/[cvs]/jsr166/build.xml
ViewVC logotype

Diff of /jsr166/build.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.178 by jsr166, Sun Sep 13 02:09:35 2015 UTC revision 1.186 by jsr166, Wed Sep 30 18:12:20 2015 UTC
# Line 29  Line 29 
29    Alternatively, define ant variables thus:    Alternatively, define ant variables thus:
30    ant -Djdk$N.home=...    ant -Djdk$N.home=...
31    for $N in 6 7 8 9 ...    for $N in 6 7 8 9 ...
32    
33      As of 2015-09, there is incomplete hacky support for jigsaw
34      Build for jigsaw using something like:
35      ant -Djdk9.home="$HOME/jdk/jigsaw" -Djdk9.src.dir="$HOME/jdk/src/jigsaw" clean test dist
36      "docs" target is still broken.
37  ------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------
38    </description>    </description>
39    
# Line 52  Line 57 
57    <property name="build.deprecation"    value="false"/>    <property name="build.deprecation"    value="false"/>
58    <property name="build.javadoc.access" value="protected"/>    <property name="build.javadoc.access" value="protected"/>
59    
   <!-- Tck options; see JSR166TestCase.java  
    To profile a single tck test class:  
    ant -Djsr166.profileTests=true -Djsr166.profileThreshold=10 -Djsr166.tckTestClass=CompletableFutureTest tck  
    To stress test a single tck test class:  
    ant -Djsr166.tckTestClass=CountedCompleterTest -Djsr166.runsPerTest=100 tck  
   -->  
   <property name="jsr166.profileTests"     value="false"/>  
   <property name="jsr166.profileThreshold" value="100"/>  
   <property name="jsr166.runsPerTest"      value="1"/>  
   <property name="jsr166.tckTestClass"     value="JSR166TestCase"/>  
   
60    <!-- Build locations -->    <!-- Build locations -->
61    <property name="build.dir"                   location="build"/>    <property name="build.dir"                   location="build"/>
62    <property name="build.classes.dir"           location="${build.dir}/classes"/>    <property name="build.classes.dir"           location="${build.dir}/classes"/>
# Line 95  Line 89 
89      <property name="java@{v}"       location="${jdk@{v}.home}/bin/java"/>      <property name="java@{v}"       location="${jdk@{v}.home}/bin/java"/>
90      <property name="javac@{v}"      location="${jdk@{v}.home}/bin/javac"/>      <property name="javac@{v}"      location="${jdk@{v}.home}/bin/javac"/>
91      <property name="javadoc@{v}"    location="${jdk@{v}.home}/bin/javadoc"/>      <property name="javadoc@{v}"    location="${jdk@{v}.home}/bin/javadoc"/>
92      <available property="jdk@{v}.have.java.base"      <local name="have.java.base"/>
93        <available property="have.java.base"
94        file="${jdks.home}/src/jdk@{v}/jdk/src/java.base/share/classes" type="dir"/>        file="${jdks.home}/src/jdk@{v}/jdk/src/java.base/share/classes" type="dir"/>
95      <property name="jdk@{v}src.dir" location="${jdks.home}/src/jdk@{v}/jdk/src/java.base/share/classes"      <property name="jdk@{v}src.dir" location="${jdks.home}/src/jdk@{v}/jdk/src/java.base/share/classes"
96        if:set="jdk@{v}.have.java.base"/>        if:set="have.java.base"/>
97      <property name="jdk@{v}src.dir" location="${jdks.home}/src/jdk@{v}/jdk/src/share/classes"      <property name="jdk@{v}src.dir" location="${jdks.home}/src/jdk@{v}/jdk/src/share/classes"
98        unless:set="jdk@{v}.have.java.base"/>        unless:set="have.java.base"/>
99        <local name="modules"/>
100        <available property="modules" file="${jdk@{v}.home}/jmods" type="dir"/>
101      <local name="boot.jar.dir"/>      <local name="boot.jar.dir"/>
102      <property name="boot.jar.dir"   location="${jdk@{v}.home}/jre/lib"/>      <property name="boot.jar.dir"   location="${jdk@{v}.home}/jre/lib" unless:set="modules"/>
103      <path id="bootclasspath@{v}">      <path id="bootclasspath@{v}" unless:set="modules">
104        <pathelement path="${boot.jar.dir}/resources.jar"/>        <pathelement path="${boot.jar.dir}/resources.jar"/>
105        <pathelement path="${boot.jar.dir}/rt.jar"/>        <pathelement path="${boot.jar.dir}/rt.jar"/>
106        <pathelement path="${boot.jar.dir}/jsse.jar"/>        <pathelement path="${boot.jar.dir}/jsse.jar"/>
107        <pathelement path="${boot.jar.dir}/jce.jar"/>        <pathelement path="${boot.jar.dir}/jce.jar"/>
108        <pathelement path="${boot.jar.dir}/charsets.jar"/>        <pathelement path="${boot.jar.dir}/charsets.jar"/>
109      </path>      </path>
110      <property name="bootclasspath@{v}" value="${toString:bootclasspath@{v}}"/>      <property name="bootclasspath@{v}" value="${toString:bootclasspath@{v}}" unless:set="modules"/>
111      </sequential>      </sequential>
112    </macrodef>    </macrodef>
113    
# Line 197  Line 194 
194    <taskdef name="jtreg" classname="com.sun.javatest.regtest.Main$$Ant"    <taskdef name="jtreg" classname="com.sun.javatest.regtest.Main$$Ant"
195             classpath="${lib.dir}/jtreg.jar" />             classpath="${lib.dir}/jtreg.jar" />
196    
197    <!-- Test classpath -->    <!-- Tck options; see JSR166TestCase.java
198    <path id="test.classpath">     To profile a single tck test class:
199      <pathelement location="${build.testcases.dir}"/>     ant -Djsr166.profileTests=true -Djsr166.profileThreshold=10 -Djsr166.tckTestClass=CompletableFutureTest tck
200      <pathelement location="${junit.jar}"/>     To stress test a single tck test class:
201    </path>     ant -Djsr166.tckTestClass=CountedCompleterTest -Djsr166.runsPerTest=100 tck
202       To stress test a single tck test method:
203       ant -Djsr166.tckTestClass=RecursiveTaskTest -Djsr166.runsPerTest=1000 -Djsr166.methodFilter=testAbnormalInvokeAll3 tck
204      -->
205      <property name="jsr166.tckTestClass"     value="JSR166TestCase"/>
206    <macrodef name="run-tck-tests">    <macrodef name="run-tck-tests">
207      <attribute name="tck.src.dir" default="${tck.src.dir}"/>      <attribute name="tck.src.dir" default="${tck.src.dir}"/>
208      <attribute name="target"/>      <attribute name="target"/>
# Line 211  Line 211 
211      <attribute name="classes"/>      <attribute name="classes"/>
212      <attribute name="jvmflags" default="-ea -esa -Djsr166.testImplementationDetails=true"/>      <attribute name="jvmflags" default="-ea -esa -Djsr166.testImplementationDetails=true"/>
213      <element name="javac-elements" optional="true"/>      <element name="javac-elements" optional="true"/>
214    
215      <sequential>      <sequential>
216    
217        <local name="modules"/>
218        <condition property="modules">
219          <available file="${jdk@{compile-target}.home}/jmods" type="dir"/>
220        </condition>
221    
222      <mkdir dir="@{workdir}/tck-classes"/>      <mkdir dir="@{workdir}/tck-classes"/>
223    
224      <javac srcdir="@{tck.src.dir}"      <javac srcdir="@{tck.src.dir}"
# Line 231  Line 237 
237        <include name="*.java"/>        <include name="*.java"/>
238        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
239        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial,-deprecation"/>        <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial,-deprecation"/>
240        <compilerarg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>        <compilerarg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}" unless:set="modules"/>
241          <compilerarg value="-Xoverride:${build.classes.dir}" if:set="modules"/>
242        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
243        <javac-elements/>        <javac-elements/>
244    
# Line 241  Line 248 
248            failonerror="true"            failonerror="true"
249            jvm="${java@{target}}"            jvm="${java@{target}}"
250            fork="true">            fork="true">
251          <jvmarg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>          <jvmarg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}" unless:set="modules"/>
252            <jvmarg value="-Xoverride:${build.classes.dir}" if:set="modules"/>
253          <jvmarg line="@{jvmflags}"/>          <jvmarg line="@{jvmflags}"/>
254    
255          <!-- ant -Djava.util.concurrent.ForkJoinPool.common.parallelism=1 tck -->          <!-- ant -Djava.util.concurrent.ForkJoinPool.common.parallelism=1 tck -->
256          <syspropertyset id="java.util.concurrent.ForkJoinPool-properties">          <syspropertyset id="system-properties-used-by-tck">
257            <propertyref prefix="java.util.concurrent.ForkJoinPool"/>            <propertyref prefix="java.util.concurrent.ForkJoinPool"/>
258              <propertyref prefix="jsr166."/>
259          </syspropertyset>          </syspropertyset>
260    
         <sysproperty key="jsr166.profileTests"     value="${jsr166.profileTests}"/>  
         <sysproperty key="jsr166.profileThreshold" value="${jsr166.profileThreshold}"/>  
         <sysproperty key="jsr166.runsPerTest"      value="${jsr166.runsPerTest}"/>  
261          <classpath>          <classpath>
262            <pathelement location="${junit.jar}"/>            <pathelement location="${junit.jar}"/>
263            <pathelement location="@{workdir}/tck-classes"/>            <pathelement location="@{workdir}/tck-classes"/>
# Line 290  Line 296 
296      <attribute name="workdir"/>      <attribute name="workdir"/>
297      <attribute name="classes"/>      <attribute name="classes"/>
298      <attribute name="jtregflags" default=""/>      <attribute name="jtregflags" default=""/>
299    
300      <sequential>      <sequential>
301    
302        <local name="modules"/>
303        <condition property="modules">
304          <available file="${jdk@{target}.home}/jmods" type="dir"/>
305        </condition>
306    
307      <delete dir="@{workdir}/JTwork"   quiet="true"/>      <delete dir="@{workdir}/JTwork"   quiet="true"/>
308      <delete dir="@{workdir}/JTreport" quiet="true"/>      <delete dir="@{workdir}/JTreport" quiet="true"/>
309      <mkdir dir="@{workdir}/JTwork/scratch"/>      <mkdir dir="@{workdir}/JTwork/scratch"/>
# Line 300  Line 313 
313             workDir="@{workdir}/JTwork"             workDir="@{workdir}/JTwork"
314             reportDir="@{workdir}/JTreport">             reportDir="@{workdir}/JTreport">
315        <patternset refid="jdk@{target}.jtreg.tests"/>        <patternset refid="jdk@{target}.jtreg.tests"/>
316        <arg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}"/>        <arg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}" unless:set="modules"/>
317          <arg value="-Xoverride:${build.classes.dir}" if:set="modules"/>
318        <arg value="-agentvm"/>        <arg value="-agentvm"/>
319        <arg value="-v:nopass,fail"/>        <arg value="-verbose:nopass,fail,error"/>
320        <arg value="-vmoptions:-esa -ea"/>        <arg value="-vmoptions:-esa -ea"/>
321        <arg value="-automatic"/>        <arg value="-automatic"/>
322        <arg value="-k:!ignore"/>        <arg value="-k:!ignore"/>
# Line 333  Line 347 
347            depends="configure-compiler"            depends="configure-compiler"
348            description="Compiles src/main sources to build dir">            description="Compiles src/main sources to build dir">
349    
350      <mkdir dir="${build.classes.dir}"/>      <local name="modules"/>
351        <condition property="modules">
352          <and>
353            <available file="${jdk9.home}/jmods" type="dir"/>
354            <equals arg1="9" arg2="${build.main.java.version}"/>
355          </and>
356        </condition>
357    
358        <local name="destdir"/>
359        <property name="destdir" value="${build.classes.dir}/java.base" if:set="modules"/>
360        <property name="destdir" value="${build.classes.dir}" unless:set="modules"/>
361    
362        <mkdir dir="${destdir}"/>
363    
364      <javac srcdir="${src.dir}"      <javac srcdir="${src.dir}"
365             destdir="${build.classes.dir}"             destdir="${destdir}"
366             debug="${build.debug}"             debug="${build.debug}"
367             debuglevel="${build.debuglevel}"             debuglevel="${build.debuglevel}"
368             deprecation="${build.deprecation}"             deprecation="${build.deprecation}"
# Line 347  Line 373 
373             fork="true">             fork="true">
374    
375        <include name="**/*.java"/>        <include name="**/*.java"/>
376          <compilerarg value="-Xmodule:java.base" if:set="modules"/>
377        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>
378        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
379        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
# Line 366  Line 393 
393      <jar destfile="${product.jar}">      <jar destfile="${product.jar}">
394        <fileset dir="${build.classes.dir}"/>        <fileset dir="${build.classes.dir}"/>
395        <manifest>        <manifest>
396        <attribute name="Built-By" value="${user.name}"/>          <attribute name="Built-By" value="${user.name}"/>
397        <attribute name="Implementation-Vendor" value="JCP JSR-166 Expert Group."/>          <attribute name="Implementation-Vendor" value="JCP JSR-166 Expert Group."/>
398        </manifest>        </manifest>
399      </jar>      </jar>
400    </target>    </target>
# Line 396  Line 423 
423        <arg line="-Xdocrootparent ${java9.docroot.url}"/>        <arg line="-Xdocrootparent ${java9.docroot.url}"/>
424        <arg line="-Xmaxerrs 1000 -Xmaxwarns 1000"/>        <arg line="-Xmaxerrs 1000 -Xmaxwarns 1000"/>
425        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
426    <!--  TODO     <arg value="-Xmodule:java.base"/> -->
427        <arg value="-tag"/>        <arg value="-tag"/>
428        <arg value="${javadoc.jls.option}"/>        <arg value="${javadoc.jls.option}"/>
429        <arg value="-tag"/>        <arg value="-tag"/>
# Line 428  Line 456 
456        <exclude name="**/SyntaxTest.java"/>        <exclude name="**/SyntaxTest.java"/>
457        <exclude name="**/SuperfluousAbstract.java"/>        <exclude name="**/SuperfluousAbstract.java"/>
458        <manifest>        <manifest>
459        <attribute name="Built-By" value="${user.name}"/>          <attribute name="Built-By" value="${user.name}"/>
460        <attribute name="Implementation-Vendor" value="JCP JSR-166 Expert Group."/>          <attribute name="Implementation-Vendor" value="JCP JSR-166 Expert Group."/>
461        </manifest>        </manifest>
462      </jar>      </jar>
463    </target>    </target>
# Line 529  Line 557 
557    
558    
559    <target name="configure-compiler">    <target name="configure-compiler">
560        <fail message="ant version too old">
561          <condition>
562            <not> <antversion atleast="1.9.1"/> </not>
563          </condition>
564        </fail>
565    
566      <property name="unchecked.option" value="-Xlint:unchecked"/>      <property name="unchecked.option" value="-Xlint:unchecked"/>
567    
# Line 669  Line 702 
702      <jar destfile="${4jdk7product.jar}">      <jar destfile="${4jdk7product.jar}">
703        <fileset dir="${build.4jdk7.classes.dir}"/>        <fileset dir="${build.4jdk7.classes.dir}"/>
704        <manifest>        <manifest>
705        <attribute name="Built-By" value="${user.name}"/>          <attribute name="Built-By" value="${user.name}"/>
706        <attribute name="Implementation-Vendor" value="JCP JSR-166 Expert Group."/>          <attribute name="Implementation-Vendor" value="JCP JSR-166 Expert Group."/>
707        </manifest>        </manifest>
708      </jar>      </jar>
709    
# Line 833  Line 866 
866      <jar destfile="${jsr166x.jar}">      <jar destfile="${jsr166x.jar}">
867        <fileset dir="${build.jsr166x.classes.dir}"/>        <fileset dir="${build.jsr166x.classes.dir}"/>
868        <manifest>        <manifest>
869        <attribute name="Built-By" value="${user.name}"/>          <attribute name="Built-By" value="${user.name}"/>
870        <attribute name="Implementation-Vendor" value="JCP JSR-166 Expert Group."/>          <attribute name="Implementation-Vendor" value="JCP JSR-166 Expert Group."/>
871        </manifest>        </manifest>
872      </jar>      </jar>
873    
# Line 924  Line 957 
957      <jar destfile="${jsr166y.jar}" index="true">      <jar destfile="${jsr166y.jar}" index="true">
958        <fileset dir="${build.jsr166y.classes.dir}"/>        <fileset dir="${build.jsr166y.classes.dir}"/>
959        <manifest>        <manifest>
960        <attribute name="Built-By" value="${user.name}"/>          <attribute name="Built-By" value="${user.name}"/>
961        <attribute name="Implementation-Vendor" value="JCP JSR-166 Expert Group."/>          <attribute name="Implementation-Vendor" value="JCP JSR-166 Expert Group."/>
962        </manifest>        </manifest>
963      </jar>      </jar>
964    
# Line 1016  Line 1049 
1049      <jar destfile="${extra166y.jar}" index="true">      <jar destfile="${extra166y.jar}" index="true">
1050        <fileset dir="${build.extra166y.classes.dir}"/>        <fileset dir="${build.extra166y.classes.dir}"/>
1051        <manifest>        <manifest>
1052        <attribute name="Built-By" value="${user.name}"/>          <attribute name="Built-By" value="${user.name}"/>
1053        <attribute name="Implementation-Vendor" value="JCP JSR-166 Expert Group."/>          <attribute name="Implementation-Vendor" value="JCP JSR-166 Expert Group."/>
1054        </manifest>        </manifest>
1055      </jar>      </jar>
1056    
# Line 1135  Line 1168 
1168      <jar destfile="${jsr166e.jar}" index="true">      <jar destfile="${jsr166e.jar}" index="true">
1169        <fileset dir="${build.jsr166e.classes.dir}"/>        <fileset dir="${build.jsr166e.classes.dir}"/>
1170        <manifest>        <manifest>
1171        <attribute name="Built-By" value="${user.name}"/>          <attribute name="Built-By" value="${user.name}"/>
1172        <attribute name="Implementation-Vendor" value="JCP JSR-166 Expert Group."/>          <attribute name="Implementation-Vendor" value="JCP JSR-166 Expert Group."/>
1173        </manifest>        </manifest>
1174      </jar>      </jar>
1175    

Legend:
Removed from v.1.178  
changed lines
  Added in v.1.186

dl@cs.oswego.edu
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.27