/[cvs]/jsr166/build.xml
ViewVC logotype

Diff of /jsr166/build.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.151 by jsr166, Sun Feb 16 14:25:46 2014 UTC revision 1.170 by jsr166, Wed Sep 2 03:53:43 2015 UTC
# Line 24  Line 24 
24    $HOME/jdk/src/jdk9    $HOME/jdk/src/jdk9
25    where each of the above is a complete JDK source tree    where each of the above is a complete JDK source tree
26    (e.g. mercurial forest) or a symlink to same.    (e.g. mercurial forest) or a symlink to same.
27    
28      Alternatively, define ant variables thus:
29      ant -Djdk$N.home=...
30      for $N in 6 7 8 9 ...
31  ------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------
32    </description>    </description>
33    
# Line 46  Line 50 
50    <property name="build.deprecation"    value="false"/>    <property name="build.deprecation"    value="false"/>
51    <property name="build.javadoc.access" value="protected"/>    <property name="build.javadoc.access" value="protected"/>
52    
53    <!-- Tck options; see JSR166TestCase.java -->    <!-- Tck options; see JSR166TestCase.java
54    <!-- ant -Djsr166.profileTests=true -Djsr166.runsPerTest=100 test-tck -->     To profile a single tck test class:
55       ant -Djsr166.profileTests=true -Djsr166.profileThreshold=100 -Djsr166.tckTestClass=CompletableFutureTest test-tck
56       To stress test a single tck test class:
57       ant -Djsr166.tckTestClass=CountedCompleterTest -Djsr166.runsPerTest=100 test-tck
58      -->
59    <property name="jsr166.profileTests"     value="false"/>    <property name="jsr166.profileTests"     value="false"/>
60    <property name="jsr166.profileThreshold" value="100"/>    <property name="jsr166.profileThreshold" value="100"/>
61    <property name="jsr166.runsPerTest"      value="1"/>    <property name="jsr166.runsPerTest"      value="1"/>
   <!-- Allow running an individual tck test class -->  
   <!-- ant -Djsr166.tckTestClass=CountedCompleterTest -Djsr166.runsPerTest=100 test-tck -->  
62    <property name="jsr166.tckTestClass"     value="JSR166TestCase"/>    <property name="jsr166.tckTestClass"     value="JSR166TestCase"/>
63    
64    <!-- Build locations -->    <!-- Build locations -->
# Line 157  Line 163 
163    <property name="extra166y.jar"    location="${build.extra166y.dir}/extra166y.jar"/>    <property name="extra166y.jar"    location="${build.extra166y.dir}/extra166y.jar"/>
164    <property name="junit.jar"        location="${lib.dir}/junit.jar"/>    <property name="junit.jar"        location="${lib.dir}/junit.jar"/>
165    
166    <!-- Canonical location of jdk API docs, to use with javadoc link attribute -->    <!-- Canonical location of jdk docs root, to use with javadoc -Xdocrootparent flag -->
167    <property name="jdkapi5docs.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/"/>    <property name="java5.docroot.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs"/>
168    <property name="jdkapi6docs.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/"/>    <property name="java6.docroot.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/6/docs"/>
169    <property name="jdkapi7docs.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/"/>    <property name="java7.docroot.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/7/docs"/>
170      <property name="java8.docroot.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/8/docs"/>
171    <property name="jdkapi8docs.url"      value="http://download.java.net/jdk8/docs/api/"/>    <!-- The expected canonical location does not yet exist as of 2014-07 -->
172    <!-- The expected canonical location does not yet exist as of 2014-02 -->    <!-- <property name="java9.docroot.url" value="http://docs.oracle.com/javase/9/docs"/> -->
173    <!-- <property name="jdkapi8docs.url" value="http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/"/> -->    <property name="java9.docroot.url"      value="http://download.java.net/jdk9/docs"/>
174      <!-- Default jdk doc location (latest stable release seems best) -->
175    <property name="jdkapi9docs.url"      value="${jdkapi8docs.url}"/>    <property name="java.docroot.url"       value="${java8.docroot.url}"/>
   <!-- No published jdk9 docs exist as of 2014-02 -->  
   <!-- <property name="jdkapi9docs.url" value="http://docs.oracle.com/javase/9/docs/api/"/> -->  
176    
177    <!-- Default jdk api doc location (latest stable release seems best) -->    <!-- Canonical location of jdk API docs, to use with javadoc link attribute -->
178    <property name="jdkapidocs.url"       value="${jdkapi7docs.url}"/>    <property name="java5.api.url"      value="${java5.docroot.url}/api/"/>
179      <property name="java6.api.url"      value="${java6.docroot.url}/api/"/>
180      <property name="java7.api.url"      value="${java7.docroot.url}/api/"/>
181      <property name="java8.api.url"      value="${java8.docroot.url}/api/"/>
182      <property name="java9.api.url"      value="${java9.docroot.url}/api/"/>
183      <property name="java.api.url"       value="${java.docroot.url}/api/"/>
184    
185    <!-- Define the "jtreg" task -->    <!-- Define the "jtreg" task -->
186    <!-- See the docs in "jtreg -onlineHelp" -->    <!-- See the docs in "jtreg -onlineHelp" -->
# Line 190  Line 199 
199      <attribute name="compile-target" default="@{target}"/>      <attribute name="compile-target" default="@{target}"/>
200      <attribute name="workdir"/>      <attribute name="workdir"/>
201      <attribute name="classes"/>      <attribute name="classes"/>
202      <attribute name="jvmflags" default=""/>      <attribute name="jvmflags" default="-ea -esa -Djsr166.testImplementationDetails=true"/>
203      <element name="javac-elements" optional="true"/>      <element name="javac-elements" optional="true"/>
204      <sequential>      <sequential>
205    
# Line 204  Line 213 
213             source="@{compile-target}"             source="@{compile-target}"
214             target="@{compile-target}"             target="@{compile-target}"
215             classpath="${junit.jar}"             classpath="${junit.jar}"
            bootclasspath="@{classes}:${bootclasspath@{compile-target}}"  
216             includeAntRuntime="false"             includeAntRuntime="false"
217             includeJavaRuntime="false"             includeJavaRuntime="false"
218             executable="${javac@{compile-target}}"             executable="${javac@{compile-target}}"
# Line 213  Line 221 
221        <include name="*.java"/>        <include name="*.java"/>
222        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
223        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial,-deprecation"/>        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial,-deprecation"/>
224          <compilerarg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>
225        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
226        <javac-elements/>        <javac-elements/>
227    
# Line 224  Line 233 
233            fork="true">            fork="true">
234          <jvmarg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>          <jvmarg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>
235          <jvmarg line="@{jvmflags}"/>          <jvmarg line="@{jvmflags}"/>
236    
237            <!-- ant -Djava.util.concurrent.ForkJoinPool.common.parallelism=1 test-tck -->
238            <syspropertyset id="java.util.concurrent.ForkJoinPool-properties">
239              <propertyref prefix="java.util.concurrent.ForkJoinPool"/>
240            </syspropertyset>
241    
242          <sysproperty key="jsr166.profileTests"     value="${jsr166.profileTests}"/>          <sysproperty key="jsr166.profileTests"     value="${jsr166.profileTests}"/>
243          <sysproperty key="jsr166.profileThreshold" value="${jsr166.profileThreshold}"/>          <sysproperty key="jsr166.profileThreshold" value="${jsr166.profileThreshold}"/>
244          <sysproperty key="jsr166.runsPerTest"      value="${jsr166.runsPerTest}"/>          <sysproperty key="jsr166.runsPerTest"      value="${jsr166.runsPerTest}"/>
# Line 236  Line 251 
251      </sequential>      </sequential>
252    </macrodef>    </macrodef>
253    
254      <!-- Define jtreg test sets for different jdk versions -->
255      <fileset dir="${jtreg.src.dir}">
256        <patternset id="jdk9.jtreg.tests">
257          <include name="**/*.java"/>
258        </patternset>
259      </fileset>
260    
261      <fileset dir="${jtreg.src.dir}">
262        <patternset id="jdk8.jtreg.tests">
263          <include name="**/*.java"/>
264          <exclude name="util/Spliterator/SpliteratorCharacteristics.java"/>
265          <!-- https://bugs.openjdk.java.net/browse/JDK-6842353 -->
266          <exclude name="util/WeakHashMap/GCDuringIteration.java"/>
267        </patternset>
268      </fileset>
269    
270      <fileset dir="${jtreg.src.dir}">
271        <patternset id="jdk7.jtreg.tests">
272          <include name="**/*.java"/>
273          <exclude name="util/Collection/CollectionDefaults.java"/>
274          <exclude name="util/List/ListDefaults.java"/>
275          <exclude name="util/Spliterator/**/*.java"/>
276          <exclude name="**/CompletableFuture/**/*.java"/>
277          <exclude name="util/concurrent/forkjoin/SubmissionTest.java"/>
278          <exclude name="**/StampedLock/**/*.java"/>
279          <exclude name="**/AtomicReferenceTest.java"/>
280          <exclude name="util/concurrent/atomic/Serial.java"/>
281        </patternset>
282      </fileset>
283    
284    <macrodef name="run-jtreg-tests">    <macrodef name="run-jtreg-tests">
285        <!-- ant -Djtreg.src.dir=src/test/jtreg/util/concurrent/CompletableFuture test-jtreg -->
286      <attribute name="jtreg.src.dir" default="${jtreg.src.dir}"/>      <attribute name="jtreg.src.dir" default="${jtreg.src.dir}"/>
287      <attribute name="source" default="7"/>      <attribute name="source" default="7"/>
288      <attribute name="target"/>      <attribute name="target"/>
# Line 252  Line 298 
298             jdk="${jdk@{target}.home}"             jdk="${jdk@{target}.home}"
299             workDir="@{workdir}/JTwork"             workDir="@{workdir}/JTwork"
300             reportDir="@{workdir}/JTreport">             reportDir="@{workdir}/JTreport">
301          <patternset refid="jdk@{target}.jtreg.tests"/>
302        <arg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>        <arg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>
303        <arg value="-agentvm"/>        <arg value="-agentvm"/>
304        <arg value="-v:nopass,fail"/>        <arg value="-v:nopass,fail"/>
# Line 303  Line 349 
349        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>
350        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
351        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
352          <compilerarg value="-Werror"/>
353        <compilerarg value="-Xdoclint:all/protected"/>        <compilerarg value="-Xdoclint:all/protected"/>
354        <compilerarg line="-Xmaxerrs 1000 -Xmaxwarns 1000"/>        <compilerarg line="-Xmaxerrs 1000 -Xmaxwarns 1000"/>
355        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
# Line 332  Line 379 
379    
380      <javadoc destdir="${docs.dir}"      <javadoc destdir="${docs.dir}"
381               packagenames="none"               packagenames="none"
382               link="${jdkapi9docs.url}"               link="${java9.api.url}"
383               overview="${src.dir}/intro.html"               overview="${src.dir}/intro.html"
384               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
385               sourcepath="${src.dir}:${jdk9src.dir}"               sourcepath="${src.dir}:${jdk9src.dir}"
# Line 341  Line 388 
388        <fileset dir="${src.dir}" defaultexcludes="yes">        <fileset dir="${src.dir}" defaultexcludes="yes">
389          <include name="**/*.java"/>          <include name="**/*.java"/>
390        </fileset>        </fileset>
391          <arg line="-Xdocrootparent ${java9.docroot.url}"/>
392        <arg line="-Xmaxerrs 1000 -Xmaxwarns 1000"/>        <arg line="-Xmaxerrs 1000 -Xmaxwarns 1000"/>
393        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
394        <arg value="-tag"/>        <arg value="-tag"/>
# Line 405  Line 453 
453      <mirror-dir src="${docs.dir}" dst="${dist.docs.dir}"/>      <mirror-dir src="${docs.dir}" dst="${dist.docs.dir}"/>
454    </target>    </target>
455    
456      <target name="tck" depends="test-tck" description="alias for test-tck"/>
457    <target name="test-tck"    <target name="test-tck"
458            depends="jar"            depends="jar"
459            description="Runs tck tests for main directly">            description="Runs tck tests for main directly">
# Line 416  Line 464 
464        classes="${product.jar}"/>        classes="${product.jar}"/>
465    </target>    </target>
466    
467      <target name="test-tck-parallelism-1"
468              description="Runs test-tck with given common pool parallelism">
469        <antcall target="test-tck">
470          <param name="java.util.concurrent.ForkJoinPool.common.parallelism" value="1"/>
471        </antcall>
472      </target>
473    
474      <target name="test-tck-parallelism-0"
475              description="Runs test-tck with given common pool parallelism">
476        <antcall target="test-tck">
477          <param name="java.util.concurrent.ForkJoinPool.common.parallelism" value="0"/>
478        </antcall>
479      </target>
480    
481      <target name="jtreg" depends="test-jtreg" description="alias for test-jtreg"/>
482    <target name="test-jtreg"    <target name="test-jtreg"
483            depends="jar"            depends="jar"
484            description="Runs jtreg tests for main using the jtreg ant task">            description="Runs jtreg tests for main using the jtreg ant task">
# Line 426  Line 489 
489    </target>    </target>
490    
491    <target name="test"    <target name="test"
492            depends="test-tck, test-jtreg"            depends="test-tck, test-tck-parallelism-1, test-jtreg"
493            description="Runs tck and jtreg tests for main">            description="Runs tck and jtreg tests for main">
494    </target>    </target>
495    
496      <target name="jtreg8" description="Runs jtreg tests with jdk8">
497    
498        <antcall target="jtreg">
499          <param name="build.main.java.version" value="8"/>
500          <param name="build.main.javac" value="${javac8}"/>
501        </antcall>
502    
503      </target>
504    
505    <target name="test89"    <target name="test89"
506            description="Runs tck and jtreg tests for main for multiple java versions">            description="Runs tck and jtreg tests for main for multiple java versions">
507    
# Line 496  Line 568 
568    </target>    </target>
569    
570    
571      <target name="compile-test-loops" depends="jar"
572              description="compile all the perf tests in src/test/loops">
573    
574        <mkdir dir="${build.dir}/test/loops"/>
575    
576        <javac srcdir="${basedir}/src/test/loops"
577               destdir="${build.dir}/test/loops"
578               debug="${build.debug}"
579               debuglevel="${build.debuglevel}"
580               deprecation="${build.deprecation}"
581               includeAntRuntime="false"
582               includeJavaRuntime="false"
583               executable="${javac9}"
584               fork="true">
585    
586          <include name="*.java"/>
587          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
588          <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial"/>
589          <compilerarg value="-Xbootclasspath/p:${product.jar}"/>
590          <compilerarg line="${build.args}"/>
591    
592        </javac>
593    
594      </target>
595    
596    
597    <!-- jsr166 4jdk7 -->    <!-- jsr166 4jdk7 -->
598    
599    <target name="4jdk7compile"    <target name="4jdk7compile"
# Line 521  Line 619 
619        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>
620        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
621        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
622          <compilerarg value="-Werror"/>
623        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
624    
625      </javac>      </javac>
# Line 625  Line 724 
724      <run-jtreg-tests      <run-jtreg-tests
725         target="7"         target="7"
726         workdir="${build.4jdk7.dir}"         workdir="${build.4jdk7.dir}"
727         classes="${4jdk7product.jar}"         classes="${4jdk7product.jar}"/>
        jtregflags="-exclude:${jtreg.src.dir}/jdk8tests"/>  
728    </target>    </target>
729    
730    
# Line 644  Line 742 
742    
743      <javadoc destdir="${4jdk7docs.dir}"      <javadoc destdir="${4jdk7docs.dir}"
744               packagenames="none"               packagenames="none"
745               link="${jdkapi7docs.url}"               link="${java7.api.url}"
746               overview="${4jdk7src.dir}/intro.html"               overview="${4jdk7src.dir}/intro.html"
747               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
748               sourcepath="${4jdk7src.dir}:${jdk7src.dir}"               sourcepath="${4jdk7src.dir}:${jdk7src.dir}"
# Line 653  Line 751 
751        <fileset dir="${4jdk7src.dir}" defaultexcludes="yes">        <fileset dir="${4jdk7src.dir}" defaultexcludes="yes">
752          <include name="**/*.java"/>          <include name="**/*.java"/>
753        </fileset>        </fileset>
754          <arg line="-Xdocrootparent ${java7.docroot.url}"/>
755        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
756      </javadoc>      </javadoc>
757    </target>    </target>
# Line 707  Line 806 
806        <include name="jsr166x/**/*.java"/>        <include name="jsr166x/**/*.java"/>
807        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
808        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes"/>        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes"/>
809          <compilerarg value="-Werror"/>
810        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
811    
812      </javac>      </javac>
# Line 732  Line 832 
832    
833      <javadoc destdir="${jsr166xdocs.dir}"      <javadoc destdir="${jsr166xdocs.dir}"
834               packagenames="jsr166x.*"               packagenames="jsr166x.*"
835               link="${jdkapidocs.url}"               link="${java.api.url}"
836               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
837               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"
838               bootclasspath="${bootclasspath6}"               bootclasspath="${bootclasspath6}"
839               source="5"               source="5"
840               executable="${javadoc7}">               executable="${javadoc7}">
841          <arg line="-Xdocrootparent ${java.docroot.url}"/>
842        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
843    
844      </javadoc>      </javadoc>
# Line 792  Line 893 
893        <include name="jsr166y/**/*.java"/>        <include name="jsr166y/**/*.java"/>
894        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
895        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
896          <compilerarg value="-Werror"/>
897        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
898    
899      </javac>      </javac>
# Line 817  Line 919 
919    
920      <javadoc destdir="${jsr166ydocs.dir}"      <javadoc destdir="${jsr166ydocs.dir}"
921               packagenames="jsr166y.*"               packagenames="jsr166y.*"
922               link="${jdkapidocs.url}"               link="${java.api.url}"
923               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
924               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"
925               bootclasspath="${bootclasspath6}"               bootclasspath="${bootclasspath6}"
926               source="6"               source="6"
927               executable="${javadoc7}">               executable="${javadoc7}">
928          <arg line="-Xdocrootparent ${java.docroot.url}"/>
929        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
930    
931      </javadoc>      </javadoc>
# Line 878  Line 981 
981        <include name="extra166y/**/*.java"/>        <include name="extra166y/**/*.java"/>
982        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
983        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial"/>        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial"/>
984          <compilerarg value="-Werror"/>
985        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
986    
987      </javac>      </javac>
# Line 903  Line 1007 
1007    
1008      <javadoc destdir="${extra166ydocs.dir}"      <javadoc destdir="${extra166ydocs.dir}"
1009               packagenames="extra166y.*"               packagenames="extra166y.*"
1010               link="${jdkapidocs.url}"               link="${java.api.url}"
1011               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
1012               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"
1013               bootclasspath="${bootclasspath6}"               bootclasspath="${bootclasspath6}"
1014               source="6"               source="6"
1015               executable="${javadoc7}">               executable="${javadoc7}">
1016          <arg line="-Xdocrootparent ${java.docroot.url}"/>
1017        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
1018    
1019      </javadoc>      </javadoc>
# Line 964  Line 1069 
1069        <include name="jsr166e/**/*.java"/>        <include name="jsr166e/**/*.java"/>
1070        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
1071        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
1072          <compilerarg value="-Werror"/>
1073        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
1074    
1075      </javac>      </javac>
# Line 990  Line 1096 
1096        <include name="jsr166e/**/*.java"/>        <include name="jsr166e/**/*.java"/>
1097        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
1098        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
1099          <compilerarg value="-Werror"/>
1100        <compilerarg value="-Xdoclint:all/protected"/>        <compilerarg value="-Xdoclint:all/protected"/>
1101    
1102      </javac>      </javac>
# Line 1015  Line 1122 
1122    
1123      <javadoc destdir="${jsr166edocs.dir}"      <javadoc destdir="${jsr166edocs.dir}"
1124               packagenames="jsr166e.*"               packagenames="jsr166e.*"
1125               link="${jdkapidocs.url}"               link="${java.api.url}"
1126               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
1127               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk6src.dir}"
1128               source="${build.jsr166e.java.version}"               source="${build.jsr166e.java.version}"
1129               executable="${javadoc7}">               executable="${javadoc7}">
1130          <arg line="-Xdocrootparent ${java.docroot.url}"/>
1131        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
1132    
1133      </javadoc>      </javadoc>
# Line 1092  Line 1200 
1200    
1201    <target name="lint">    <target name="lint">
1202      <antcall target="dists">      <antcall target="dists">
1203          <param name="build.javadoc.access" value="public"/>
1204        </antcall>
1205      </target>
1206    
1207    <!-- Generates all doclint warnings, even for private methods (rarely useful) -->
1208      <target name="lint-private">
1209        <antcall target="dist">
1210        <param name="build.javadoc.access" value="private"/>        <param name="build.javadoc.access" value="private"/>
1211      </antcall>      </antcall>
1212    </target>    </target>

Legend:
Removed from v.1.151  
changed lines
  Added in v.1.170

dl@cs.oswego.edu
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.27