/[cvs]/jsr166/build.xml
ViewVC logotype

Diff of /jsr166/build.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.241 by jsr166, Mon Mar 27 02:11:26 2017 UTC revision 1.250 by jsr166, Thu Sep 14 14:23:02 2017 UTC
# Line 296  Line 296 
296    </macrodef>    </macrodef>
297    
298    <!-- Define jtreg test sets for different jdk versions -->    <!-- Define jtreg test sets for different jdk versions -->
299      <fileset dir="${jtreg10.src.dir}">
300        <patternset id="jdk10.jtreg.tests">
301          <include name="**/*.java"/>
302        </patternset>
303      </fileset>
304    
305    <fileset dir="${jtreg9.src.dir}">    <fileset dir="${jtreg9.src.dir}">
306      <patternset id="jdk9.jtreg.tests">      <patternset id="jdk9.jtreg.tests">
307        <include name="**/*.java"/>        <include name="**/*.java"/>
# Line 319  Line 325 
325    
326    <macrodef name="run-jtreg-tests">    <macrodef name="run-jtreg-tests">
327      <!-- ant -Djtreg9.src.dir=src/test/jtreg/util/concurrent/CompletableFuture jtreg -->      <!-- ant -Djtreg9.src.dir=src/test/jtreg/util/concurrent/CompletableFuture jtreg -->
     <attribute name="source" default="7"/>  
328      <attribute name="target"/>      <attribute name="target"/>
329      <attribute name="workdir"/>      <attribute name="workdir"/>
330      <attribute name="classes"/>      <attribute name="classes"/>
# Line 341  Line 346 
346             workDir="@{workdir}/JTwork">             workDir="@{workdir}/JTwork">
347        <patternset refid="jdk@{target}.jtreg.tests"/>        <patternset refid="jdk@{target}.jtreg.tests"/>
348        <arg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}" unless:set="modules"/>        <arg value="-Xbootclasspath/p:@{classes}" unless:set="modules"/>
349        <arg value="-javacoptions:--patch-module java.base=@{classes}" if:set="modules"/>        <arg value="-javacoptions:--patch-module=java.base=@{classes}" if:set="modules"/>
350        <arg value="-vmoptions:--patch-module java.base=@{classes}" if:set="modules"/>        <arg value="-vmoptions:--patch-module=java.base=@{classes}" if:set="modules"/>
351        <arg value="-agentvm"/>        <arg value="-agentvm"/>
352        <arg value="-noreport"/>        <arg value="-noreport"/>
353        <arg value="-verbose:${jtreg.verbose}"/>        <arg value="-verbose:${jtreg.verbose}"/>
# Line 367  Line 372 
372    <!-- Main targets -->    <!-- Main targets -->
373    
374    <property name="build.main.java.version" value="9"/>    <property name="build.main.java.version" value="9"/>
375    <property name="build.main.javac" value="${javac9}"/>    <!-- Workaround "no nested properties in ant" -->
376      <macrodef name="define-build-main-properties">
377        <attribute name="v"/>
378        <sequential>
379          <property name="build.main.java"    value="${java@{v}}"/>
380          <property name="build.main.javac"   value="${javac@{v}}"/>
381          <property name="build.main.javadoc" value="${javadoc@{v}}"/>
382        </sequential>
383      </macrodef>
384      <define-build-main-properties v="${build.main.java.version}"/>
385    
386    <target name="dists"    <target name="dists"
387            depends="dist, 4jdk8dist"            depends="dist, 4jdk8dist"
# Line 380  Line 394 
394            depends="configure-compiler"            depends="configure-compiler"
395            description="Compiles src/main sources to build dir">            description="Compiles src/main sources to build dir">
396    
     <local name="modules"/>  
     <condition property="modules">  
       <and>  
         <available file="${jdk9.home}/jmods" type="dir"/>  
         <equals arg1="9" arg2="${build.main.java.version}"/>  
       </and>  
     </condition>  
   
397      <local name="destdir"/>      <local name="destdir"/>
398      <property name="destdir" value="${build.classes.dir}/java.base" if:set="modules"/>      <property name="destdir" value="${build.classes.dir}/java.base"/>
     <property name="destdir" value="${build.classes.dir}" unless:set="modules"/>  
399    
400      <mkdir dir="${destdir}"/>      <mkdir dir="${destdir}"/>
401    
# Line 407  Line 412 
412             fork="true">             fork="true">
413    
414        <include name="**/*.java"/>        <include name="**/*.java"/>
415        <compilerarg value="--patch-module=java.base=${src.dir}" if:set="modules"/>        <compilerarg value="--patch-module=java.base=${src.dir}"/>
416        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>
417        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
418        <compilerarg value="-Xlint:all"/>        <compilerarg value="-Xlint:all"/>
419        <compilerarg value="-Werror"/>        <compilerarg line="--doclint-format html5"/>
420        <compilerarg value="-Xdoclint:all/protected,reference/private"/>        <compilerarg value="-Xdoclint:all/protected,reference/private"/>
421          <compilerarg value="-Werror"/>
422        <compilerarg line="-Xmaxerrs 1000 -Xmaxwarns 1000"/>        <compilerarg line="-Xmaxerrs 1000 -Xmaxwarns 1000"/>
423        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
424    
# Line 456  Line 462 
462               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
463               sourcepath="${src.dir}"               sourcepath="${src.dir}"
464               classpath=""               classpath=""
465               executable="${javadoc9}">               source="9"
466                 executable="${build.main.javadoc}">
467        <fileset dir="${src.dir}" defaultexcludes="yes">        <fileset dir="${src.dir}" defaultexcludes="yes">
468          <include name="**/*.java"/>          <include name="**/*.java"/>
469        </fileset>        </fileset>
470        <arg line="-Xdocrootparent ${java9.docroot.url}"/>        <arg line="-Xdocrootparent ${java9.docroot.url}"/>
471        <arg line="-Xmaxerrs 1000 -Xmaxwarns 1000"/>        <arg line="-Xmaxerrs 1000 -Xmaxwarns 1000"/>
472        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>        <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
473          <arg value="-html5"/>
474        <arg value="--patch-module=java.base=${src.dir}"/>        <arg value="--patch-module=java.base=${src.dir}"/>
475        <arg value="-tag"/>        <arg value="-tag"/>
476        <arg value="${javadoc.jls.option}"/>        <arg value="${javadoc.jls.option}"/>
# Line 589  Line 597 
597    
598  <!--   </target> -->  <!--   </target> -->
599    
600  <!--   <target name="test89" -->    <target name="test910"
601  <!--           description="Runs tck and jtreg tests for src/main for multiple java versions"> -->            description="Runs tck and jtreg tests for src/main for multiple java versions">
602    
603  <!--     <antcall target="clean"/> -->      <antcall target="clean"/>
604  <!--     <antcall target="test"> -->      <antcall target="test">
605  <!--       <param name="build.main.java.version" value="8"/> -->        <param name="build.main.java.version" value="9"/>
606  <!--       <param name="build.main.javac" value="${javac8}"/> -->      </antcall>
 <!--     </antcall> -->  
607    
608  <!--     <antcall target="clean"/> -->      <antcall target="clean"/>
609  <!--     <antcall target="test"> -->      <antcall target="test">
610  <!--       <param name="build.main.java.version" value="9"/> -->        <param name="build.main.java.version" value="10"/>
611  <!--       <param name="build.main.javac" value="${javac9}"/> -->      </antcall>
 <!--     </antcall> -->  
612    
613  <!--   </target> -->    </target>
614    
615    
616    
# Line 672  Line 678 
678             includeAntRuntime="false"             includeAntRuntime="false"
679             includeJavaRuntime="false"             includeJavaRuntime="false"
680             encoding="ASCII"             encoding="ASCII"
681             executable="${javac9}"             executable="${build.main.javac}"
682             fork="true">             fork="true">
683    
684        <include name="*.java"/>        <include name="*.java"/>
# Line 805  Line 811 
811               access="${build.javadoc.access}"               access="${build.javadoc.access}"
812               sourcepath="${4jdk8src.dir}:${jdk8.src.dir}"               sourcepath="${4jdk8src.dir}:${jdk8.src.dir}"
813               classpath=""               classpath=""
814                 source="8"
815               executable="${javadoc8}"               executable="${javadoc8}"
816               failonerror = "true">               failonerror = "true">
817        <fileset dir="${4jdk8src.dir}" defaultexcludes="yes">        <fileset dir="${4jdk8src.dir}" defaultexcludes="yes">
# Line 1366  Line 1373 
1373    
1374  <!-- ==============================================================  <!-- ==============================================================
1375    Experimental errorprone support - http://errorprone.info    Experimental errorprone support - http://errorprone.info
   You may need to bring your own errorprone jar.  
1376  =================================================================== -->  =================================================================== -->
1377    <target name="errorprone"    <target name="errorprone"
1378            depends="clean, configure-compiler"            depends="clean, configure-compiler"
# Line 1389  Line 1395 
1395             fork="true">             fork="true">
1396    
1397        <include name="**/*.java"/>        <include name="**/*.java"/>
1398        <compilerarg value="-J--add-exports=jdk.compiler/com.sun.tools.javac.api=ALL-UNNAMED"/>        <compilerarg line="-processorpath ${lib.dir}/error_prone_ant-2.0.21.jar"/>
       <compilerarg value="-J--add-exports=jdk.compiler/com.sun.tools.javac.util=ALL-UNNAMED"/>  
       <compilerarg value="-J--add-exports=jdk.compiler/com.sun.tools.javac.tree=ALL-UNNAMED"/>  
       <compilerarg value="-J--add-exports=jdk.compiler/com.sun.tools.javac.main=ALL-UNNAMED"/>  
       <compilerarg value="-J--add-exports=jdk.compiler/com.sun.tools.javac.code=ALL-UNNAMED"/>  
       <compilerarg value="-J--add-exports=jdk.compiler/com.sun.tools.javac.processing=ALL-UNNAMED"/>  
       <compilerarg value="-J--add-exports=jdk.compiler/com.sun.tools.javac.parser=ALL-UNNAMED"/>  
       <compilerarg value="-J--add-exports=jdk.compiler/com.sun.tools.javac.comp=ALL-UNNAMED"/>  
       <compilerarg value="-J--add-opens=jdk.compiler/com.sun.tools.javac.comp=ALL-UNNAMED"/>  
       <compilerarg line="-processorpath ${lib.dir}/error_prone_ant-2.0.20-SNAPSHOT.jar"/>  
1399        <compilerarg value="-Xplugin:ErrorProne        <compilerarg value="-Xplugin:ErrorProne
1400                            -Xep:IdentityBinaryExpression:WARN                            -Xep:IdentityBinaryExpression:WARN
1401                            -Xep:MissingOverride:OFF                            -Xep:MissingOverride:OFF
1402                            -Xep:MixedArrayDimensions:WARN                            -Xep:MixedArrayDimensions:WARN
1403                            -Xep:RemoveUnusedImports:ERROR                            -Xep:RemoveUnusedImports:ERROR
1404                              -Xep:ClassName:ERROR
1405                              -Xep:MultipleTopLevelClasses:ERROR
1406                              -Xep:EmptyIf:ERROR
1407                              -Xep:LongLiteralLowerCaseSuffix:ERROR
1408                              -Xep:RedundantThrows:ERROR
1409                            -Xep:MethodCanBeStatic:WARN"/>                            -Xep:MethodCanBeStatic:WARN"/>
1410        <compilerarg value="--patch-module=java.base=${src.dir}"/>        <compilerarg value="--patch-module=java.base=${src.dir}"/>
1411        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>        <compilerarg value="-Xprefer:source"/>
# Line 1423  Line 1425 
1425        workdir="${build.dir}"        workdir="${build.dir}"
1426        classes="${product.jar}">        classes="${product.jar}">
1427        <javac-elements>        <javac-elements>
1428          <compilerarg value="-J--add-exports=jdk.compiler/com.sun.tools.javac.api=ALL-UNNAMED"/>          <compilerarg line="-processorpath ${lib.dir}/error_prone_ant-2.0.21.jar"/>
         <compilerarg value="-J--add-exports=jdk.compiler/com.sun.tools.javac.util=ALL-UNNAMED"/>  
         <compilerarg value="-J--add-exports=jdk.compiler/com.sun.tools.javac.tree=ALL-UNNAMED"/>  
         <compilerarg value="-J--add-exports=jdk.compiler/com.sun.tools.javac.main=ALL-UNNAMED"/>  
         <compilerarg value="-J--add-exports=jdk.compiler/com.sun.tools.javac.code=ALL-UNNAMED"/>  
         <compilerarg value="-J--add-exports=jdk.compiler/com.sun.tools.javac.processing=ALL-UNNAMED"/>  
         <compilerarg value="-J--add-exports=jdk.compiler/com.sun.tools.javac.parser=ALL-UNNAMED"/>  
         <compilerarg value="-J--add-exports=jdk.compiler/com.sun.tools.javac.comp=ALL-UNNAMED"/>  
         <compilerarg value="-J--add-opens=jdk.compiler/com.sun.tools.javac.comp=ALL-UNNAMED"/>  
         <compilerarg line="-processorpath ${lib.dir}/error_prone_ant-2.0.20-SNAPSHOT.jar"/>  
1429          <compilerarg value="-Xplugin:ErrorProne          <compilerarg value="-Xplugin:ErrorProne
1430                              -Xep:IdentityBinaryExpression:WARN                              -Xep:IdentityBinaryExpression:WARN
1431                              -Xep:BoxedPrimitiveConstructor:OFF                              -Xep:BoxedPrimitiveConstructor:OFF
# Line 1441  Line 1434 
1434                              -Xep:MissingOverride:OFF                              -Xep:MissingOverride:OFF
1435                              -Xep:MixedArrayDimensions:WARN                              -Xep:MixedArrayDimensions:WARN
1436                              -Xep:RemoveUnusedImports:ERROR                              -Xep:RemoveUnusedImports:ERROR
1437                                -Xep:ClassName:ERROR
1438                                -Xep:MultipleTopLevelClasses:ERROR
1439                                -Xep:EmptyIf:ERROR
1440                                -Xep:LongLiteralLowerCaseSuffix:ERROR
1441                                -Xep:RedundantThrows:ERROR
1442                              -Xep:MethodCanBeStatic:WARN"/>                              -Xep:MethodCanBeStatic:WARN"/>
1443          <compilerarg line="-Xmaxerrs 3000 -Xmaxwarns 3000"/>          <compilerarg line="-Xmaxerrs 3000 -Xmaxwarns 3000"/>
1444        </javac-elements>        </javac-elements>
# Line 1500  Line 1498 
1498      <get src="http://repo2.maven.org/maven2/com/google/guava/guava-testlib/${guava.version}/guava-testlib-${guava.version}-tests.jar"      <get src="http://repo2.maven.org/maven2/com/google/guava/guava-testlib/${guava.version}/guava-testlib-${guava.version}-tests.jar"
1499           dest="${guava.dir}/guava-testlib-tests.jar" usetimestamp="true"/>           dest="${guava.dir}/guava-testlib-tests.jar" usetimestamp="true"/>
1500      <junit printsummary="true" showoutput="true" haltonfailure="true"      <junit printsummary="true" showoutput="true" haltonfailure="true"
1501             jvm="${java9}" fork="true">             jvm="${build.main.java}" fork="true">
1502        <jvmarg line="-ea -esa --patch-module java.base=${product.jar}"/>        <jvmarg line="-ea -esa --patch-module java.base=${product.jar}"/>
1503        <formatter type="brief"/>        <formatter type="brief"/>
1504        <classpath>        <classpath>

Legend:
Removed from v.1.241  
changed lines
  Added in v.1.250

dl@cs.oswego.edu
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.27