/[cvs]/jsr166/build.xml
ViewVC logotype

Diff of /jsr166/build.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.160 by jsr166, Sat Nov 1 14:50:26 2014 UTC revision 1.165 by jsr166, Wed Jun 17 01:55:44 2015 UTC
# Line 213  Line 213 
213             source="@{compile-target}"             source="@{compile-target}"
214             target="@{compile-target}"             target="@{compile-target}"
215             classpath="${junit.jar}"             classpath="${junit.jar}"
            bootclasspath="@{classes}:${bootclasspath@{compile-target}}"  
216             includeAntRuntime="false"             includeAntRuntime="false"
217             includeJavaRuntime="false"             includeJavaRuntime="false"
218             executable="${javac@{compile-target}}"             executable="${javac@{compile-target}}"
# Line 222  Line 221 
221        <include name="*.java"/>        <include name="*.java"/>
222        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
223        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial,-deprecation"/>        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial,-deprecation"/>
224          <compilerarg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>
225        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
226        <javac-elements/>        <javac-elements/>
227    
# Line 251  Line 251 
251      </sequential>      </sequential>
252    </macrodef>    </macrodef>
253    
254      <!-- Define jtreg test sets for different jdk versions -->
255      <fileset dir="${jtreg.src.dir}">
256        <patternset id="jdk9.jtreg.tests">
257          <include name="**/*.java"/>
258        </patternset>
259      </fileset>
260    
261      <fileset dir="${jtreg.src.dir}">
262        <patternset id="jdk8.jtreg.tests">
263          <include name="**/*.java"/>
264          <exclude name="util/Spliterator/SpliteratorCharacteristics.java"/>
265        </patternset>
266      </fileset>
267    
268      <fileset dir="${jtreg.src.dir}">
269        <patternset id="jdk7.jtreg.tests">
270          <include name="**/*.java"/>
271          <exclude name="util/Collection/CollectionDefaults.java"/>
272          <exclude name="util/List/ListDefaults.java"/>
273          <exclude name="util/Spliterator/**/*.java"/>
274          <exclude name="util/concurrent/CompletableFuture/**/*.java"/>
275          <exclude name="util/concurrent/forkjoin/SubmissionTest.java"/>
276          <exclude name="util/concurrent/locks/StampedLock/**/*.java"/>
277        </patternset>
278      </fileset>
279    
280    <macrodef name="run-jtreg-tests">    <macrodef name="run-jtreg-tests">
281      <!-- ant -Djtreg.src.dir=src/test/jtreg/util/concurrent/CompletableFuture test-jtreg -->      <!-- ant -Djtreg.src.dir=src/test/jtreg/util/concurrent/CompletableFuture test-jtreg -->
282      <attribute name="jtreg.src.dir" default="${jtreg.src.dir}"/>      <attribute name="jtreg.src.dir" default="${jtreg.src.dir}"/>
# Line 268  Line 294 
294             jdk="${jdk@{target}.home}"             jdk="${jdk@{target}.home}"
295             workDir="@{workdir}/JTwork"             workDir="@{workdir}/JTwork"
296             reportDir="@{workdir}/JTreport">             reportDir="@{workdir}/JTreport">
297          <patternset refid="jdk@{target}.jtreg.tests"/>
298        <arg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>        <arg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>
299        <arg value="-agentvm"/>        <arg value="-agentvm"/>
300        <arg value="-v:nopass,fail"/>        <arg value="-v:nopass,fail"/>
# Line 319  Line 345 
345        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>
346        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
347        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
348          <compilerarg value="-Werror"/>
349        <compilerarg value="-Xdoclint:all/protected"/>        <compilerarg value="-Xdoclint:all/protected"/>
350        <compilerarg line="-Xmaxerrs 1000 -Xmaxwarns 1000"/>        <compilerarg line="-Xmaxerrs 1000 -Xmaxwarns 1000"/>
351        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
# Line 422  Line 449 
449      <mirror-dir src="${docs.dir}" dst="${dist.docs.dir}"/>      <mirror-dir src="${docs.dir}" dst="${dist.docs.dir}"/>
450    </target>    </target>
451    
452      <target name="tck" depends="test-tck" description="alias for test-tck"/>
453    <target name="test-tck"    <target name="test-tck"
454            depends="jar"            depends="jar"
455            description="Runs tck tests for main directly">            description="Runs tck tests for main directly">
# Line 447  Line 474 
474      </antcall>      </antcall>
475    </target>    </target>
476    
477      <target name="jtreg" depends="test-jtreg" description="alias for test-jtreg"/>
478    <target name="test-jtreg"    <target name="test-jtreg"
479            depends="jar"            depends="jar"
480            description="Runs jtreg tests for main using the jtreg ant task">            description="Runs jtreg tests for main using the jtreg ant task">
# Line 468  Line 496 
496      <antcall target="test">      <antcall target="test">
497        <param name="build.main.java.version" value="8"/>        <param name="build.main.java.version" value="8"/>
498        <param name="build.main.javac" value="${javac8}"/>        <param name="build.main.javac" value="${javac8}"/>
499          <param name="jtreg.exclude.file" value="${jtreg.src.dir}/jdk9tests"/>
500      </antcall>      </antcall>
501    
502      <antcall target="clean"/>      <antcall target="clean"/>
# Line 552  Line 581 
581        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>
582        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
583        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
584          <compilerarg value="-Werror"/>
585        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
586    
587      </javac>      </javac>
# Line 656  Line 686 
686      <run-jtreg-tests      <run-jtreg-tests
687         target="7"         target="7"
688         workdir="${build.4jdk7.dir}"         workdir="${build.4jdk7.dir}"
689         classes="${4jdk7product.jar}"         classes="${4jdk7product.jar}"/>
        jtregflags="-exclude:${jtreg.src.dir}/jdk8tests"/>  
690    </target>    </target>
691    
692    
# Line 739  Line 768 
768        <include name="jsr166x/**/*.java"/>        <include name="jsr166x/**/*.java"/>
769        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
770        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes"/>        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes"/>
771          <compilerarg value="-Werror"/>
772        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
773    
774      </javac>      </javac>
# Line 825  Line 855 
855        <include name="jsr166y/**/*.java"/>        <include name="jsr166y/**/*.java"/>
856        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
857        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
858          <compilerarg value="-Werror"/>
859        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
860    
861      </javac>      </javac>
# Line 912  Line 943 
943        <include name="extra166y/**/*.java"/>        <include name="extra166y/**/*.java"/>
944        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
945        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial"/>        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial"/>
946          <compilerarg value="-Werror"/>
947        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
948    
949      </javac>      </javac>
# Line 999  Line 1031 
1031        <include name="jsr166e/**/*.java"/>        <include name="jsr166e/**/*.java"/>
1032        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
1033        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
1034          <compilerarg value="-Werror"/>
1035        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
1036    
1037      </javac>      </javac>
# Line 1025  Line 1058 
1058        <include name="jsr166e/**/*.java"/>        <include name="jsr166e/**/*.java"/>
1059        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
1060        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
1061          <compilerarg value="-Werror"/>
1062        <compilerarg value="-Xdoclint:all/protected"/>        <compilerarg value="-Xdoclint:all/protected"/>
1063    
1064      </javac>      </javac>
# Line 1128  Line 1162 
1162    
1163    <target name="lint">    <target name="lint">
1164      <antcall target="dists">      <antcall target="dists">
1165          <param name="build.javadoc.access" value="public"/>
1166        </antcall>
1167      </target>
1168    
1169    <!-- Generates all doclint warnings, even for private methods (rarely useful) -->
1170      <target name="lint-private">
1171        <antcall target="dist">
1172        <param name="build.javadoc.access" value="private"/>        <param name="build.javadoc.access" value="private"/>
1173      </antcall>      </antcall>
1174    </target>    </target>

Legend:
Removed from v.1.160  
changed lines
  Added in v.1.165

dl@cs.oswego.edu
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.27