/[cvs]/jsr166/build.xml
ViewVC logotype

Diff of /jsr166/build.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.151 by jsr166, Sun Feb 16 14:25:46 2014 UTC revision 1.159 by jsr166, Fri Oct 3 23:18:13 2014 UTC
# Line 24  Line 24 
24    $HOME/jdk/src/jdk9    $HOME/jdk/src/jdk9
25    where each of the above is a complete JDK source tree    where each of the above is a complete JDK source tree
26    (e.g. mercurial forest) or a symlink to same.    (e.g. mercurial forest) or a symlink to same.
27    
28      Alternatively, define ant variables thus:
29      ant -Djdk$N.home=...
30      for $N in 6 7 8 9 ...
31  ------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------
32    </description>    </description>
33    
# Line 46  Line 50 
50    <property name="build.deprecation"    value="false"/>    <property name="build.deprecation"    value="false"/>
51    <property name="build.javadoc.access" value="protected"/>    <property name="build.javadoc.access" value="protected"/>
52    
53    <!-- Tck options; see JSR166TestCase.java -->    <!-- Tck options; see JSR166TestCase.java
54    <!-- ant -Djsr166.profileTests=true -Djsr166.runsPerTest=100 test-tck -->     To profile a single tck test class:
55       ant -Djsr166.profileTests=true -Djsr166.profileThreshold=100 -Djsr166.tckTestClass=CompletableFutureTest test-tck
56       To stress test a single tck test class:
57       ant -Djsr166.tckTestClass=CountedCompleterTest -Djsr166.runsPerTest=100 test-tck
58      -->
59    <property name="jsr166.profileTests"     value="false"/>    <property name="jsr166.profileTests"     value="false"/>
60    <property name="jsr166.profileThreshold" value="100"/>    <property name="jsr166.profileThreshold" value="100"/>
61    <property name="jsr166.runsPerTest"      value="1"/>    <property name="jsr166.runsPerTest"      value="1"/>
   <!-- Allow running an individual tck test class -->  
   <!-- ant -Djsr166.tckTestClass=CountedCompleterTest -Djsr166.runsPerTest=100 test-tck -->  
62    <property name="jsr166.tckTestClass"     value="JSR166TestCase"/>    <property name="jsr166.tckTestClass"     value="JSR166TestCase"/>
63    
64    <!-- Build locations -->    <!-- Build locations -->
# Line 157  Line 163 
163    <property name="extra166y.jar"    location="${build.extra166y.dir}/extra166y.jar"/>    <property name="extra166y.jar"    location="${build.extra166y.dir}/extra166y.jar"/>
164    <property name="junit.jar"        location="${lib.dir}/junit.jar"/>    <property name="junit.jar"        location="${lib.dir}/junit.jar"/>
165    
166    <!-- Canonical location of jdk API docs, to use with javadoc link attribute -->    <!-- Canonical location of jdk docs root, to use with javadoc -Xdocrootparent flag -->
167    <property name="jdkapi5docs.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/"/>    <property name="java5.docroot.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs"/>
168    <property name="jdkapi6docs.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/"/>    <property name="java6.docroot.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/6/docs"/>
169    <property name="jdkapi7docs.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/"/>    <property name="java7.docroot.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/7/docs"/>
170      <property name="java8.docroot.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/8/docs"/>
171    <property name="jdkapi8docs.url"      value="http://download.java.net/jdk8/docs/api/"/>    <!-- The expected canonical location does not yet exist as of 2014-07 -->
172    <!-- The expected canonical location does not yet exist as of 2014-02 -->    <!-- <property name="java9.docroot.url" value="http://docs.oracle.com/javase/9/docs"/> -->
173    <!-- <property name="jdkapi8docs.url" value="http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/"/> -->    <property name="java9.docroot.url"      value="http://download.java.net/jdk9/docs"/>
174      <!-- Default jdk doc location (latest stable release seems best) -->
175    <property name="jdkapi9docs.url"      value="${jdkapi8docs.url}"/>    <property name="java.docroot.url"       value="${java8.docroot.url}"/>
   <!-- No published jdk9 docs exist as of 2014-02 -->  
   <!-- <property name="jdkapi9docs.url" value="http://docs.oracle.com/javase/9/docs/api/"/> -->  
176    
177    <!-- Default jdk api doc location (latest stable release seems best) -->    <!-- Canonical location of jdk API docs, to use with javadoc link attribute -->
178    <property name="jdkapidocs.url"       value="${jdkapi7docs.url}"/>    <property name="java5.api.url"      value="${java5.docroot.url}/api/"/>
179      <property name="java6.api.url"      value="${java6.docroot.url}/api/"/>
180      <property name="java7.api.url"      value="${java7.docroot.url}/api/"/>
181      <property name="java8.api.url"      value="${java8.docroot.url}/api/"/>
182      <property name="java9.api.url"      value="${java9.docroot.url}/api/"/>
183      <property name="java.api.url"       value="${java.docroot.url}/api/"/>
184    
185    <!-- Define the "jtreg" task -->    <!-- Define the "jtreg" task -->
186    <!-- See the docs in "jtreg -onlineHelp" -->    <!-- See the docs in "jtreg -onlineHelp" -->
# Line 190  Line 199 
199      <attribute name="compile-target" default="@{target}"/>      <attribute name="compile-target" default="@{target}"/>
200      <attribute name="workdir"/>      <attribute name="workdir"/>
201      <attribute name="classes"/>      <attribute name="classes"/>
202      <attribute name="jvmflags" default=""/>      <attribute name="jvmflags" default="-ea -esa -Djsr166.testImplementationDetails=true"/>
203      <element name="javac-elements" optional="true"/>      <element name="javac-elements" optional="true"/>
204      <sequential>      <sequential>
205    
# Line 237  Line 246 
246    </macrodef>    </macrodef>
247    
248    <macrodef name="run-jtreg-tests">    <macrodef name="run-jtreg-tests">
249        <!-- ant -Djtreg.src.dir=src/test/jtreg/util/concurrent/CompletableFuture test-jtreg -->
250      <attribute name="jtreg.src.dir" default="${jtreg.src.dir}"/>      <attribute name="jtreg.src.dir" default="${jtreg.src.dir}"/>
251      <attribute name="source" default="7"/>      <attribute name="source" default="7"/>
252      <attribute name="target"/>      <attribute name="target"/>
# Line 332  Line 342 
342    
343      <javadoc destdir="${docs.dir}"      <javadoc destdir="${docs.dir}"
344               packagenames="none"               packagenames="none"
345               link="${jdkapi9docs.url}"               link="${java9.api.url}"
346               overview="${src.dir}/intro.html"               overview="${src.dir}/intro.html"
347               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
348               sourcepath="${src.dir}:${jdk9src.dir}"               sourcepath="${src.dir}:${jdk9src.dir}"
# Line 341  Line 351 
351        <fileset dir="${src.dir}" defaultexcludes="yes">        <fileset dir="${src.dir}" defaultexcludes="yes">
352          <include name="**/*.java"/>          <include name="**/*.java"/>
353        </fileset>        </fileset>
354          <arg line="-Xdocrootparent ${java9.docroot.url}"/>
355        <arg line="-Xmaxerrs 1000 -Xmaxwarns 1000"/>        <arg line="-Xmaxerrs 1000 -Xmaxwarns 1000"/>
356        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
357        <arg value="-tag"/>        <arg value="-tag"/>
# Line 644  Line 655 
655    
656      <javadoc destdir="${4jdk7docs.dir}"      <javadoc destdir="${4jdk7docs.dir}"
657               packagenames="none"               packagenames="none"
658               link="${jdkapi7docs.url}"               link="${java7.api.url}"
659               overview="${4jdk7src.dir}/intro.html"               overview="${4jdk7src.dir}/intro.html"
660               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
661               sourcepath="${4jdk7src.dir}:${jdk7src.dir}"               sourcepath="${4jdk7src.dir}:${jdk7src.dir}"
# Line 653  Line 664 
664        <fileset dir="${4jdk7src.dir}" defaultexcludes="yes">        <fileset dir="${4jdk7src.dir}" defaultexcludes="yes">
665          <include name="**/*.java"/>          <include name="**/*.java"/>
666        </fileset>        </fileset>
667          <arg line="-Xdocrootparent ${java7.docroot.url}"/>
668        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
669      </javadoc>      </javadoc>
670    </target>    </target>
# Line 732  Line 744 
744    
745      <javadoc destdir="${jsr166xdocs.dir}"      <javadoc destdir="${jsr166xdocs.dir}"
746               packagenames="jsr166x.*"               packagenames="jsr166x.*"
747               link="${jdkapidocs.url}"               link="${java.api.url}"
748               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
749               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"
750               bootclasspath="${bootclasspath6}"               bootclasspath="${bootclasspath6}"
751               source="5"               source="5"
752               executable="${javadoc7}">               executable="${javadoc7}">
753          <arg line="-Xdocrootparent ${java.docroot.url}"/>
754        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
755    
756      </javadoc>      </javadoc>
# Line 817  Line 830 
830    
831      <javadoc destdir="${jsr166ydocs.dir}"      <javadoc destdir="${jsr166ydocs.dir}"
832               packagenames="jsr166y.*"               packagenames="jsr166y.*"
833               link="${jdkapidocs.url}"               link="${java.api.url}"
834               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
835               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"
836               bootclasspath="${bootclasspath6}"               bootclasspath="${bootclasspath6}"
837               source="6"               source="6"
838               executable="${javadoc7}">               executable="${javadoc7}">
839          <arg line="-Xdocrootparent ${java.docroot.url}"/>
840        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
841    
842      </javadoc>      </javadoc>
# Line 903  Line 917 
917    
918      <javadoc destdir="${extra166ydocs.dir}"      <javadoc destdir="${extra166ydocs.dir}"
919               packagenames="extra166y.*"               packagenames="extra166y.*"
920               link="${jdkapidocs.url}"               link="${java.api.url}"
921               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
922               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"
923               bootclasspath="${bootclasspath6}"               bootclasspath="${bootclasspath6}"
924               source="6"               source="6"
925               executable="${javadoc7}">               executable="${javadoc7}">
926          <arg line="-Xdocrootparent ${java.docroot.url}"/>
927        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
928    
929      </javadoc>      </javadoc>
# Line 1015  Line 1030 
1030    
1031      <javadoc destdir="${jsr166edocs.dir}"      <javadoc destdir="${jsr166edocs.dir}"
1032               packagenames="jsr166e.*"               packagenames="jsr166e.*"
1033               link="${jdkapidocs.url}"               link="${java.api.url}"
1034               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
1035               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"
1036               source="${build.jsr166e.java.version}"               source="${build.jsr166e.java.version}"
1037               executable="${javadoc7}">               executable="${javadoc7}">
1038          <arg line="-Xdocrootparent ${java.docroot.url}"/>
1039        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
1040    
1041      </javadoc>      </javadoc>

Legend:
Removed from v.1.151  
changed lines
  Added in v.1.159

dl@cs.oswego.edu
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.27