by jsr166, Sun Jan 20 06:11:07 2013 UTC
# Line 148  Line 148 
148    <!-- Default jdk api doc location (latest stable release seems best) -->    <!-- Default jdk api doc location (latest stable release seems best) -->
149    <property name="jdkapidocs.url"       value="${jdkapi7docs.url}"/>    <property name="jdkapidocs.url"       value="${jdkapi7docs.url}"/>
150    
151      <!-- Define the "jtreg" task -->
152      <!-- See the docs in "jtreg -onlineHelp" -->
153      <taskdef name="jtreg" classname="com.sun.javatest.regtest.Main$$Ant"
154               classpath="${lib.dir}/jtreg.jar" />
155    
156    <!-- Test classpath -->    <!-- Test classpath -->
157    <path id="test.classpath">    <path id="test.classpath">
158      <pathelement location="${build.testcases.dir}"/>      <pathelement location="${build.testcases.dir}"/>
# Line 610  Line 615 
615      </junit>      </junit>
616    </target>    </target>
617    
618      <target name="4jdk7-test-jtreg"
619              depends="4jdk7compile"
620              description="Runs jtreg tests for jsr166-4jdk7 using the jtreg ant task">
621        <delete dir="${build.4jdk7.dir}/JTwork"   quiet="true"/>
622        <delete dir="${build.4jdk7.dir}/JTreport" quiet="true"/>
623        <mkdir dir="${build.4jdk7.dir}/JTwork/scratch"/>
624        <mkdir dir="${build.4jdk7.dir}/JTreport"/>
625        <jtreg dir="${jtreg.src.dir}"
626               jdk="${jdk7.home}"
627               workDir="${build.4jdk7.dir}/JTwork"
628               reportDir="${build.4jdk7.dir}/JTreport">
629    
630          <arg value="-Xbootclasspath/p:${4jdk7product.jar}"/>
631          <arg value="-agentvm"/>
632          <arg value="-v:nopass,fail"/>
633          <arg value="-vmoptions:-esa -ea"/>
634          <arg value="-automatic"/>
635          <arg value="-k:!ignore"/>
636        </jtreg>
637      </target>
638    
639    
640      <target name="4jdk7-test"
641              depends="4jdk7-test-tck, 4jdk7-test-jtreg"
642              description="Runs tck and jtreg tests for jsr166-4jdk7">
643      </target>
644    
645    
646    <target name="4jdk7docs"    <target name="4jdk7docs"
647            description="Builds javadocs for src/jdk7 to dist dir">            description="Builds javadocs for src/jdk7 to dist dir">
# Line 718  Line 750 
750               bootclasspath="${bootclasspath6}"               bootclasspath="${bootclasspath6}"
751               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"
752               executable="${javadoc7}"               executable="${javadoc7}"
753               additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />               additionalparam="-XDignore.symbol.file=true"/>
754    
755    </target>    </target>
756    
# Line 806  Line 838 
838               bootclasspath="${bootclasspath6}"               bootclasspath="${bootclasspath6}"
839               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"
840               executable="${javadoc7}"               executable="${javadoc7}"
841               additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />               additionalparam="-XDignore.symbol.file=true"/>
842    
843    </target>    </target>
844    
# Line 897  Line 929 
929               bootclasspath="${bootclasspath6}"               bootclasspath="${bootclasspath6}"
930               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"
931               executable="${javadoc7}"               executable="${javadoc7}"
932               additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />               additionalparam="-XDignore.symbol.file=true"/>
933    
934    </target>    </target>
935    

Legend:
Removed from v.1.114  
changed lines
  Added in v.1.115

dl@cs.oswego.edu
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.27