/[cvs]/jsr166/build.xml
ViewVC logotype

Diff of /jsr166/build.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.151 by jsr166, Sun Feb 16 14:25:46 2014 UTC revision 1.168 by jsr166, Wed Sep 2 02:14:59 2015 UTC
# Line 24  Line 24 
24    $HOME/jdk/src/jdk9    $HOME/jdk/src/jdk9
25    where each of the above is a complete JDK source tree    where each of the above is a complete JDK source tree
26    (e.g. mercurial forest) or a symlink to same.    (e.g. mercurial forest) or a symlink to same.
27    
28      Alternatively, define ant variables thus:
29      ant -Djdk$N.home=...
30      for $N in 6 7 8 9 ...
31  ------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------
32    </description>    </description>
33    
# Line 46  Line 50 
50    <property name="build.deprecation"    value="false"/>    <property name="build.deprecation"    value="false"/>
51    <property name="build.javadoc.access" value="protected"/>    <property name="build.javadoc.access" value="protected"/>
52    
53    <!-- Tck options; see JSR166TestCase.java -->    <!-- Tck options; see JSR166TestCase.java
54    <!-- ant -Djsr166.profileTests=true -Djsr166.runsPerTest=100 test-tck -->     To profile a single tck test class:
55       ant -Djsr166.profileTests=true -Djsr166.profileThreshold=100 -Djsr166.tckTestClass=CompletableFutureTest test-tck
56       To stress test a single tck test class:
57       ant -Djsr166.tckTestClass=CountedCompleterTest -Djsr166.runsPerTest=100 test-tck
58      -->
59    <property name="jsr166.profileTests"     value="false"/>    <property name="jsr166.profileTests"     value="false"/>
60    <property name="jsr166.profileThreshold" value="100"/>    <property name="jsr166.profileThreshold" value="100"/>
61    <property name="jsr166.runsPerTest"      value="1"/>    <property name="jsr166.runsPerTest"      value="1"/>
   <!-- Allow running an individual tck test class -->  
   <!-- ant -Djsr166.tckTestClass=CountedCompleterTest -Djsr166.runsPerTest=100 test-tck -->  
62    <property name="jsr166.tckTestClass"     value="JSR166TestCase"/>    <property name="jsr166.tckTestClass"     value="JSR166TestCase"/>
63    
64    <!-- Build locations -->    <!-- Build locations -->
# Line 157  Line 163 
163    <property name="extra166y.jar"    location="${build.extra166y.dir}/extra166y.jar"/>    <property name="extra166y.jar"    location="${build.extra166y.dir}/extra166y.jar"/>
164    <property name="junit.jar"        location="${lib.dir}/junit.jar"/>    <property name="junit.jar"        location="${lib.dir}/junit.jar"/>
165    
166    <!-- Canonical location of jdk API docs, to use with javadoc link attribute -->    <!-- Canonical location of jdk docs root, to use with javadoc -Xdocrootparent flag -->
167    <property name="jdkapi5docs.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/"/>    <property name="java5.docroot.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs"/>
168    <property name="jdkapi6docs.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/"/>    <property name="java6.docroot.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/6/docs"/>
169    <property name="jdkapi7docs.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/"/>    <property name="java7.docroot.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/7/docs"/>
170      <property name="java8.docroot.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/8/docs"/>
171    <property name="jdkapi8docs.url"      value="http://download.java.net/jdk8/docs/api/"/>    <!-- The expected canonical location does not yet exist as of 2014-07 -->
172    <!-- The expected canonical location does not yet exist as of 2014-02 -->    <!-- <property name="java9.docroot.url" value="http://docs.oracle.com/javase/9/docs"/> -->
173    <!-- <property name="jdkapi8docs.url" value="http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/"/> -->    <property name="java9.docroot.url"      value="http://download.java.net/jdk9/docs"/>
174      <!-- Default jdk doc location (latest stable release seems best) -->
175    <property name="jdkapi9docs.url"      value="${jdkapi8docs.url}"/>    <property name="java.docroot.url"       value="${java8.docroot.url}"/>
   <!-- No published jdk9 docs exist as of 2014-02 -->  
   <!-- <property name="jdkapi9docs.url" value="http://docs.oracle.com/javase/9/docs/api/"/> -->  
176    
177    <!-- Default jdk api doc location (latest stable release seems best) -->    <!-- Canonical location of jdk API docs, to use with javadoc link attribute -->
178    <property name="jdkapidocs.url"       value="${jdkapi7docs.url}"/>    <property name="java5.api.url"      value="${java5.docroot.url}/api/"/>
179      <property name="java6.api.url"      value="${java6.docroot.url}/api/"/>
180      <property name="java7.api.url"      value="${java7.docroot.url}/api/"/>
181      <property name="java8.api.url"      value="${java8.docroot.url}/api/"/>
182      <property name="java9.api.url"      value="${java9.docroot.url}/api/"/>
183      <property name="java.api.url"       value="${java.docroot.url}/api/"/>
184    
185    <!-- Define the "jtreg" task -->    <!-- Define the "jtreg" task -->
186    <!-- See the docs in "jtreg -onlineHelp" -->    <!-- See the docs in "jtreg -onlineHelp" -->
# Line 190  Line 199 
199      <attribute name="compile-target" default="@{target}"/>      <attribute name="compile-target" default="@{target}"/>
200      <attribute name="workdir"/>      <attribute name="workdir"/>
201      <attribute name="classes"/>      <attribute name="classes"/>
202      <attribute name="jvmflags" default=""/>      <attribute name="jvmflags" default="-ea -esa -Djsr166.testImplementationDetails=true"/>
203      <element name="javac-elements" optional="true"/>      <element name="javac-elements" optional="true"/>
204      <sequential>      <sequential>
205    
# Line 204  Line 213 
213             source="@{compile-target}"             source="@{compile-target}"
214             target="@{compile-target}"             target="@{compile-target}"
215             classpath="${junit.jar}"             classpath="${junit.jar}"
            bootclasspath="@{classes}:${bootclasspath@{compile-target}}"  
216             includeAntRuntime="false"             includeAntRuntime="false"
217             includeJavaRuntime="false"             includeJavaRuntime="false"
218             executable="${javac@{compile-target}}"             executable="${javac@{compile-target}}"
# Line 213  Line 221 
221        <include name="*.java"/>        <include name="*.java"/>
222        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
223        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial,-deprecation"/>        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial,-deprecation"/>
224          <compilerarg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>
225        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
226        <javac-elements/>        <javac-elements/>
227    
# Line 224  Line 233 
233            fork="true">            fork="true">
234          <jvmarg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>          <jvmarg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>
235          <jvmarg line="@{jvmflags}"/>          <jvmarg line="@{jvmflags}"/>
236    
237            <!-- ant -Djava.util.concurrent.ForkJoinPool.common.parallelism=1 test-tck -->
238            <syspropertyset id="java.util.concurrent.ForkJoinPool-properties">
239              <propertyref prefix="java.util.concurrent.ForkJoinPool"/>
240            </syspropertyset>
241    
242          <sysproperty key="jsr166.profileTests"     value="${jsr166.profileTests}"/>          <sysproperty key="jsr166.profileTests"     value="${jsr166.profileTests}"/>
243          <sysproperty key="jsr166.profileThreshold" value="${jsr166.profileThreshold}"/>          <sysproperty key="jsr166.profileThreshold" value="${jsr166.profileThreshold}"/>
244          <sysproperty key="jsr166.runsPerTest"      value="${jsr166.runsPerTest}"/>          <sysproperty key="jsr166.runsPerTest"      value="${jsr166.runsPerTest}"/>
# Line 236  Line 251 
251      </sequential>      </sequential>
252    </macrodef>    </macrodef>
253    
254      <!-- Define jtreg test sets for different jdk versions -->
255      <fileset dir="${jtreg.src.dir}">
256        <patternset id="jdk9.jtreg.tests">
257          <include name="**/*.java"/>
258        </patternset>
259      </fileset>
260    
261      <fileset dir="${jtreg.src.dir}">
262        <patternset id="jdk8.jtreg.tests">
263          <include name="**/*.java"/>
264          <exclude name="util/Spliterator/SpliteratorCharacteristics.java"/>
265          <!-- https://bugs.openjdk.java.net/browse/JDK-6842353 -->
266          <exclude name="util/WeakHashMap/GCDuringIteration.java"/>
267        </patternset>
268      </fileset>
269    
270      <fileset dir="${jtreg.src.dir}">
271        <patternset id="jdk7.jtreg.tests">
272          <include name="**/*.java"/>
273          <exclude name="util/Collection/CollectionDefaults.java"/>
274          <exclude name="util/List/ListDefaults.java"/>
275          <exclude name="util/Spliterator/**/*.java"/>
276          <exclude name="util/concurrent/CompletableFuture/**/*.java"/>
277          <exclude name="util/concurrent/forkjoin/SubmissionTest.java"/>
278          <exclude name="util/concurrent/locks/StampedLock/**/*.java"/>
279        </patternset>
280      </fileset>
281    
282    <macrodef name="run-jtreg-tests">    <macrodef name="run-jtreg-tests">
283        <!-- ant -Djtreg.src.dir=src/test/jtreg/util/concurrent/CompletableFuture test-jtreg -->
284      <attribute name="jtreg.src.dir" default="${jtreg.src.dir}"/>      <attribute name="jtreg.src.dir" default="${jtreg.src.dir}"/>
285      <attribute name="source" default="7"/>      <attribute name="source" default="7"/>
286      <attribute name="target"/>      <attribute name="target"/>
# Line 252  Line 296 
296             jdk="${jdk@{target}.home}"             jdk="${jdk@{target}.home}"
297             workDir="@{workdir}/JTwork"             workDir="@{workdir}/JTwork"
298             reportDir="@{workdir}/JTreport">             reportDir="@{workdir}/JTreport">
299          <patternset refid="jdk@{target}.jtreg.tests"/>
300        <arg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>        <arg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>
301        <arg value="-agentvm"/>        <arg value="-agentvm"/>
302        <arg value="-v:nopass,fail"/>        <arg value="-v:nopass,fail"/>
# Line 303  Line 347 
347        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>
348        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
349        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
350          <compilerarg value="-Werror"/>
351        <compilerarg value="-Xdoclint:all/protected"/>        <compilerarg value="-Xdoclint:all/protected"/>
352        <compilerarg line="-Xmaxerrs 1000 -Xmaxwarns 1000"/>        <compilerarg line="-Xmaxerrs 1000 -Xmaxwarns 1000"/>
353        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
# Line 332  Line 377 
377    
378      <javadoc destdir="${docs.dir}"      <javadoc destdir="${docs.dir}"
379               packagenames="none"               packagenames="none"
380               link="${jdkapi9docs.url}"               link="${java9.api.url}"
381               overview="${src.dir}/intro.html"               overview="${src.dir}/intro.html"
382               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
383               sourcepath="${src.dir}:${jdk9src.dir}"               sourcepath="${src.dir}:${jdk9src.dir}"
# Line 341  Line 386 
386        <fileset dir="${src.dir}" defaultexcludes="yes">        <fileset dir="${src.dir}" defaultexcludes="yes">
387          <include name="**/*.java"/>          <include name="**/*.java"/>
388        </fileset>        </fileset>
389          <arg line="-Xdocrootparent ${java9.docroot.url}"/>
390        <arg line="-Xmaxerrs 1000 -Xmaxwarns 1000"/>        <arg line="-Xmaxerrs 1000 -Xmaxwarns 1000"/>
391        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
392        <arg value="-tag"/>        <arg value="-tag"/>
# Line 405  Line 451 
451      <mirror-dir src="${docs.dir}" dst="${dist.docs.dir}"/>      <mirror-dir src="${docs.dir}" dst="${dist.docs.dir}"/>
452    </target>    </target>
453    
454      <target name="tck" depends="test-tck" description="alias for test-tck"/>
455    <target name="test-tck"    <target name="test-tck"
456            depends="jar"            depends="jar"
457            description="Runs tck tests for main directly">            description="Runs tck tests for main directly">
# Line 416  Line 462 
462        classes="${product.jar}"/>        classes="${product.jar}"/>
463    </target>    </target>
464    
465      <target name="test-tck-parallelism-1"
466              description="Runs test-tck with given common pool parallelism">
467        <antcall target="test-tck">
468          <param name="java.util.concurrent.ForkJoinPool.common.parallelism" value="1"/>
469        </antcall>
470      </target>
471    
472      <target name="test-tck-parallelism-0"
473              description="Runs test-tck with given common pool parallelism">
474        <antcall target="test-tck">
475          <param name="java.util.concurrent.ForkJoinPool.common.parallelism" value="0"/>
476        </antcall>
477      </target>
478    
479      <target name="jtreg" depends="test-jtreg" description="alias for test-jtreg"/>
480    <target name="test-jtreg"    <target name="test-jtreg"
481            depends="jar"            depends="jar"
482            description="Runs jtreg tests for main using the jtreg ant task">            description="Runs jtreg tests for main using the jtreg ant task">
# Line 426  Line 487 
487    </target>    </target>
488    
489    <target name="test"    <target name="test"
490            depends="test-tck, test-jtreg"            depends="test-tck, test-tck-parallelism-1, test-jtreg"
491            description="Runs tck and jtreg tests for main">            description="Runs tck and jtreg tests for main">
492    </target>    </target>
493    
494      <target name="jtreg8" description="Runs jtreg tests with jdk8">
495    
496        <antcall target="jtreg">
497          <param name="build.main.java.version" value="8"/>
498          <param name="build.main.javac" value="${javac8}"/>
499        </antcall>
500    
501      </target>
502    
503    <target name="test89"    <target name="test89"
504            description="Runs tck and jtreg tests for main for multiple java versions">            description="Runs tck and jtreg tests for main for multiple java versions">
505    
# Line 496  Line 566 
566    </target>    </target>
567    
568    
569      <target name="compile-test-loops" depends="jar"
570              description="compile all the perf tests in src/test/loops">
571    
572        <mkdir dir="${build.dir}/test/loops"/>
573    
574        <javac srcdir="${basedir}/src/test/loops"
575               destdir="${build.dir}/test/loops"
576               debug="${build.debug}"
577               debuglevel="${build.debuglevel}"
578               deprecation="${build.deprecation}"
579               includeAntRuntime="false"
580               includeJavaRuntime="false"
581               executable="${javac9}"
582               fork="true">
583    
584          <include name="*.java"/>
585          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
586          <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial"/>
587          <compilerarg value="-Xbootclasspath/p:${product.jar}"/>
588          <compilerarg line="${build.args}"/>
589    
590        </javac>
591    
592      </target>
593    
594    
595    <!-- jsr166 4jdk7 -->    <!-- jsr166 4jdk7 -->
596    
597    <target name="4jdk7compile"    <target name="4jdk7compile"
# Line 521  Line 617 
617        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>
618        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
619        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
620          <compilerarg value="-Werror"/>
621        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
622    
623      </javac>      </javac>
# Line 625  Line 722 
722      <run-jtreg-tests      <run-jtreg-tests
723         target="7"         target="7"
724         workdir="${build.4jdk7.dir}"         workdir="${build.4jdk7.dir}"
725         classes="${4jdk7product.jar}"         classes="${4jdk7product.jar}"/>
        jtregflags="-exclude:${jtreg.src.dir}/jdk8tests"/>  
726    </target>    </target>
727    
728    
# Line 644  Line 740 
740    
741      <javadoc destdir="${4jdk7docs.dir}"      <javadoc destdir="${4jdk7docs.dir}"
742               packagenames="none"               packagenames="none"
743               link="${jdkapi7docs.url}"               link="${java7.api.url}"
744               overview="${4jdk7src.dir}/intro.html"               overview="${4jdk7src.dir}/intro.html"
745               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
746               sourcepath="${4jdk7src.dir}:${jdk7src.dir}"               sourcepath="${4jdk7src.dir}:${jdk7src.dir}"
# Line 653  Line 749 
749        <fileset dir="${4jdk7src.dir}" defaultexcludes="yes">        <fileset dir="${4jdk7src.dir}" defaultexcludes="yes">
750          <include name="**/*.java"/>          <include name="**/*.java"/>
751        </fileset>        </fileset>
752          <arg line="-Xdocrootparent ${java7.docroot.url}"/>
753        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
754      </javadoc>      </javadoc>
755    </target>    </target>
# Line 707  Line 804 
804        <include name="jsr166x/**/*.java"/>        <include name="jsr166x/**/*.java"/>
805        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
806        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes"/>        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes"/>
807          <compilerarg value="-Werror"/>
808        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
809    
810      </javac>      </javac>
# Line 732  Line 830 
830    
831      <javadoc destdir="${jsr166xdocs.dir}"      <javadoc destdir="${jsr166xdocs.dir}"
832               packagenames="jsr166x.*"               packagenames="jsr166x.*"
833               link="${jdkapidocs.url}"               link="${java.api.url}"
834               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
835               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"
836               bootclasspath="${bootclasspath6}"               bootclasspath="${bootclasspath6}"
837               source="5"               source="5"
838               executable="${javadoc7}">               executable="${javadoc7}">
839          <arg line="-Xdocrootparent ${java.docroot.url}"/>
840        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
841    
842      </javadoc>      </javadoc>
# Line 792  Line 891 
891        <include name="jsr166y/**/*.java"/>        <include name="jsr166y/**/*.java"/>
892        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
893        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
894          <compilerarg value="-Werror"/>
895        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
896    
897      </javac>      </javac>
# Line 817  Line 917 
917    
918      <javadoc destdir="${jsr166ydocs.dir}"      <javadoc destdir="${jsr166ydocs.dir}"
919               packagenames="jsr166y.*"               packagenames="jsr166y.*"
920               link="${jdkapidocs.url}"               link="${java.api.url}"
921               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
922               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"
923               bootclasspath="${bootclasspath6}"               bootclasspath="${bootclasspath6}"
924               source="6"               source="6"
925               executable="${javadoc7}">               executable="${javadoc7}">
926          <arg line="-Xdocrootparent ${java.docroot.url}"/>
927        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
928    
929      </javadoc>      </javadoc>
# Line 878  Line 979 
979        <include name="extra166y/**/*.java"/>        <include name="extra166y/**/*.java"/>
980        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
981        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial"/>        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial"/>
982          <compilerarg value="-Werror"/>
983        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
984    
985      </javac>      </javac>
# Line 903  Line 1005 
1005    
1006      <javadoc destdir="${extra166ydocs.dir}"      <javadoc destdir="${extra166ydocs.dir}"
1007               packagenames="extra166y.*"               packagenames="extra166y.*"
1008               link="${jdkapidocs.url}"               link="${java.api.url}"
1009               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
1010               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"
1011               bootclasspath="${bootclasspath6}"               bootclasspath="${bootclasspath6}"
1012               source="6"               source="6"
1013               executable="${javadoc7}">               executable="${javadoc7}">
1014          <arg line="-Xdocrootparent ${java.docroot.url}"/>
1015        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
1016    
1017      </javadoc>      </javadoc>
# Line 964  Line 1067 
1067        <include name="jsr166e/**/*.java"/>        <include name="jsr166e/**/*.java"/>
1068        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
1069        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
1070          <compilerarg value="-Werror"/>
1071        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
1072    
1073      </javac>      </javac>
# Line 990  Line 1094 
1094        <include name="jsr166e/**/*.java"/>        <include name="jsr166e/**/*.java"/>
1095        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
1096        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
1097          <compilerarg value="-Werror"/>
1098        <compilerarg value="-Xdoclint:all/protected"/>        <compilerarg value="-Xdoclint:all/protected"/>
1099    
1100      </javac>      </javac>
# Line 1015  Line 1120 
1120    
1121      <javadoc destdir="${jsr166edocs.dir}"      <javadoc destdir="${jsr166edocs.dir}"
1122               packagenames="jsr166e.*"               packagenames="jsr166e.*"
1123               link="${jdkapidocs.url}"               link="${java.api.url}"
1124               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
1125               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"
1126               source="${build.jsr166e.java.version}"               source="${build.jsr166e.java.version}"
1127               executable="${javadoc7}">               executable="${javadoc7}">
1128          <arg line="-Xdocrootparent ${java.docroot.url}"/>
1129        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
1130    
1131      </javadoc>      </javadoc>
# Line 1092  Line 1198 
1198    
1199    <target name="lint">    <target name="lint">
1200      <antcall target="dists">      <antcall target="dists">
1201          <param name="build.javadoc.access" value="public"/>
1202        </antcall>
1203      </target>
1204    
1205    <!-- Generates all doclint warnings, even for private methods (rarely useful) -->
1206      <target name="lint-private">
1207        <antcall target="dist">
1208        <param name="build.javadoc.access" value="private"/>        <param name="build.javadoc.access" value="private"/>
1209      </antcall>      </antcall>
1210    </target>    </target>

Legend:
Removed from v.1.151  
changed lines
  Added in v.1.168

dl@cs.oswego.edu
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.27