/[cvs]/jsr166/build.xml
ViewVC logotype

Diff of /jsr166/build.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.139 by jsr166, Thu May 2 21:38:03 2013 UTC revision 1.177 by jsr166, Fri Sep 11 18:43:46 2015 UTC
# Line 1  Line 1 
1  <project name="jsr166" default="usage">  <project name="jsr166" default="usage"
2      xmlns:if="ant:if" xmlns:unless="ant:unless">
3    
4    <description>    <description>
5  ------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------
# Line 16  Line 17 
17    $HOME/jdk/jdk6    $HOME/jdk/jdk6
18    $HOME/jdk/jdk7    $HOME/jdk/jdk7
19    $HOME/jdk/jdk8    $HOME/jdk/jdk8
20      $HOME/jdk/jdk9
21    where each of the above is a JDK or a symlink to same, and    where each of the above is a JDK or a symlink to same, and
22    $HOME/jdk/src/jdk6    $HOME/jdk/src/jdk6
23    $HOME/jdk/src/jdk7    $HOME/jdk/src/jdk7
24    $HOME/jdk/src/jdk8    $HOME/jdk/src/jdk8
25      $HOME/jdk/src/jdk9
26    where each of the above is a complete JDK source tree    where each of the above is a complete JDK source tree
27    (e.g. mercurial forest) or a symlink to same.    (e.g. mercurial forest) or a symlink to same.
28  As of 2013-02, the very latest lambda 8 jdk is needed for jdk8.  
29      Alternatively, define ant variables thus:
30      ant -Djdk$N.home=...
31      for $N in 6 7 8 9 ...
32  ------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------
33    </description>    </description>
34    
35    <target name="usage" description="Display main targets by running 'ant -projecthelp'">    <!-- Display main targets by running 'ant -projecthelp' -->
36      <target name="usage">
37      <java classname="org.apache.tools.ant.Main">      <java classname="org.apache.tools.ant.Main">
38        <arg value="-projecthelp" />        <arg value="-projecthelp" />
39      </java>      </java>
40    </target>    </target>
41    
42      <!-- HOWTO printf debug: <echo message="prop=${prop}"/> -->
43    
44    <!-- User-specific settings -->    <!-- User-specific settings -->
45    <property file="user.properties"/>    <property file="user.properties"/>
# Line 44  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 52  As of 2013-02, the very latest lambda 8
52    <property name="build.deprecation"    value="false"/>    <property name="build.deprecation"    value="false"/>
53    <property name="build.javadoc.access" value="protected"/>    <property name="build.javadoc.access" value="protected"/>
54    
55    <!-- Tck options; see JSR166TestCase.java -->    <!-- Tck options; see JSR166TestCase.java
56    <!-- Use via, e.g. ant -Djsr166.profileTests=true -Djsr166.runsPerTest=100 test-tck -->     To profile a single tck test class:
57       ant -Djsr166.profileTests=true -Djsr166.profileThreshold=10 -Djsr166.tckTestClass=CompletableFutureTest tck
58       To stress test a single tck test class:
59       ant -Djsr166.tckTestClass=CountedCompleterTest -Djsr166.runsPerTest=100 tck
60      -->
61    <property name="jsr166.profileTests"     value="false"/>    <property name="jsr166.profileTests"     value="false"/>
62    <property name="jsr166.profileThreshold" value="100"/>    <property name="jsr166.profileThreshold" value="100"/>
63    <property name="jsr166.runsPerTest"      value="1"/>    <property name="jsr166.runsPerTest"      value="1"/>
64      <property name="jsr166.tckTestClass"     value="JSR166TestCase"/>
65    
66    <!-- Build locations -->    <!-- Build locations -->
67    <property name="build.dir"                   location="build"/>    <property name="build.dir"                   location="build"/>
# Line 82  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 95  As of 2013-02, the very latest lambda 8
95      <property name="java@{v}"       location="${jdk@{v}.home}/bin/java"/>      <property name="java@{v}"       location="${jdk@{v}.home}/bin/java"/>
96      <property name="javac@{v}"      location="${jdk@{v}.home}/bin/javac"/>      <property name="javac@{v}"      location="${jdk@{v}.home}/bin/javac"/>
97      <property name="javadoc@{v}"    location="${jdk@{v}.home}/bin/javadoc"/>      <property name="javadoc@{v}"    location="${jdk@{v}.home}/bin/javadoc"/>
98      <property name="jdk@{v}src.dir" location="${jdks.home}/src/jdk@{v}/jdk/src/share/classes"/>      <available property="jdk@{v}.have.java.base"
99          file="${jdks.home}/src/jdk@{v}/jdk/src/java.base/share/classes" type="dir"/>
100        <property name="jdk@{v}src.dir" location="${jdks.home}/src/jdk@{v}/jdk/src/java.base/share/classes"
101          if:set="jdk@{v}.have.java.base"/>
102        <property name="jdk@{v}src.dir" location="${jdks.home}/src/jdk@{v}/jdk/src/share/classes"
103          unless:set="jdk@{v}.have.java.base"/>
104      <local name="boot.jar.dir"/>      <local name="boot.jar.dir"/>
105      <property name="boot.jar.dir"   location="${jdk@{v}.home}/jre/lib"/>      <property name="boot.jar.dir"   location="${jdk@{v}.home}/jre/lib"/>
106      <path id="bootclasspath@{v}">      <path id="bootclasspath@{v}">
# Line 111  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 129  As of 2013-02, the very latest lambda 8
129    <defjdklocations v="6"/>    <defjdklocations v="6"/>
130    <defjdklocations v="7"/>    <defjdklocations v="7"/>
131    <defjdklocations v="8"/>    <defjdklocations v="8"/>
132      <defjdklocations v="9"/>
133    
134    <!-- Source locations -->    <!-- Source locations -->
135    <property name="src.dir"              location="${basedir}/src/main"/>    <property name="src.dir"              location="${basedir}/src/main"/>
136    <property name="test.src.dir"         location="${basedir}/src/test"/>    <property name="test.src.dir"         location="${basedir}/src/test"/>
137    <property name="loops.src.dir"        location="${basedir}/src/loops"/>    <property name="loops.src.dir"        location="${basedir}/src/loops"/>
138    <property name="tck.src.dir"          location="${test.src.dir}/tck"/>    <property name="tck.src.dir"          location="${test.src.dir}/tck"/>
139    <property name="jtreg.src.dir"        location="${test.src.dir}/jtreg"/>    <property name="jtreg7.src.dir"       location="${test.src.dir}/jtreg-jdk7"/>
140      <property name="jtreg8.src.dir"       location="${test.src.dir}/jtreg"/>
141      <property name="jtreg9.src.dir"       location="${test.src.dir}/jtreg"/>
142      <property name="jtreg.src.dir"        location="${jtreg9.src.dir}"/>
143    <property name="lib.dir"              location="${basedir}/lib"/>    <property name="lib.dir"              location="${basedir}/lib"/>
144    <property name="dist.dir"             location="${basedir}/dist"/>    <property name="dist.dir"             location="${basedir}/dist"/>
145    <property name="topsrc.dir"           location="${basedir}/src"/>    <property name="topsrc.dir"           location="${basedir}/src"/>
# Line 151  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 173  As of 2013-02, the very latest lambda 8
173    <property name="extra166y.jar"    location="${build.extra166y.dir}/extra166y.jar"/>    <property name="extra166y.jar"    location="${build.extra166y.dir}/extra166y.jar"/>
174    <property name="junit.jar"        location="${lib.dir}/junit.jar"/>    <property name="junit.jar"        location="${lib.dir}/junit.jar"/>
175    
176    <!-- Canonical location of jdk API docs, to use with javadoc link attribute -->    <!-- Canonical location of jdk docs root, to use with javadoc -Xdocrootparent flag -->
177    <property name="jdkapi5docs.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/"/>    <property name="java5.docroot.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs"/>
178    <property name="jdkapi6docs.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/"/>    <property name="java6.docroot.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/6/docs"/>
179    <property name="jdkapi7docs.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/"/>    <property name="java7.docroot.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/7/docs"/>
180      <property name="java8.docroot.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/8/docs"/>
181    <property name="jdkapi8docs.url"      value="http://download.java.net/jdk8/docs/api/"/>    <!-- The expected canonical location does not yet exist as of 2014-07 -->
182    <!-- The below does not yet exist as of 2013-01 -->    <!-- <property name="java9.docroot.url" value="http://docs.oracle.com/javase/9/docs"/> -->
183    <!-- <property name="jdkapi8docs.url" value="http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/"/> -->    <property name="java9.docroot.url"      value="http://download.java.net/jdk9/docs"/>
184      <!-- Default jdk doc location (latest stable release seems best) -->
185      <property name="java.docroot.url"       value="${java8.docroot.url}"/>
186    
187    <!-- Default jdk api doc location (latest stable release seems best) -->    <!-- Canonical location of jdk API docs, to use with javadoc link attribute -->
188    <property name="jdkapidocs.url"       value="${jdkapi7docs.url}"/>    <property name="java5.api.url"      value="${java5.docroot.url}/api/"/>
189      <property name="java6.api.url"      value="${java6.docroot.url}/api/"/>
190      <property name="java7.api.url"      value="${java7.docroot.url}/api/"/>
191      <property name="java8.api.url"      value="${java8.docroot.url}/api/"/>
192      <property name="java9.api.url"      value="${java9.docroot.url}/api/"/>
193      <property name="java.api.url"       value="${java.docroot.url}/api/"/>
194    
195    <!-- Define the "jtreg" task -->    <!-- Define the "jtreg" task -->
196    <!-- See the docs in "jtreg -onlineHelp" -->    <!-- See the docs in "jtreg -onlineHelp" -->
# Line 180  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 209  As of 2013-02, the very latest lambda 8
209      <attribute name="compile-target" default="@{target}"/>      <attribute name="compile-target" default="@{target}"/>
210      <attribute name="workdir"/>      <attribute name="workdir"/>
211      <attribute name="classes"/>      <attribute name="classes"/>
212      <attribute name="jvmflags" default=""/>      <attribute name="jvmflags" default="-ea -esa -Djsr166.testImplementationDetails=true"/>
213      <element name="javac-elements" optional="true"/>      <element name="javac-elements" optional="true"/>
214      <sequential>      <sequential>
215    
# Line 194  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 223  As of 2013-02, the very latest lambda 8
223             source="@{compile-target}"             source="@{compile-target}"
224             target="@{compile-target}"             target="@{compile-target}"
225             classpath="${junit.jar}"             classpath="${junit.jar}"
            bootclasspath="@{classes}:${bootclasspath@{compile-target}}"  
226             includeAntRuntime="false"             includeAntRuntime="false"
227             includeJavaRuntime="false"             includeJavaRuntime="false"
228             executable="${javac@{compile-target}}"             executable="${javac@{compile-target}}"
# Line 203  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 231  As of 2013-02, the very latest lambda 8
231        <include name="*.java"/>        <include name="*.java"/>
232        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
233        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial,-deprecation"/>        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial,-deprecation"/>
234          <compilerarg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>
235        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
236        <javac-elements/>        <javac-elements/>
237    
238      </javac>      </javac>
239    
240      <java classname="JSR166TestCase"      <java classname="${jsr166.tckTestClass}"
241            failonerror="true"            failonerror="true"
242            jvm="${java@{target}}"            jvm="${java@{target}}"
243            fork="true">            fork="true">
244          <jvmarg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>          <jvmarg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>
245          <jvmarg line="@{jvmflags}"/>          <jvmarg line="@{jvmflags}"/>
246    
247            <!-- ant -Djava.util.concurrent.ForkJoinPool.common.parallelism=1 tck -->
248            <syspropertyset id="java.util.concurrent.ForkJoinPool-properties">
249              <propertyref prefix="java.util.concurrent.ForkJoinPool"/>
250            </syspropertyset>
251    
252          <sysproperty key="jsr166.profileTests"     value="${jsr166.profileTests}"/>          <sysproperty key="jsr166.profileTests"     value="${jsr166.profileTests}"/>
253          <sysproperty key="jsr166.profileThreshold" value="${jsr166.profileThreshold}"/>          <sysproperty key="jsr166.profileThreshold" value="${jsr166.profileThreshold}"/>
254          <sysproperty key="jsr166.runsPerTest"      value="${jsr166.runsPerTest}"/>          <sysproperty key="jsr166.runsPerTest"      value="${jsr166.runsPerTest}"/>
# Line 226  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 261  As of 2013-02, the very latest lambda 8
261      </sequential>      </sequential>
262    </macrodef>    </macrodef>
263    
264      <!-- Define jtreg test sets for different jdk versions -->
265      <fileset dir="${jtreg9.src.dir}">
266        <patternset id="jdk9.jtreg.tests">
267          <include name="**/*.java"/>
268        </patternset>
269      </fileset>
270    
271      <fileset dir="${jtreg8.src.dir}">
272        <patternset id="jdk8.jtreg.tests">
273          <include name="**/*.java"/>
274          <exclude name="**/SpliteratorCharacteristics.java"/>
275          <!-- https://bugs.openjdk.java.net/browse/JDK-6842353 -->
276          <exclude name="**/GCDuringIteration.java"/>
277        </patternset>
278      </fileset>
279    
280      <fileset dir="${jtreg7.src.dir}">
281        <patternset id="jdk7.jtreg.tests">
282          <include name="**/*.java"/>
283        </patternset>
284      </fileset>
285    
286    <macrodef name="run-jtreg-tests">    <macrodef name="run-jtreg-tests">
287      <attribute name="jtreg.src.dir" default="${jtreg.src.dir}"/>      <!-- ant -Djtreg9.src.dir=src/test/jtreg/util/concurrent/CompletableFuture jtreg -->
288      <attribute name="source" default="7"/>      <attribute name="source" default="7"/>
289      <attribute name="target"/>      <attribute name="target"/>
290      <attribute name="workdir"/>      <attribute name="workdir"/>
# Line 238  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 295  As of 2013-02, the very latest lambda 8
295      <delete dir="@{workdir}/JTreport" quiet="true"/>      <delete dir="@{workdir}/JTreport" quiet="true"/>
296      <mkdir dir="@{workdir}/JTwork/scratch"/>      <mkdir dir="@{workdir}/JTwork/scratch"/>
297      <mkdir dir="@{workdir}/JTreport"/>      <mkdir dir="@{workdir}/JTreport"/>
298      <jtreg dir="@{jtreg.src.dir}"      <jtreg dir="${jtreg@{target}.src.dir}"
299             jdk="${jdk@{target}.home}"             jdk="${jdk@{target}.home}"
300             workDir="@{workdir}/JTwork"             workDir="@{workdir}/JTwork"
301             reportDir="@{workdir}/JTreport">             reportDir="@{workdir}/JTreport">
302          <patternset refid="jdk@{target}.jtreg.tests"/>
303        <arg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>        <arg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>
304        <arg value="-agentvm"/>        <arg value="-agentvm"/>
305        <arg value="-v:nopass,fail"/>        <arg value="-v:nopass,fail"/>
# Line 265  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 322  As of 2013-02, the very latest lambda 8
322    
323    <!-- Main targets -->    <!-- Main targets -->
324    
325      <property name="build.main.java.version" value="9"/>
326      <property name="build.main.javac" value="${javac9}"/>
327    
328    <target name="dists"    <target name="dists"
329            depends="dist, 4jdk7dist, jsr166edist, jsr166ydist, extra166ydist, jsr166xdist"            depends="dist, 4jdk7dist, jsr166edist, jsr166ydist, extra166ydist, jsr166xdist"
330            description="Builds all public jars and docs"/>            description="Builds all public jars and docs"/>
# Line 283  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 343  As of 2013-02, the very latest lambda 8
343             classpath=""             classpath=""
344             includeAntRuntime="false"             includeAntRuntime="false"
345             includeJavaRuntime="false"             includeJavaRuntime="false"
346             executable="${javac8}"             executable="${build.main.javac}"
347             fork="true">             fork="true">
348    
349        <include name="**/*.java"/>        <include name="**/*.java"/>
350        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>
351        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
352        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
353          <compilerarg value="-Werror"/>
354          <compilerarg value="-Xdoclint:all/protected"/>
355          <compilerarg line="-Xmaxerrs 1000 -Xmaxwarns 1000"/>
356        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
357    
358      </javac>      </javac>
# Line 306  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 369  As of 2013-02, the very latest lambda 8
369    </target>    </target>
370    
371    
   <target name="test"  
           depends="configure-tests, report-tests"  
           description="Runs all tests (requires JUnit 3.8.1 in ${ant.home}/lib)" />  
   
   
372    <target name="docs"    <target name="docs"
373            description="Builds javadocs for src/main to dist dir">            description="Builds javadocs for src/main to dist dir">
374    
# Line 322  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 380  As of 2013-02, the very latest lambda 8
380    
381      <javadoc destdir="${docs.dir}"      <javadoc destdir="${docs.dir}"
382               packagenames="none"               packagenames="none"
383               link="${jdkapi8docs.url}"               link="${java9.api.url}"
384               overview="${src.dir}/intro.html"               overview="${src.dir}/intro.html"
385               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
386               sourcepath="${src.dir}:${jdk8src.dir}"               sourcepath="${src.dir}:${jdk9src.dir}"
387               classpath=""               classpath=""
388               executable="${javadoc8}">               executable="${javadoc9}">
389        <fileset dir="${src.dir}" defaultexcludes="yes">        <fileset dir="${src.dir}" defaultexcludes="yes">
390          <include name="**/*.java"/>          <include name="**/*.java"/>
391        </fileset>        </fileset>
392          <arg line="-Xdocrootparent ${java9.docroot.url}"/>
393          <arg line="-Xmaxerrs 1000 -Xmaxwarns 1000"/>
394        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
395        <arg value="-tag"/>        <arg value="-tag"/>
396        <arg value="${javadoc.jls.option}"/>        <arg value="${javadoc.jls.option}"/>
397          <arg value="-tag"/>
398          <arg value="apiNote:a:&lt;em&gt;API Note:&lt;/em&gt;"/>
399          <arg value="-tag"/>
400          <arg value="implSpec:a:&lt;em&gt;Implementation Requirements:&lt;/em&gt;"/>
401          <arg value="-tag"/>
402          <arg value="implNote:a:&lt;em&gt;Implementation Note:&lt;/em&gt;"/>
403      </javadoc>      </javadoc>
404    </target>    </target>
405    
# Line 372  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 438  As of 2013-02, the very latest lambda 8
438    <target name="dist-clean"    <target name="dist-clean"
439            description="Removes all build and distribution products">            description="Removes all build and distribution products">
440    
441        <delete dir="${build.dir}"/>
442      <delete dir="${dist.dir}"/>      <delete dir="${dist.dir}"/>
443    
444    </target>    </target>
445    
446    
   <!-- Internal targets -->  
   
   
447    <target name="dist-jar"    <target name="dist-jar"
448            depends="clean, jar">            depends="clean, jar">
449      <copy file="${product.jar}" todir="${dist.dir}"/>      <copy file="${product.jar}" todir="${dist.dir}"/>
# Line 390  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 454  As of 2013-02, the very latest lambda 8
454      <mirror-dir src="${docs.dir}" dst="${dist.docs.dir}"/>      <mirror-dir src="${docs.dir}" dst="${dist.docs.dir}"/>
455    </target>    </target>
456    
457      <target name="tck"
   <target name="compile-tests"  
           depends="jar">  
   
     <mkdir dir="${build.testcases.dir}"/>  
   
     <javac srcdir="${tck.src.dir}"  
            destdir="${build.testcases.dir}"  
            debug="${build.debug}"  
            debuglevel="${build.debuglevel}"  
            deprecation="${build.deprecation}"  
            source="6"  
            classpath="${junit.jar}"  
            bootclasspath="@{product.jar}:${bootclasspath6}"  
            includeAntRuntime="false"  
            includeJavaRuntime="false"  
            executable="${javac8}"  
            fork="true">  
   
       <include name="**/*.java"/>  
       <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>  
       <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial,-deprecation"/>  
       <compilerarg line="${build.args}"/>  
   
     </javac>  
   
     <javac srcdir="${test.src.dir}"  
            destdir="${build.testcases.dir}"  
            debug="${build.debug}"  
            debuglevel="${build.debuglevel}"  
            deprecation="${build.deprecation}"  
            source="6"  
            classpath=""  
            bootclasspath="@{product.jar}:${bootclasspath6}"  
            includeAntRuntime="false"  
            includeJavaRuntime="false"  
            executable="${javac8}"  
            fork="true">  
   
       <include name="jsr166/test/**/*.java"/>  
       <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>  
       <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial,-deprecation"/>  
       <compilerarg line="${build.args}"/>  
   
     </javac>  
   
 <!--  
     <javac srcdir="${jtreg.src.dir}"  
           destdir="${build.testcases.dir}"  
             debug="${build.debug}"  
        debuglevel="${build.debuglevel}"  
       deprecation="${build.deprecation}"  
            source="${build.sourcelevel}"  
              fork="true">  
   
       <compilerarg value="-Xbootclasspath/p:${product.jar}"/>  
       <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>  
       <compilerarg line="${build.args}"/>  
   
     </javac>  
 -->  
   
   </target>  
   
   <target name="test-tck"  
458            depends="jar"            depends="jar"
459            description="Runs tck tests for main directly">            description="Runs tck tests for main directly">
460    
461      <run-tck-tests      <run-tck-tests
462        target="8"        target="${build.main.java.version}"
463        workdir="${build.dir}"        workdir="${build.dir}"
464        classes="${product.jar}"/>        classes="${product.jar}"/>
465    </target>    </target>
466    
467    <target name="test-jtreg"    <target name="tck-parallelism-1"
468              description="Runs tck with given common pool parallelism">
469        <antcall target="tck">
470          <param name="java.util.concurrent.ForkJoinPool.common.parallelism" value="1"/>
471        </antcall>
472      </target>
473    
474      <target name="tck-parallelism-0"
475              description="Runs tck with given common pool parallelism">
476        <antcall target="tck">
477          <param name="java.util.concurrent.ForkJoinPool.common.parallelism" value="0"/>
478        </antcall>
479      </target>
480    
481      <target name="jtreg"
482            depends="jar"            depends="jar"
483            description="Runs jtreg tests for main using the jtreg ant task">            description="Runs jtreg tests for main using the jtreg ant task">
484      <run-jtreg-tests      <run-jtreg-tests
485         target="8"         target="${build.main.java.version}"
486         workdir="${build.dir}"         workdir="${build.dir}"
487         classes="${product.jar}"/>         classes="${product.jar}"/>
488    </target>    </target>
489    
490    <target name="test-ng"    <target name="test"
491            depends="test-tck, test-jtreg"            depends="tck, tck-parallelism-1, jtreg"
492            description="Runs tck and jtreg tests for main">            description="Runs tck and jtreg tests for main">
493    </target>    </target>
494    
495    <target name="run-tests"    <target name="jtreg8" description="Runs jtreg tests with jdk8">
           depends="compile-tests">  
   
     <!-- May be overridden by user.properties -->  
     <property name="testcase" value="*"/>  
   
     <mkdir dir="${build.reports.dir}"/>  
   
     <junit printsummary="true"  
              showoutput="true"  
           errorProperty="junit.failed"  
         failureProperty="junit.failed"  
                     dir="${build.reports.dir}"  
                     jvm="${java8}"  
                    fork="true">  
496    
497        <jvmarg value="-Xbootclasspath/p:${product.jar}"/>      <antcall target="jtreg">
498        <jvmarg value="-server"/>        <param name="build.main.java.version" value="8"/>
499        <jvmarg value="-showversion"/>        <param name="build.main.javac" value="${javac8}"/>
500        </antcall>
       <classpath refid="test.classpath"/>  
   
       <formatter type="xml"/>  
   
       <batchtest todir="${build.reports.dir}" unless="no.test.tck">  
         <fileset dir="${tck.src.dir}">  
           <include name="**/${testcase}Test.java"/>  
         </fileset>  
       </batchtest>  
   
       <batchtest todir="${build.reports.dir}" if="do.test.old">  
         <fileset dir="${test.src.dir}">  
           <include name="jsr166/test/**/${testcase}Test.java"/>  
         </fileset>  
       </batchtest>  
   
 <!--  
       <batchtest todir="${build.reports.dir}" if="do.test.jtreg">  
         <fileset dir="${jtreg.src.dir}">  
           <include name="**/${testcase}Test.java"/>  
         </fileset>  
       </batchtest>  
 -->  
   
     </junit>  
501    
502    </target>    </target>
503    
504      <target name="test89"
505              description="Runs tck and jtreg tests for main for multiple java versions">
506    
507    <target name="report-tests"      <antcall target="clean"/>
508            depends="run-tests">      <antcall target="test">
509          <param name="build.main.java.version" value="8"/>
510      <!-- Sets junit.report.format to frames if redirection is present,        <param name="build.main.javac" value="${javac8}"/>
511           otherwise sets it to noframes. -->      </antcall>
     <available property="junit.report.format"  
                   value="frames"  
               classname="org.apache.xalan.lib.Redirect"  
     />  
     <property name="junit.report.format" value="noframes"/>  
   
     <junitreport todir="${build.reports.dir}">  
       <fileset dir="${build.reports.dir}">  
         <include name="TEST-*.xml"/>  
       </fileset>  
       <report format="${junit.report.format}" todir="${build.reports.dir}"  
       />  
     </junitreport>  
512    
513      <fail message="Test Cases Failed" if="junit.failed"/>      <antcall target="clean"/>
514        <antcall target="test">
515          <param name="build.main.java.version" value="9"/>
516          <param name="build.main.javac" value="${javac9}"/>
517        </antcall>
518    
519    </target>    </target>
520    
521    
522    
523    <target name="configure-compiler">    <target name="configure-compiler">
524    
525      <property name="unchecked.option" value="-Xlint:unchecked"/>      <property name="unchecked.option" value="-Xlint:unchecked"/>
# Line 568  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 537  As of 2013-02, the very latest lambda 8
537    </target>    </target>
538    
539    
   <target name="configure-tests"  
        depends="configure-compiler">  
   
     <!-- junit.framework.Protectable is in JUnit 3.8.1 but not in 3.7 -->  
     <available property="junit.available"  
                classname="junit.framework.Protectable"/>  
   
     <!-- Xalan -->  
     <available property="xalan.available"  
                classname="org.apache.xalan.Version"/>  
   
   
     <!-- Ant 1.6beta and later don't need or want this check -->  
     <!--  
     <fail message="Need JUnit 3.8.1 in ${ant.home}${file.separator}lib to run tests"  
           unless="junit.available"/>  
   
     <fail message="Need Xalan 2.5.1 jar in ${ant.home}${file.separator}lib to run tests"  
           unless="xalan.available"/>  
     -->  
   
   </target>  
   
540    
541    <!-- Various demos and test programs -->    <!-- Various demos and test programs -->
542    
# Line 621  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 567  As of 2013-02, the very latest lambda 8
567    </target>    </target>
568    
569    
570      <target name="compile-test-loops" depends="jar"
571              description="compile all the perf tests in src/test/loops">
572    
573        <mkdir dir="${build.dir}/test/loops"/>
574    
575        <javac srcdir="${basedir}/src/test/loops"
576               destdir="${build.dir}/test/loops"
577               debug="${build.debug}"
578               debuglevel="${build.debuglevel}"
579               deprecation="${build.deprecation}"
580               includeAntRuntime="false"
581               includeJavaRuntime="false"
582               executable="${javac9}"
583               fork="true">
584    
585          <include name="*.java"/>
586          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
587          <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial"/>
588          <compilerarg value="-Xbootclasspath/p:${product.jar}"/>
589          <compilerarg line="${build.args}"/>
590    
591        </javac>
592    
593      </target>
594    
595    
596    <!-- jsr166 4jdk7 -->    <!-- jsr166 4jdk7 -->
597    
598    <target name="4jdk7compile"    <target name="4jdk7compile"
# Line 646  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 618  As of 2013-02, the very latest lambda 8
618        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>
619        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
620        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
621          <compilerarg value="-Werror"/>
622          <compilerarg line="${build.args}"/>
623    
624        </javac>
625      </target>
626    
627      <target name="4jdk7doclint"
628              depends="configure-compiler"
629              description="Finds doclint warnings">
630    
631        <mkdir dir="${build.4jdk7.classes.dir}"/>
632    
633        <javac srcdir="${4jdk7src.dir}"
634               destdir="${build.4jdk7.classes.dir}"
635               debug="${build.debug}"
636               debuglevel="${build.debuglevel}"
637               deprecation="${build.deprecation}"
638               source="6"
639               classpath=""
640               bootclasspath="${bootclasspath7}"
641               includeAntRuntime="false"
642               includeJavaRuntime="false"
643               executable="${javac8}"
644               fork="true">
645    
646          <include name="**/*.java"/>
647          <compilerarg value="-Xprefer:source"/>
648          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
649          <compilerarg value="-Xlint:all"/>
650          <compilerarg value="-Xdoclint:all/protected"/>
651        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
652    
653      </javac>      </javac>
# Line 663  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 665  As of 2013-02, the very latest lambda 8
665    </target>    </target>
666    
667    
668    <target name="4jdk7-test-tck"    <target name="4jdk7-tck"
669            depends="4jdk7jar"            depends="4jdk7jar"
670            description="Runs tck tests for jsr166-4jdk7 directly">            description="Runs tck tests for jsr166-4jdk7 directly">
671    
# Line 674  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 676  As of 2013-02, the very latest lambda 8
676        <javac-elements>        <javac-elements>
677          <!-- JDK8+ test classes -->          <!-- JDK8+ test classes -->
678          <exclude name="*8Test.java"/>          <exclude name="*8Test.java"/>
679            <exclude name="*9Test.java"/>
680            <exclude name="*10Test.java"/>
681          <exclude name="DoubleAccumulatorTest.java"/>          <exclude name="DoubleAccumulatorTest.java"/>
682          <exclude name="DoubleAdderTest.java"/>          <exclude name="DoubleAdderTest.java"/>
683          <exclude name="LongAccumulatorTest.java"/>          <exclude name="LongAccumulatorTest.java"/>
684          <exclude name="LongAdderTest.java"/>          <exclude name="LongAdderTest.java"/>
685          <exclude name="CompletableFutureTest.java"/>          <exclude name="CompletableFutureTest.java"/>
686            <exclude name="SplittableRandomTest.java"/>
687          <exclude name="StampedLockTest.java"/>          <exclude name="StampedLockTest.java"/>
688            <exclude name="SubmissionPublisherTest.java"/>
689        </javac-elements>        </javac-elements>
690      </run-tck-tests>      </run-tck-tests>
691    </target>    </target>
692    
693    
694    <target name="4jdk7-test-tck-junit"    <target name="4jdk7-tck-junit"
695            depends="4jdk7compile"            depends="4jdk7compile"
696            description="Runs tck tests for jsr166-4jdk7 via junit task (experimental)">            description="Runs tck tests for jsr166-4jdk7 via junit task (experimental)">
697    
# Line 707  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 713  As of 2013-02, the very latest lambda 8
713    
714        <formatter type="brief"/>        <formatter type="brief"/>
715    
716        <test name="JSR166TestCase" haltonfailure="no">        <test name="${jsr166.tckTestClass}" haltonfailure="no">
717        </test>        </test>
718    
719      </junit>      </junit>
720    </target>    </target>
721    
722    <target name="4jdk7-test-jtreg"    <target name="4jdk7-jtreg"
723            depends="4jdk7jar"            depends="4jdk7jar"
724            description="Runs jtreg tests for jsr166-4jdk7 using the jtreg ant task">            description="Runs jtreg tests for jsr166-4jdk7 using the jtreg ant task">
725      <run-jtreg-tests      <run-jtreg-tests
# Line 724  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 730  As of 2013-02, the very latest lambda 8
730    
731    
732    <target name="4jdk7-test"    <target name="4jdk7-test"
733            depends="4jdk7-test-tck, 4jdk7-test-jtreg"            depends="4jdk7-tck, 4jdk7-jtreg"
734            description="Runs tck and jtreg tests for jsr166-4jdk7">            description="Runs tck and jtreg tests for jsr166-4jdk7">
735    </target>    </target>
736    
# Line 737  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 743  As of 2013-02, the very latest lambda 8
743    
744      <javadoc destdir="${4jdk7docs.dir}"      <javadoc destdir="${4jdk7docs.dir}"
745               packagenames="none"               packagenames="none"
746               link="${jdkapi7docs.url}"               link="${java7.api.url}"
747               overview="${4jdk7src.dir}/intro.html"               overview="${4jdk7src.dir}/intro.html"
748               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
749               sourcepath="${4jdk7src.dir}:${jdk7src.dir}"               sourcepath="${4jdk7src.dir}:${jdk7src.dir}"
# Line 746  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 752  As of 2013-02, the very latest lambda 8
752        <fileset dir="${4jdk7src.dir}" defaultexcludes="yes">        <fileset dir="${4jdk7src.dir}" defaultexcludes="yes">
753          <include name="**/*.java"/>          <include name="**/*.java"/>
754        </fileset>        </fileset>
755          <arg line="-Xdocrootparent ${java7.docroot.url}"/>
756        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
757      </javadoc>      </javadoc>
758    </target>    </target>
# Line 764  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 771  As of 2013-02, the very latest lambda 8
771    </target>    </target>
772    
773    
   <target name="4jdk7dist-clean"  
           description="Removes all build and distribution products">  
   
   </target>  
   
774    <target name="4jdk7dist-jar"    <target name="4jdk7dist-jar"
775            depends="4jdk7clean, 4jdk7jar">            depends="4jdk7clean, 4jdk7jar">
776      <copy file="${4jdk7product.jar}" todir="${dist.dir}"/>      <copy file="${4jdk7product.jar}" todir="${dist.dir}"/>
# Line 805  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 807  As of 2013-02, the very latest lambda 8
807        <include name="jsr166x/**/*.java"/>        <include name="jsr166x/**/*.java"/>
808        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
809        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes"/>        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes"/>
810          <compilerarg value="-Werror"/>
811        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
812    
813      </javac>      </javac>
# Line 830  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 833  As of 2013-02, the very latest lambda 8
833    
834      <javadoc destdir="${jsr166xdocs.dir}"      <javadoc destdir="${jsr166xdocs.dir}"
835               packagenames="jsr166x.*"               packagenames="jsr166x.*"
836               link="${jdkapidocs.url}"               link="${java.api.url}"
837               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
838               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"
839               bootclasspath="${bootclasspath6}"               bootclasspath="${bootclasspath6}"
840               source="5"               source="5"
841               executable="${javadoc7}">               executable="${javadoc7}">
842          <arg line="-Xdocrootparent ${java.docroot.url}"/>
843        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
844    
845      </javadoc>      </javadoc>
# Line 855  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 859  As of 2013-02, the very latest lambda 8
859    </target>    </target>
860    
861    
   <target name="jsr166xdist-clean"  
           description="Removes all build and distribution products">  
   
   </target>  
   
   
862    <target name="jsr166xdist-jar"    <target name="jsr166xdist-jar"
863            depends="jsr166xclean, jsr166xjar">            depends="jsr166xclean, jsr166xjar">
864      <copy file="${jsr166x.jar}" todir="${dist.dir}"/>      <copy file="${jsr166x.jar}" todir="${dist.dir}"/>
# Line 896  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 894  As of 2013-02, the very latest lambda 8
894        <include name="jsr166y/**/*.java"/>        <include name="jsr166y/**/*.java"/>
895        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
896        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
897          <compilerarg value="-Werror"/>
898        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
899    
900      </javac>      </javac>
# Line 921  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 920  As of 2013-02, the very latest lambda 8
920    
921      <javadoc destdir="${jsr166ydocs.dir}"      <javadoc destdir="${jsr166ydocs.dir}"
922               packagenames="jsr166y.*"               packagenames="jsr166y.*"
923               link="${jdkapidocs.url}"               link="${java.api.url}"
924               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
925               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"
926               bootclasspath="${bootclasspath6}"               bootclasspath="${bootclasspath6}"
927               source="6"               source="6"
928               executable="${javadoc7}">               executable="${javadoc7}">
929          <arg line="-Xdocrootparent ${java.docroot.url}"/>
930        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
931    
932      </javadoc>      </javadoc>
# Line 946  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 946  As of 2013-02, the very latest lambda 8
946    </target>    </target>
947    
948    
   <target name="jsr166ydist-clean"  
           description="Removes all build and distribution products">  
   
   </target>  
   
949    <target name="jsr166ydist-jar"    <target name="jsr166ydist-jar"
950            depends="jsr166yclean, jsr166yjar">            depends="jsr166yclean, jsr166yjar">
951      <copy file="${jsr166y.jar}" todir="${dist.dir}"/>      <copy file="${jsr166y.jar}" todir="${dist.dir}"/>
# Line 987  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 982  As of 2013-02, the very latest lambda 8
982        <include name="extra166y/**/*.java"/>        <include name="extra166y/**/*.java"/>
983        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
984        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial"/>        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial"/>
985          <compilerarg value="-Werror"/>
986        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
987    
988      </javac>      </javac>
# Line 1012  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 1008  As of 2013-02, the very latest lambda 8
1008    
1009      <javadoc destdir="${extra166ydocs.dir}"      <javadoc destdir="${extra166ydocs.dir}"
1010               packagenames="extra166y.*"               packagenames="extra166y.*"
1011               link="${jdkapidocs.url}"               link="${java.api.url}"
1012               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
1013               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"
1014               bootclasspath="${bootclasspath6}"               bootclasspath="${bootclasspath6}"
1015               source="6"               source="6"
1016               executable="${javadoc7}">               executable="${javadoc7}">
1017          <arg line="-Xdocrootparent ${java.docroot.url}"/>
1018        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
1019    
1020      </javadoc>      </javadoc>
# Line 1037  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 1034  As of 2013-02, the very latest lambda 8
1034    </target>    </target>
1035    
1036    
   <target name="extra166ydist-clean"  
           description="Removes all build and distribution products">  
   
   </target>  
   
1037    <target name="extra166ydist-jar"    <target name="extra166ydist-jar"
1038            depends="extra166yclean, extra166yjar">            depends="extra166yclean, extra166yjar">
1039      <copy file="${extra166y.jar}" todir="${dist.dir}"/>      <copy file="${extra166y.jar}" todir="${dist.dir}"/>
# Line 1054  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 1046  As of 2013-02, the very latest lambda 8
1046    
1047    <!-- jsr166e -->    <!-- jsr166e -->
1048    
1049      <property name="build.jsr166e.java.version" value="6"/>
1050      <property name="build.jsr166e.javac" value="${javac6}"/>
1051    
1052    <target name="jsr166ecompile"    <target name="jsr166ecompile"
1053            depends="configure-compiler"            depends="configure-compiler"
1054            description="Compiles jsr166e sources">            description="Compiles jsr166e sources">
# Line 1065  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 1060  As of 2013-02, the very latest lambda 8
1060             debug="${build.debug}"             debug="${build.debug}"
1061             debuglevel="${build.debuglevel}"             debuglevel="${build.debuglevel}"
1062             deprecation="${build.deprecation}"             deprecation="${build.deprecation}"
1063             source="7"             source="${build.jsr166e.java.version}"
1064             classpath=""             classpath=""
1065             includeAntRuntime="false"             includeAntRuntime="false"
1066             includeJavaRuntime="false"             includeJavaRuntime="false"
1067             executable="${javac7}"             executable="${build.jsr166e.javac}"
1068             fork="true">             fork="true">
1069    
1070        <include name="jsr166e/**/*.java"/>        <include name="jsr166e/**/*.java"/>
1071        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
1072        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
1073          <compilerarg value="-Werror"/>
1074        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
1075    
1076      </javac>      </javac>
1077    </target>    </target>
1078    
1079      <!-- jsr166e: find doclint errors -->
1080      <target name="jsr166edoclint">
1081    
1082        <mkdir dir="${build.jsr166e.classes.dir}"/>
1083    
1084        <javac srcdir="${topsrc.dir}"
1085               destdir="${build.jsr166e.classes.dir}"
1086               debug="${build.debug}"
1087               debuglevel="${build.debuglevel}"
1088               deprecation="${build.deprecation}"
1089               source="${build.jsr166e.java.version}"
1090               classpath=""
1091               bootclasspath="${bootclasspath7}"
1092               includeAntRuntime="false"
1093               includeJavaRuntime="false"
1094               executable="${javac8}"
1095               fork="true">
1096    
1097          <include name="jsr166e/**/*.java"/>
1098          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
1099          <compilerarg value="-Xlint:all"/>
1100          <compilerarg value="-Werror"/>
1101          <compilerarg value="-Xdoclint:all/protected"/>
1102    
1103        </javac>
1104      </target>
1105    
1106    
1107    <target name="jsr166ejar"    <target name="jsr166ejar"
1108            depends="jsr166ecompile"            depends="jsr166ecompile"
# Line 1100  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 1123  As of 2013-02, the very latest lambda 8
1123    
1124      <javadoc destdir="${jsr166edocs.dir}"      <javadoc destdir="${jsr166edocs.dir}"
1125               packagenames="jsr166e.*"               packagenames="jsr166e.*"
1126               link="${jdkapidocs.url}"               link="${java.api.url}"
1127               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
1128               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk7src.dir}"               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"
1129               source="7"               source="${build.jsr166e.java.version}"
1130               executable="${javadoc7}">               executable="${javadoc7}">
1131          <arg line="-Xdocrootparent ${java.docroot.url}"/>
1132        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
1133    
1134      </javadoc>      </javadoc>
1135    </target>    </target>
1136    
1137    
1138    <target name="jsr166e-test-tck"    <target name="jsr166e-tck-one-java-version"
1139            depends="jsr166ejar"            depends="jsr166ejar">
1140            description="Runs tck tests for jsr166e">  
1141        <echo message="Testing with jdk${build.jsr166e.java.version} ..."/>
1142    
1143      <run-tck-tests      <run-tck-tests
1144        tck.src.dir="${test.src.dir}/tck-jsr166e"        tck.src.dir="${test.src.dir}/tck-jsr166e"
1145        target="7"        target="${build.jsr166e.java.version}"
1146        workdir="${build.jsr166e.dir}"        workdir="${build.jsr166e.dir}"
1147        classes="${jsr166e.jar}"/>        classes="${jsr166e.jar}"/>
1148    </target>    </target>
1149    
1150      <target name="jsr166e-tck"
1151              description="Runs tck tests for jsr166e for multiple java versions">
1152    
1153    <!--     <antcall target="clean"/> -->
1154    <!--     <antcall target="jsr166e-tck-one-java-version"> -->
1155    <!--       <param name="build.jsr166e.java.version" value="8"/> -->
1156    <!--       <param name="build.jsr166e.javac" value="${javac8}"/> -->
1157    <!--     </antcall> -->
1158    
1159        <antcall target="clean"/>
1160        <antcall target="jsr166e-tck-one-java-version">
1161          <param name="build.jsr166e.java.version" value="7"/>
1162          <param name="build.jsr166e.javac" value="${javac7}"/>
1163        </antcall>
1164    
1165        <antcall target="clean"/>
1166        <antcall target="jsr166e-tck-one-java-version">
1167          <param name="build.jsr166e.java.version" value="6"/>
1168          <param name="build.jsr166e.javac" value="${javac6}"/>
1169        </antcall>
1170      </target>
1171    
1172    
1173      <target name="jsr166e-test"
1174              depends="jsr166e-tck"
1175              description="Runs all tests for jsr166e">
1176      </target>
1177    
1178    <target name="jsr166edist"    <target name="jsr166edist"
1179            depends="jsr166edist-jar, jsr166edist-docs"            depends="jsr166edist-jar, jsr166edist-docs"
# Line 1134  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 1186  As of 2013-02, the very latest lambda 8
1186    </target>    </target>
1187    
1188    
   <target name="jsr166edist-clean"  
           description="Removes all build and distribution products">  
   
   </target>  
   
1189    <target name="jsr166edist-jar"    <target name="jsr166edist-jar"
1190            depends="jsr166eclean, jsr166ejar">            depends="jsr166eclean, jsr166ejar">
1191      <copy file="${jsr166e.jar}" todir="${dist.dir}"/>      <copy file="${jsr166e.jar}" todir="${dist.dir}"/>
# Line 1154  As of 2013-02, the very latest lambda 8 Line 1201  As of 2013-02, the very latest lambda 8
1201    
1202    <target name="lint">    <target name="lint">
1203      <antcall target="dists">      <antcall target="dists">
1204          <param name="build.javadoc.access" value="public"/>
1205        </antcall>
1206      </target>
1207    
1208    <!-- Generates all doclint warnings, even for private methods (rarely useful) -->
1209      <target name="lint-private">
1210        <antcall target="dist">
1211        <param name="build.javadoc.access" value="private"/>        <param name="build.javadoc.access" value="private"/>
1212      </antcall>      </antcall>
1213    </target>    </target>

Legend:
Removed from v.1.139  
changed lines
  Added in v.1.177

dl@cs.oswego.edu
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.27