/[cvs]/jsr166/build.xml
ViewVC logotype

Diff of /jsr166/build.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.161 by jsr166, Sat Jan 17 23:12:49 2015 UTC revision 1.170 by jsr166, Wed Sep 2 03:53:43 2015 UTC
# Line 213  Line 213 
213             source="@{compile-target}"             source="@{compile-target}"
214             target="@{compile-target}"             target="@{compile-target}"
215             classpath="${junit.jar}"             classpath="${junit.jar}"
            bootclasspath="@{classes}:${bootclasspath@{compile-target}}"  
216             includeAntRuntime="false"             includeAntRuntime="false"
217             includeJavaRuntime="false"             includeJavaRuntime="false"
218             executable="${javac@{compile-target}}"             executable="${javac@{compile-target}}"
# Line 222  Line 221 
221        <include name="*.java"/>        <include name="*.java"/>
222        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
223        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial,-deprecation"/>        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial,-deprecation"/>
224          <compilerarg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>
225        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
226        <javac-elements/>        <javac-elements/>
227    
# Line 251  Line 251 
251      </sequential>      </sequential>
252    </macrodef>    </macrodef>
253    
254      <!-- Define jtreg test sets for different jdk versions -->
255      <fileset dir="${jtreg.src.dir}">
256        <patternset id="jdk9.jtreg.tests">
257          <include name="**/*.java"/>
258        </patternset>
259      </fileset>
260    
261      <fileset dir="${jtreg.src.dir}">
262        <patternset id="jdk8.jtreg.tests">
263          <include name="**/*.java"/>
264          <exclude name="util/Spliterator/SpliteratorCharacteristics.java"/>
265          <!-- https://bugs.openjdk.java.net/browse/JDK-6842353 -->
266          <exclude name="util/WeakHashMap/GCDuringIteration.java"/>
267        </patternset>
268      </fileset>
269    
270      <fileset dir="${jtreg.src.dir}">
271        <patternset id="jdk7.jtreg.tests">
272          <include name="**/*.java"/>
273          <exclude name="util/Collection/CollectionDefaults.java"/>
274          <exclude name="util/List/ListDefaults.java"/>
275          <exclude name="util/Spliterator/**/*.java"/>
276          <exclude name="**/CompletableFuture/**/*.java"/>
277          <exclude name="util/concurrent/forkjoin/SubmissionTest.java"/>
278          <exclude name="**/StampedLock/**/*.java"/>
279          <exclude name="**/AtomicReferenceTest.java"/>
280          <exclude name="util/concurrent/atomic/Serial.java"/>
281        </patternset>
282      </fileset>
283    
284    <macrodef name="run-jtreg-tests">    <macrodef name="run-jtreg-tests">
285      <!-- ant -Djtreg.src.dir=src/test/jtreg/util/concurrent/CompletableFuture test-jtreg -->      <!-- ant -Djtreg.src.dir=src/test/jtreg/util/concurrent/CompletableFuture test-jtreg -->
286      <attribute name="jtreg.src.dir" default="${jtreg.src.dir}"/>      <attribute name="jtreg.src.dir" default="${jtreg.src.dir}"/>
# Line 268  Line 298 
298             jdk="${jdk@{target}.home}"             jdk="${jdk@{target}.home}"
299             workDir="@{workdir}/JTwork"             workDir="@{workdir}/JTwork"
300             reportDir="@{workdir}/JTreport">             reportDir="@{workdir}/JTreport">
301          <patternset refid="jdk@{target}.jtreg.tests"/>
302        <arg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>        <arg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>
303        <arg value="-agentvm"/>        <arg value="-agentvm"/>
304        <arg value="-v:nopass,fail"/>        <arg value="-v:nopass,fail"/>
# Line 319  Line 349 
349        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>
350        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
351        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
352          <compilerarg value="-Werror"/>
353        <compilerarg value="-Xdoclint:all/protected"/>        <compilerarg value="-Xdoclint:all/protected"/>
354        <compilerarg line="-Xmaxerrs 1000 -Xmaxwarns 1000"/>        <compilerarg line="-Xmaxerrs 1000 -Xmaxwarns 1000"/>
355        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
# Line 422  Line 453 
453      <mirror-dir src="${docs.dir}" dst="${dist.docs.dir}"/>      <mirror-dir src="${docs.dir}" dst="${dist.docs.dir}"/>
454    </target>    </target>
455    
456      <target name="tck" depends="test-tck" description="alias for test-tck"/>
457    <target name="test-tck"    <target name="test-tck"
458            depends="jar"            depends="jar"
459            description="Runs tck tests for main directly">            description="Runs tck tests for main directly">
# Line 447  Line 478 
478      </antcall>      </antcall>
479    </target>    </target>
480    
481      <target name="jtreg" depends="test-jtreg" description="alias for test-jtreg"/>
482    <target name="test-jtreg"    <target name="test-jtreg"
483            depends="jar"            depends="jar"
484            description="Runs jtreg tests for main using the jtreg ant task">            description="Runs jtreg tests for main using the jtreg ant task">
# Line 461  Line 493 
493            description="Runs tck and jtreg tests for main">            description="Runs tck and jtreg tests for main">
494    </target>    </target>
495    
496      <target name="jtreg8" description="Runs jtreg tests with jdk8">
497    
498        <antcall target="jtreg">
499          <param name="build.main.java.version" value="8"/>
500          <param name="build.main.javac" value="${javac8}"/>
501        </antcall>
502    
503      </target>
504    
505    <target name="test89"    <target name="test89"
506            description="Runs tck and jtreg tests for main for multiple java versions">            description="Runs tck and jtreg tests for main for multiple java versions">
507    
# Line 527  Line 568 
568    </target>    </target>
569    
570    
571      <target name="compile-test-loops" depends="jar"
572              description="compile all the perf tests in src/test/loops">
573    
574        <mkdir dir="${build.dir}/test/loops"/>
575    
576        <javac srcdir="${basedir}/src/test/loops"
577               destdir="${build.dir}/test/loops"
578               debug="${build.debug}"
579               debuglevel="${build.debuglevel}"
580               deprecation="${build.deprecation}"
581               includeAntRuntime="false"
582               includeJavaRuntime="false"
583               executable="${javac9}"
584               fork="true">
585    
586          <include name="*.java"/>
587          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
588          <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial"/>
589          <compilerarg value="-Xbootclasspath/p:${product.jar}"/>
590          <compilerarg line="${build.args}"/>
591    
592        </javac>
593    
594      </target>
595    
596    
597    <!-- jsr166 4jdk7 -->    <!-- jsr166 4jdk7 -->
598    
599    <target name="4jdk7compile"    <target name="4jdk7compile"
# Line 552  Line 619 
619        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>
620        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
621        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
622          <compilerarg value="-Werror"/>
623        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
624    
625      </javac>      </javac>
# Line 656  Line 724 
724      <run-jtreg-tests      <run-jtreg-tests
725         target="7"         target="7"
726         workdir="${build.4jdk7.dir}"         workdir="${build.4jdk7.dir}"
727         classes="${4jdk7product.jar}"         classes="${4jdk7product.jar}"/>
        jtregflags="-exclude:${jtreg.src.dir}/jdk8tests"/>  
728    </target>    </target>
729    
730    
# Line 739  Line 806 
806        <include name="jsr166x/**/*.java"/>        <include name="jsr166x/**/*.java"/>
807        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
808        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes"/>        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes"/>
809          <compilerarg value="-Werror"/>
810        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
811    
812      </javac>      </javac>
# Line 825  Line 893 
893        <include name="jsr166y/**/*.java"/>        <include name="jsr166y/**/*.java"/>
894        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
895        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
896          <compilerarg value="-Werror"/>
897        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
898    
899      </javac>      </javac>
# Line 912  Line 981 
981        <include name="extra166y/**/*.java"/>        <include name="extra166y/**/*.java"/>
982        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
983        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial"/>        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial"/>
984          <compilerarg value="-Werror"/>
985        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
986    
987      </javac>      </javac>
# Line 999  Line 1069 
1069        <include name="jsr166e/**/*.java"/>        <include name="jsr166e/**/*.java"/>
1070        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
1071        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
1072          <compilerarg value="-Werror"/>
1073        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
1074    
1075      </javac>      </javac>
# Line 1025  Line 1096 
1096        <include name="jsr166e/**/*.java"/>        <include name="jsr166e/**/*.java"/>
1097        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
1098        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
1099          <compilerarg value="-Werror"/>
1100        <compilerarg value="-Xdoclint:all/protected"/>        <compilerarg value="-Xdoclint:all/protected"/>
1101    
1102      </javac>      </javac>

Legend:
Removed from v.1.161  
changed lines
  Added in v.1.170

dl@cs.oswego.edu
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.27