/[cvs]/jsr166/build.xml
ViewVC logotype

Diff of /jsr166/build.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.60 by tim, Mon Dec 8 03:10:54 2003 UTC revision 1.94 by jsr166, Mon Jan 14 18:50:46 2013 UTC
# Line 21  Line 21 
21    
22    
23    <!-- Compilation options -->    <!-- Compilation options -->
24    <property name="build.sourcelevel"    value="1.5"/>    <property name="build.sourcelevel"    value="1.6"/>
25    <property name="build.debug"          value="true"/>    <property name="build.debug"          value="true"/>
26    <property name="build.debuglevel"     value="source,lines,vars"/>    <property name="build.debuglevel"     value="source,lines,vars"/>
27    <property name="build.deprecation"    value="false"/>    <property name="build.deprecation"    value="false"/>
28    
29    <!-- Build locations -->    <!-- Build locations -->
30    <property name="build.dir"            location="build"/>    <property name="build.dir"                   location="build"/>
31    <property name="build.classes.dir"    location="${build.dir}/classes"/>    <property name="build.classes.dir"           location="${build.dir}/classes"/>
32    <property name="build.testcases.dir"  location="${build.dir}/testcases"/>    <property name="build.testcases.dir"         location="${build.dir}/testcases"/>
33    <property name="build.lib.dir"        location="${build.dir}/lib"/>    <property name="build.loops.dir"             location="${build.dir}/loops"/>
34    <property name="build.ant.dir"        location="${build.dir}/ant"/>    <property name="build.lib.dir"               location="${build.dir}/lib"/>
35    <property name="build.javadocs.dir"   location="${build.dir}/javadocs"/>    <property name="build.javadocs.dir"          location="${build.dir}/javadocs"/>
36    <property name="build.reports.dir"    location="${build.dir}/reports"/>    <property name="build.reports.dir"           location="${build.dir}/reports"/>
37    <property name="build.checkstyle.dir" location="${build.dir}/checkstyle"/>  
38    <property name="build.doccheck.dir"   location="${build.dir}/doccheck"/>    <property name="build.jdk7.dir"              location="${build.dir}/jdk7"/>
39    <property name="build.filter.src.dir" location="${build.dir}/filtersrc"/>    <property name="build.jdk7.lib.dir"          location="${build.jdk7.dir}"/>
40    <property name="build.dc-filter.dir"  location="${build.dir}/filterdocchk"/>    <property name="build.jdk7.classes.dir"      location="${build.jdk7.dir}/classes"/>
41      <property name="build.jdk7.docs.dir"         location="${build.jdk7.dir}/docs"/>
42    
43      <property name="build.jsr166x.dir"           location="${build.dir}/jsr166x"/>
44      <property name="build.jsr166xlib.dir"        location="${build.dir}/jsr166xlib"/>
45      <property name="build.jsr166xjavadocs.dir"   location="${build.dir}/jsr166xjavadocs"/>
46    
47      <property name="build.jsr166y.dir"           location="${build.dir}/jsr166y"/>
48      <property name="build.jsr166ylib.dir"        location="${build.dir}/jsr166ylib"/>
49      <property name="build.jsr166yjavadocs.dir"   location="${build.dir}/jsr166yjavadocs"/>
50    
51      <property name="build.jsr166e.dir"           location="${build.dir}/jsr166e"/>
52      <property name="build.jsr166elib.dir"        location="${build.dir}/jsr166elib"/>
53      <property name="build.jsr166ejavadocs.dir"   location="${build.dir}/jsr166ejavadocs"/>
54    
55      <property name="build.extra166y.dir"         location="${build.dir}/extra166y"/>
56      <property name="build.extra166ylib.dir"      location="${build.dir}/extra166ylib"/>
57      <property name="build.extra166yjavadocs.dir" location="${build.dir}/extra166yjavadocs"/>
58    
59      <!-- JDK binary locations -->
60      <property name="jdks.home"  location="${user.home}/jdk"/>
61    
62      <macrodef name="defjdklocations">
63        <attribute name="v"/>
64        <sequential>
65        <property name="jdk@{v}.home"  location="${jdks.home}/jdk@{v}"/>
66        <property name="javac@{v}"     location="${jdk@{v}.home}/bin/javac"/>
67        <property name="javadoc@{v}"   location="${jdk@{v}.home}/bin/javadoc"/>
68        <property name="bootdir@{v}"   location="${jdk@{v}.home}/jre/lib"/>
69        <property name="bootclasspath@{v}"  
70         value="${bootdir@{v}}/resources.jar:${bootdir@{v}}/rt.jar:${bootdir@{v}}/jsse.jar:${bootdir@{v}}/jce.jar:${bootdir@{v}}/:${bootdir@{v}}/charsets.jar"/>
71        </sequential>
72      </macrodef>
73    
74      <defjdklocations v="6"/>
75      <defjdklocations v="7"/>
76      <defjdklocations v="8"/>
77    
78    <!-- Source locations -->    <!-- Source locations -->
79    <property name="src.dir"              location="${basedir}/src/main"/>    <property name="src.dir"              location="${basedir}/src/main"/>
80    <property name="test.src.dir"         location="${basedir}/src/test"/>    <property name="test.src.dir"         location="${basedir}/src/test"/>
81      <property name="loops.src.dir"        location="${basedir}/src/loops"/>
82    <property name="tck.src.dir"          location="${test.src.dir}/tck"/>    <property name="tck.src.dir"          location="${test.src.dir}/tck"/>
83    <property name="ant.src.dir"          location="${basedir}/etc/ant"/>    <property name="jtreg.src.dir"        location="${test.src.dir}/jtreg"/>
   <property name="stylesheet.dir"       location="${basedir}/etc/xsl"/>  
84    <property name="lib.dir"              location="${basedir}/lib"/>    <property name="lib.dir"              location="${basedir}/lib"/>
85    <property name="dist.dir"             location="${basedir}/dist"/>    <property name="dist.dir"             location="${basedir}/dist"/>
86      <property name="topsrc.dir"           location="${basedir}/src"/>
87      <property name="jdk7src.dir"          location="${topsrc.dir}/jdk7"/>
88      <property name="jsr166xsrc.dir"       location="${topsrc.dir}/jsr166x"/>
89      <property name="jsr166ysrc.dir"       location="${topsrc.dir}/jsr166y"/>
90      <property name="jsr166esrc.dir"       location="${topsrc.dir}/jsr166e"/>
91      <property name="extra166ysrc.dir"     location="${topsrc.dir}/extra166y"/>
92      <property name="jdksrc.dir"           location="/home/dl/1.6.0/j2se/martin/j2se/src/share/classes"/>
93    
94    <!-- Distribution locations -->    <!-- Distribution locations -->
95    <property name="dist.javadocs.dir"    location="${dist.dir}/docs"/>    <property name="dist.javadocs.dir"           location="${dist.dir}/docs"/>
96      <property name="dist.jdk7.docs.dir"          location="${dist.dir}/jsr166-jdk7docs"/>
97      <property name="dist.jsr166xjavadocs.dir"    location="${dist.dir}/jsr166xdocs"/>
98      <property name="dist.jsr166yjavadocs.dir"    location="${dist.dir}/jsr166ydocs"/>
99      <property name="dist.jsr166ejavadocs.dir"    location="${dist.dir}/jsr166edocs"/>
100      <property name="dist.extra166yjavadocs.dir"  location="${dist.dir}/extra166ydocs"/>
101    
102    <!-- Jar locations -->    <!-- Jar locations -->
103    <property name="product.jar"          location="${build.lib.dir}/jsr166.jar"/>    <property name="product.jar"          location="${build.lib.dir}/jsr166.jar"/>
104      <property name="jdk7product.jar"      location="${build.jdk7.lib.dir}/jsr166-jdk7.jar"/>
105      <property name="jsr166xproduct.jar"   location="${build.jsr166xlib.dir}/jsr166x.jar"/>
106      <property name="jsr166yproduct.jar"   location="${build.jsr166ylib.dir}/jsr166y.jar"/>
107      <property name="jsr166eproduct.jar"   location="${build.jsr166elib.dir}/jsr166e.jar"/>
108      <property name="extra166yproduct.jar" location="${build.extra166ylib.dir}/extra166y.jar"/>
109    <property name="junit.jar"            location="${lib.dir}/junit.jar"/>    <property name="junit.jar"            location="${lib.dir}/junit.jar"/>
110      
111    <!-- Bootclasspath argument -->    <!-- Bootclasspath argument -->
112    <property name="bootclasspath.args"   value="-Xbootclasspath/p:${product.jar}"/>    <property name="bootclasspath.args"   value="-Xbootclasspath/p:${product.jar}"/>
113    
114      <!-- Canonical location of jdk API docs, to use with javadoc link attribute -->
115      <property name="jdkapi5docs.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/"/>
116      <property name="jdkapi6docs.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/"/>
117      <property name="jdkapi7docs.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/"/>
118    
119      <property name="jdkapi8docs.url"      value="http://download.java.net/jdk8/docs/api/"/>
120      <!-- The below does not yet exist as of 2012-11 -->
121      <!-- <property name="jdkapi8docs.url" value="http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/"/> -->
122      <property name="jdkapidocs.url"       value="${jdkapi7docs.url}"/>
123    
124    <!-- Test classpath -->    <!-- Test classpath -->
125    <path id="test.classpath">    <path id="test.classpath">
126      <pathelement location="${build.testcases.dir}"/>      <pathelement location="${build.testcases.dir}"/>
127      <pathelement location="${junit.jar}"/>      <pathelement location="${junit.jar}"/>
128    </path>    </path>
129    
130      <!-- ALoops classpath -->
131      <path id="loops.classpath">
132        <pathelement location="${build.loops.dir}"/>
133      </path>
134    
135    
136    <!-- Main targets -->    <!-- Main targets -->
137    
138      <target name="dists"
139              depends="dist, jsr166xdist, jsr166ydist,jsr166edist,  extra166ydist"
140              description="Builds all public jars and docs"/>
141    
142    <target name="compile"    <target name="compile"
143            depends="init, configure-compiler"            depends="init, configure-compiler"
# Line 83  Line 153 
153             source="${build.sourcelevel}"             source="${build.sourcelevel}"
154               fork="true">               fork="true">
155    
156          <include name="**/*.java"/>
157          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
158    
159    <!--
160          <exclude name="java/lang/**"/>
161        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
162          <compilerarg line="-Xlint -Xmaxwarns 1000"/>
163    -->
164    
165      </javac>      </javac>
166    
# Line 117  Line 194 
194      <delete dir="${build.javadocs.dir}"/>      <delete dir="${build.javadocs.dir}"/>
195      <mkdir dir="${build.javadocs.dir}"/>      <mkdir dir="${build.javadocs.dir}"/>
196    
197      <javadoc destdir="${build.javadocs.dir}"      <!-- the packagenames="none" hack below prevents scanning the -->
198                  link="http://java.sun.com/j2se/1.4.1/docs/api"      <!-- sourcepath for packages -->
             overview="${src.dir}/intro.html"  
               source="${build.sourcelevel}">  
   
       <tag name="revised" description="Last revised:"/>  
       <tag name="spec"    description="Specified by:"/>  
   
       <packageset dir="${src.dir}"/>  
   
     </javadoc>  
   
   </target>  
   
199    
200        <javadoc destdir="${build.javadocs.dir}"
201    <target name="doccheck"               packagenames="none"
202            depends="filter-doccheck"               link="${jdkapidocs.url}"
203            description="Reports on javadoc style errors">               overview="${src.dir}/intro.html"
204                 sourcepath="${src.dir}:${jdksrc.dir}"
205      <delete dir="${build.doccheck.dir}"/>               additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" >
206      <mkdir dir="${build.doccheck.dir}"/>        <fileset dir="${src.dir}" defaultexcludes="yes">
207            <include name="**/*.java"/>
208      <javadoc doclet="com.sun.tools.doclets.doccheck.DocCheck"        </fileset>
          docletpath="${lib.dir}/doccheck.jar"  
             destdir="${build.doccheck.dir}">  
       <packageset dir="${build.dc-filter.dir}"/>  
209      </javadoc>      </javadoc>
210    
     <echo>DocCheck output is in ${build.doccheck.dir}</echo>  
   
211    </target>    </target>
212    
213    
214    
   <target name="checkstyle"  
           depends="filter-src"  
           description="Reports on style errors in Java source (verbose, mostly chaff)">  
   
     <taskdef resource="checkstyletask.properties"  
             classpath="${lib.dir}/checkstyle-all-3.1.jar"/>  
   
     <mkdir dir="${build.checkstyle.dir}"/>  
       
     <checkstyle config="etc/checkstyle/sun_checks.xml"  
        failOnViolation="false">  
       <formatter type="xml" toFile="${build.checkstyle.dir}/checkstyle-report.xml"/>  
       <fileset dir="${build.filter.src.dir}" includes="**/*.java"/>  
     </checkstyle>  
       
     <style in="${build.checkstyle.dir}/checkstyle-report.xml"  
           out="${build.checkstyle.dir}/checkstyle-report.html"  
         style="${stylesheet.dir}/checkstyle-frames.xsl"/>  
   
   </target>  
   
     
   
215    <target name="dist"    <target name="dist"
216            depends="init, dist-clean, dist-jar, dist-docs"            depends="init, dist-clean, dist-jar, dist-docs"
217            description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>            description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>
218    
219    
   
220    <target name="release"    <target name="release"
221            depends="dist"            depends="dist"
222            description="Puts entire CVS tree, plus distribution productions, in a jar">            description="Puts entire CVS tree, plus distribution productions, in a jar">
# Line 227  Line 263 
263      <delete dir="${dist.javadocs.dir}"/>      <delete dir="${dist.javadocs.dir}"/>
264      <mkdir dir="${dist.javadocs.dir}"/>      <mkdir dir="${dist.javadocs.dir}"/>
265    
266      <javadoc destdir="${dist.javadocs.dir}"      <!-- the packagenames="none" hack below prevents scanning the -->
267                  link="http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api"      <!-- sourcepath for packages -->
             overview="${src.dir}/intro.html"  
               source="${build.sourcelevel}">  
   
       <packageset dir="${src.dir}"/>  
268    
269        <javadoc destdir="${dist.javadocs.dir}"
270                 packagenames="none"
271                 link="${jdkapidocs.url}"
272                 overview="${src.dir}/intro.html"
273                 sourcepath="${src.dir}:${jdksrc.dir}"
274                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" >
275          <fileset dir="${src.dir}" defaultexcludes="yes">
276            <include name="**/*.java"/>
277          </fileset>
278      </javadoc>      </javadoc>
279    
280    </target>    </target>
# Line 261  Line 302 
302    </target>    </target>
303    
304    
   <target name="compile-ant-filter"  
           depends="init">  
   
     <mkdir dir="${build.ant.dir}"/>  
   
     <javac srcdir="${ant.src.dir}"  
           destdir="${build.ant.dir}"  
            source="1.4"  
     />  
   
   </target>  
   
   
   <target name="filter-src"  
           depends="compile-ant-filter">  
   
     <mkdir dir="${build.filter.src.dir}"/>  
   
     <copy todir="${build.filter.src.dir}">  
       <fileset dir="${src.dir}">  
         <include name="**/*.html"/>  
       </fileset>  
     </copy>  
   
     <copy todir="${build.filter.src.dir}">  
       <fileset dir="${src.dir}">  
         <exclude name="**/*.html"/>  
         <!-- Files excluded from dist-docs -->  
         <exclude name="java/util/Random.*"/>  
         <exclude name="sun/misc/Unsafe.*"/>  
       </fileset>  
       <!--  
       <filterchain>  
       -->  
   
         <!--  
          # This filter gets rid of angle-bracketed type parameters  
          # so that javadoc can run on the result. The following  
          # heuristic seems to work:  
          #  
          # For all lines not starting with space(s)-asterisk-space(s),  
          #   replace <something> with a space, where there may be more  
          #   than one right angle bracket at the end, and "something"  
          #   must not contain parens or pipes. (This may need some  
          #   tweaking.)  
          -->  
   
         <!--  
         <filterreader classname="jsr166.ant.filters.ReplaceFilter"  
                       classpath="${build.ant.dir}">  
           <param name="notmatching" value="^\s+\*\s.*$"/>  
           <param name="pattern"     value="&lt;[^|>()]+?>+"/>  
           <param name="replacement" value=" "/>  
         </filterreader>  
         -->  
   
       <!--  
       </filterchain>  
       -->  
     </copy>  
   
   </target>  
   
   
   <target name="filter-doccheck"  
           depends="filter-src">  
   
     <mkdir dir="${build.dc-filter.dir}"/>  
   
     <copy todir="${build.dc-filter.dir}">  
       <fileset dir="${build.filter.src.dir}">  
         <include name="**/*.html"/>  
       </fileset>  
     </copy>  
   
     <property name="generic.declarations"  
              value="/** Fake type parameter. */ public interface E {} /** Fake type parameter. */ public interface T {} /** Fake type parameter. */ public interface K {} /** Fake type parameter. */ public interface V {}"  
     />  
   
     <copy todir="${build.dc-filter.dir}">  
       <fileset dir="${build.filter.src.dir}">  
         <exclude name="**/*.html"/>  
       </fileset>  
       <filterchain>  
         <!--  
          # These two filters try to make the source look like  
          # something that doccheck can process. The first removes  
          # -source 1.4 assertions and the second adds in a bunch  
          # of single letter public nested marker interfaces so that  
          # the generic type parameters are recognized.  
          -->  
   
         <filterreader classname="jsr166.ant.filters.ReplaceFilter"  
                       classpath="${build.ant.dir}">  
           <param name="matching"    value="^\s*assert[\s ].*$"/>  
           <param name="pattern"     value="assert"/>  
           <param name="replacement" value="//assert"/>  
         </filterreader>  
   
         <filterreader classname="jsr166.ant.filters.ReplaceFilter"  
                       classpath="${build.ant.dir}">  
           <param name="matching"    value="^([^*]*(class|interface|implements) .*|)\{.*$"/>  
           <param name="pattern"     value="$"/>  
           <param name="replacement" value=" ${generic.declarations}"/>  
         </filterreader>  
   
       </filterchain>  
     </copy>  
   
   </target>  
   
   
305    <target name="compile-tests"    <target name="compile-tests"
306            depends="jar">            depends="jar">
307    
# Line 388  Line 317 
317    
318        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>
319        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
320                <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
321    
322        <classpath refid="test.classpath"/>        <classpath refid="test.classpath"/>
323    
324      </javac>      </javac>
# Line 402  Line 332 
332               fork="true">               fork="true">
333    
334        <include name="jsr166/test/**"/>        <include name="jsr166/test/**"/>
335          
336        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>
337        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
338                <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
339    
340        <classpath refid="test.classpath"/>        <classpath refid="test.classpath"/>
341    
342      </javac>      </javac>
343    
344    <!--
345        <javac srcdir="${jtreg.src.dir}"
346              destdir="${build.testcases.dir}"
347                debug="${build.debug}"
348           debuglevel="${build.debuglevel}"
349          deprecation="${build.deprecation}"
350               source="${build.sourcelevel}"
351                 fork="true">
352    
353          <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>
354          <compilerarg line="${build.args}"/>
355          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
356    
357          <classpath refid="test.classpath"/>
358    
359        </javac>
360    -->
361    
362    </target>    </target>
363    
364    
# Line 429  Line 378 
378                     fork="true">                     fork="true">
379    
380        <jvmarg value="${bootclasspath.args}"/>        <jvmarg value="${bootclasspath.args}"/>
381                <jvmarg value="-server"/>
382          <jvmarg value="-showversion"/>
383    
384        <classpath refid="test.classpath"/>        <classpath refid="test.classpath"/>
385    
386        <formatter type="xml"/>        <formatter type="xml"/>
387    
388        <batchtest todir="${build.reports.dir}">        <batchtest todir="${build.reports.dir}" unless="no.test.tck">
389          <fileset dir="${tck.src.dir}">          <fileset dir="${tck.src.dir}">
390            <include name="**/${testcase}Test.java"/>            <include name="**/${testcase}Test.java"/>
391          </fileset>          </fileset>
392          </batchtest>
393    
394          <batchtest todir="${build.reports.dir}" if="do.test.old">
395          <fileset dir="${test.src.dir}">          <fileset dir="${test.src.dir}">
396            <include name="jsr166/test/**/${testcase}Test.java"/>            <include name="jsr166/test/**/${testcase}Test.java"/>
397          </fileset>          </fileset>
398        </batchtest>        </batchtest>
399    
400    <!--
401          <batchtest todir="${build.reports.dir}" if="do.test.jtreg">
402            <fileset dir="${jtreg.src.dir}">
403              <include name="**/${testcase}Test.java"/>
404            </fileset>
405          </batchtest>
406    -->
407    
408      </junit>      </junit>
409    
410    </target>    </target>
# Line 463  Line 425 
425        <fileset dir="${build.reports.dir}">        <fileset dir="${build.reports.dir}">
426          <include name="TEST-*.xml"/>          <include name="TEST-*.xml"/>
427        </fileset>        </fileset>
428        <report styledir="${stylesheet.dir}"        <report format="${junit.report.format}" todir="${build.reports.dir}"
                 format="${junit.report.format}"  
                  todir="${build.reports.dir}"  
429        />        />
430      </junitreport>      </junitreport>
431    
# Line 502  Line 462 
462      <available property="xalan.available"      <available property="xalan.available"
463                 classname="org.apache.xalan.Version"/>                 classname="org.apache.xalan.Version"/>
464    
465                  
466      <!-- Ant 1.6beta and later don't need or want this check -->      <!-- Ant 1.6beta and later don't need or want this check -->
467      <!--          <!--
468      <fail message="Need JUnit 3.8.1 in ${ant.home}${file.separator}lib to run tests"      <fail message="Need JUnit 3.8.1 in ${ant.home}${file.separator}lib to run tests"
469            unless="junit.available"/>            unless="junit.available"/>
470    
# Line 515  Line 475 
475    </target>    </target>
476    
477    
478      <!-- Various demos and test programs -->
479    
480    
481      <target name="loops" depends="init, configure-compiler"
482              description="Benchmark from Doug Lea's AQS paper">
483    
484    <!-- Anthill targets -->      <mkdir dir="${build.loops.dir}"/>
485    
486        <javac srcdir="${loops.src.dir}"
487              destdir="${build.loops.dir}"
488                debug="${build.debug}"
489           debuglevel="${build.debuglevel}"
490          deprecation="${build.deprecation}"
491               source="${build.sourcelevel}"
492                 fork="true">
493    
494          <compilerarg line="${build.args}"/>
495          <classpath refid="loops.classpath"/>
496          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
497    
498        </javac>
499    
500        <java classname="ALoops" fork="true">
501          <classpath refid="loops.classpath"/>
502        </java>
503    
   <target name="anthill-build">  
     
     <!-- Override this in user.properties -->  
     <property name="tiger.home" location="e:/j2sdk1.5.0"/>  
       
     <exec resultproperty="result.property" dir="${basedir}" executable="${tiger.home}/bin/java">  
       <arg value="-Xmx256000000"/>  
       <!-- classpath of new JVM -->  
       <arg value="-classpath"/> <arg path="${java.class.path}"/>  
       <!-- location of Ant home directory -->  
       <arg value="-Dant.home=${ant.home}"/>  
       <!-- the Ant main class -->  
       <arg value="org.apache.tools.ant.Main"/>  
       <!-- The build file -->  
       <arg value="-buildfile"/>  <arg value="build.xml"/>  
       <!-- the target to build on the new Ant instance -->  
       <arg value="-DJAVA_HOME=${tiger.home}"/>  
       <arg value="do-anthill-build"/>  
     </exec>  
504    </target>    </target>
     
   <target name="do-anthill-build"  
           depends="jar, test, docs, dist-docs"/>  
505    
   <target name="anthill-publish">  
506    
507      <copy todir="${deployDir}/docs/private">    <!-- jdk7 -->
508        <fileset dir="${build.javadocs.dir}"/>  
     </copy>  
509    
510      <copy todir="${deployDir}/docs/public">    <target name="jdk7compile"
511        <fileset dir="${dist.javadocs.dir}"/>            depends="configure-compiler"
512      </copy>            description="Compiles src/jdk7 sources">
513    
514        <mkdir dir="${build.jdk7.classes.dir}"/>
515    
516        <javac srcdir="${jdk7src.dir}"
517               destdir="${build.jdk7.classes.dir}"
518               debug="${build.debug}"
519               debuglevel="${build.debuglevel}"
520               deprecation="${build.deprecation}"
521               source="1.6"
522               classpath=""
523               bootclasspath="${bootclasspath6}"
524               includeAntRuntime="false"
525               includeJavaRuntime="false"
526               executable="${javac6}"
527               fork="true">
528    
529      <copy tofile="${deployDir}/index.html"        <include name="**/*.java"/>
530            file="${basedir}/etc/anthill-index.html"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
531          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
532          <compilerarg value="-Xlint:all"/>
533    
534      <copy todir="${deployDir}/notes">      </javac>
       <fileset dir="${basedir}/etc/notes"/>  
     </copy>  
535    
536    </target>    </target>
537    
538    
539    
540    <!-- Backward compatibility, work in progress (some files not checked in) -->    <target name="jdk7jar"
541              depends="jdk7compile"
542              description="Builds library jar from compiled sources">
543    
544        <mkdir dir="${build.jdk7.lib.dir}"/>
545    
546    <target name="compat" depends="jar">      <jar destfile="${jdk7product.jar}" index="true">
547            <fileset dir="${build.jdk7.classes.dir}"/>
548      <mkdir dir="${build.testcases.dir}"/>      </jar>
549        
550      <javac srcdir="${test.src.dir}"    </target>
551            destdir="${build.testcases.dir}"  
552    
553    
554      <target name="jdk7docs"
555              description="Builds javadocs with custom tags to build folder">
556    
557        <delete dir="${build.jdk7.docs.dir}"/>
558        <mkdir dir="${build.jdk7.docs.dir}"/>
559    
560        <javadoc destdir="${build.jdk7.docs.dir}"
561                 packagenames="none"
562                 link="${jdkapi7docs.url}"
563                 overview="${jdk7src.dir}/intro.html"
564                 sourcepath="${jdk7src.dir}"
565                 bootclasspath="${bootclasspath6}"
566                 classpath=""
567                 source="1.6"
568                 executable="${javadoc7}"
569                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" >
570          <fileset dir="${jdk7src.dir}" defaultexcludes="yes">
571            <include name="**/*.java"/>
572          </fileset>
573        </javadoc>
574    
575      </target>
576    
577    
578      <target name="jdk7dist"
579              depends="jdk7dist-clean, jdk7dist-jar, jdk7dist-docs"
580              description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>
581    
582    
583    
584      <target name="jdk7clean"
585              description="Removes all build products">
586    
587        <delete dir="${build.jdk7.dir}"/>
588    
589      </target>
590    
591    
592    
593      <target name="jdk7dist-clean"
594              description="Removes all build and distribution products">
595    
596      </target>
597    
598      <target name="jdk7dist-docs"
599              description="Builds javadocs without custom tags to dist folder">
600    
601        <delete dir="${dist.jdk7.docs.dir}"/>
602        <mkdir dir="${dist.jdk7.docs.dir}"/>
603    
604        <javadoc destdir="${dist.jdk7.docs.dir}"
605                 packagenames="none"
606                 link="${jdkapi7docs.url}"
607                 overview="${jdk7src.dir}/intro.html"
608                 sourcepath="${jdk7src.dir}"
609                 classpath=""
610                 executable="${javadoc7}"
611                 bootclasspath="${bootclasspath6}"
612                 source="1.6">
613          <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
614          <fileset dir="${jdk7src.dir}" defaultexcludes="yes">
615            <include name="**/*.java"/>
616          </fileset>
617        </javadoc>
618    
619      </target>
620    
621      <target name="jdk7dist-jar"
622              depends="jdk7clean, jdk7jar">
623    
624        <copy file="${jdk7product.jar}" todir="${dist.dir}"/>
625    
626      </target>
627    
628      <!-- jsr166x -->
629    
630    
631      <target name="jsr166xcompile"
632              depends="init, configure-compiler"
633              description="Compiles jsr166x sources">
634    
635        <mkdir dir="${build.jsr166x.dir}"/>
636    
637        <javac srcdir="${jsr166xsrc.dir}"
638              destdir="${build.jsr166x.dir}"
639              debug="${build.debug}"              debug="${build.debug}"
640         debuglevel="${build.debuglevel}"         debuglevel="${build.debuglevel}"
641        deprecation="${build.deprecation}"        deprecation="${build.deprecation}"
642             source="${build.sourcelevel}"             source="${build.sourcelevel}"
643               fork="true">               fork="true">
644                
645        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>        <include name="**/*.java"/>
646        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
647                <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
648        <classpath refid="test.classpath"/>  
         
       <include name="Compatibility.java"/>  
         
649      </javac>      </javac>
650        
               
     <java classname="Compatibility" fork="true">  
       <jvmarg value="${bootclasspath.args}"/>  
       <classpath refid="test.classpath"/>  
     </java>  
651    </target>    </target>
652    
653    
654    
655    <property name="pretiger.src.dir"     location="${build.dir}/pretiger/src"/>    <target name="jsr166xjar"
656    <property name="build.pretiger.dir"   location="${build.dir}/pretiger/classes"/>            depends="jsr166xcompile"
657    <property name="pretiger.jar"         location="${build.lib.dir}/jsr166-pretiger.jar"/>            description="Builds library jar from compiled sources">
658    <property name="pretiger.sourcelevel" value="1.4"/>  
659          <mkdir dir="${build.jsr166xlib.dir}"/>
   <target name="defang"  
        depends="init"  
    description="Generates pre-Tiger compatible source">  
     
     <delete dir="${pretiger.src.dir}"/>  
     <mkdir dir="${pretiger.src.dir}"/>  
     
     <exec executable="perl">  
       <arg file="etc/defang.pl"/>  
       <!-- <arg value="-v"/> -->  
       <arg value="-s"/> <arg file="${src.dir}"/>  
       <arg value="-t"/> <arg file="${pretiger.src.dir}"/>  
     </exec>  
       
   </target>  
   
   <target name="compile-pretiger"  
           depends="init, configure-compiler, defang"  
           description="Compiles pre-Tiger sources to build folder">  
660    
661      <mkdir dir="${build.pretiger.dir}"/>      <jar destfile="${jsr166xproduct.jar}">
662          <fileset dir="${build.jsr166x.dir}"/>
663        </jar>
664    
665      </target>
666    
667    
668    
669      <target name="jsr166xdocs"
670              description="Builds javadocs with custom tags to build folder">
671    
672        <delete dir="${build.jsr166xjavadocs.dir}"/>
673        <mkdir dir="${build.jsr166xjavadocs.dir}"/>
674    
675        <javadoc destdir="${build.jsr166xjavadocs.dir}"
676                 packagenames="jsr166x"
677                 link="${jdkapidocs.url}"
678                 source="${build.sourcelevel}"
679                 sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
680                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
681    
682      </target>
683    
684    
685      <target name="jsr166xdist"
686              depends="jsr166xdist-clean, jsr166xdist-jar, jsr166xdist-docs"
687              description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>
688    
689    
690    
691      <target name="jsr166xclean"
692              description="Removes all build products">
693    
694        <delete dir="${build.jsr166x.dir}"/>
695        <delete dir="${build.jsr166xlib.dir}"/>
696    
697      </target>
698    
699    
700    
701      <target name="jsr166xdist-clean"
702              description="Removes all build and distribution products">
703    
704      <javac srcdir="${pretiger.src.dir}"    </target>
705            destdir="${build.pretiger.dir}"  
706    
707    
708      <target name="jsr166xdist-docs"
709              description="Builds javadocs without custom tags to dist folder">
710    
711        <delete dir="${dist.jsr166xjavadocs.dir}"/>
712        <mkdir dir="${dist.jsr166xjavadocs.dir}"/>
713    
714        <javadoc destdir="${dist.jsr166xjavadocs.dir}"
715                 packagenames="jsr166x"
716                 link="${jdkapidocs.url}"
717                 source="${build.sourcelevel}"
718                 sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
719                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
720    
721      </target>
722    
723      <target name="jsr166xdist-jar"
724              depends="jsr166xclean, jsr166xjar">
725    
726        <copy file="${jsr166xproduct.jar}" todir="${dist.dir}"/>
727    
728      </target>
729    
730      <!-- jsr166y -->
731    
732    
733      <target name="jsr166ycompile"
734              depends="init, configure-compiler"
735              description="Compiles jsr166y sources">
736    
737        <mkdir dir="${build.jsr166y.dir}"/>
738    
739        <javac srcdir="${jsr166ysrc.dir}"
740              destdir="${build.jsr166y.dir}"
741              debug="${build.debug}"              debug="${build.debug}"
742         debuglevel="${build.debuglevel}"         debuglevel="${build.debuglevel}"
743        deprecation="${build.deprecation}"        deprecation="${build.deprecation}"
744             source="${pretiger.sourcelevel}"             source="${build.sourcelevel}"
745               fork="true">               fork="true">
746    
747          <include name="**/*.java"/>
748        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
749        <exclude name="**/Thread.java"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
750          <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>
751    
752    <!--       <compilerarg line="-Xlint -Xmaxwarns 1000"/> -->
753    
754      </javac>      </javac>
755    
756    </target>    </target>
     
   <target name="pretiger" depends="compile-pretiger">  
757    
758      <mkdir dir="${build.lib.dir}"/>  
759        
760      <jar destfile="${pretiger.jar}">    <target name="jsr166yjar"
761        <fileset dir="${build.pretiger.dir}">            depends="jsr166ycompile"
762        </fileset>            description="Builds library jar from compiled sources">
763    
764        <mkdir dir="${build.jsr166ylib.dir}"/>
765    
766        <jar destfile="${jsr166yproduct.jar}" index="true">
767          <fileset dir="${build.jsr166y.dir}"/>
768        </jar>
769    
770      </target>
771    
772    
773    
774      <target name="jsr166ydocs"
775              description="Builds javadocs with custom tags to build folder">
776    
777        <delete dir="${build.jsr166yjavadocs.dir}"/>
778        <mkdir dir="${build.jsr166yjavadocs.dir}"/>
779    
780        <javadoc destdir="${build.jsr166yjavadocs.dir}"
781                 packagenames="jsr166y"
782                 link="${jdkapidocs.url}"
783                 source="${build.sourcelevel}"
784                 sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
785                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
786    
787      </target>
788    
789    
790      <target name="jsr166ydist"
791              depends="jsr166ydist-clean, jsr166ydist-jar, jsr166ydist-docs"
792              description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>
793    
794    
795    
796      <target name="jsr166yclean"
797              description="Removes all build products">
798    
799        <delete dir="${build.jsr166y.dir}"/>
800        <delete dir="${build.jsr166ylib.dir}"/>
801    
802      </target>
803    
804    
805    
806      <target name="jsr166ydist-clean"
807              description="Removes all build and distribution products">
808    
809      </target>
810    
811      <target name="jsr166ydist-docs"
812              description="Builds javadocs without custom tags to dist folder">
813    
814        <delete dir="${dist.jsr166yjavadocs.dir}"/>
815        <mkdir dir="${dist.jsr166yjavadocs.dir}"/>
816    
817        <javadoc destdir="${dist.jsr166yjavadocs.dir}"
818                 packagenames="jsr166y"
819                 link="${jdkapidocs.url}"
820                 source="${build.sourcelevel}"
821                 sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
822                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
823    
824      </target>
825    
826      <target name="jsr166ydist-jar"
827              depends="jsr166yclean, jsr166yjar">
828    
829        <copy file="${jsr166yproduct.jar}" todir="${dist.dir}"/>
830    
831      </target>
832    
833    
834      <!-- extra166y -->
835    
836    
837      <target name="extra166ycompile"
838              depends="init, configure-compiler, jsr166ycompile"
839              description="Compiles extra166y sources">
840    
841        <mkdir dir="${build.extra166y.dir}"/>
842    
843        <javac srcdir="${extra166ysrc.dir}"
844              destdir="${build.extra166y.dir}"
845                debug="${build.debug}"
846                classpath="${jsr166yproduct.jar}"
847           debuglevel="${build.debuglevel}"
848          deprecation="${build.deprecation}"
849               source="${build.sourcelevel}"
850                 fork="true">
851    
852          <include name="**/*.java"/>
853          <compilerarg line="${build.args}"/>
854          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
855          <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>
856    
857    <!--       <compilerarg line="-Xlint -Xmaxwarns 1000"/> -->
858    
859        </javac>
860    
861      </target>
862    
863    
864    
865      <target name="extra166yjar"
866              depends="extra166ycompile"
867              description="Builds library jar from compiled sources">
868    
869        <mkdir dir="${build.extra166ylib.dir}"/>
870    
871        <jar destfile="${extra166yproduct.jar}" index="true">
872          <fileset dir="${build.extra166y.dir}"/>
873        </jar>
874    
875      </target>
876    
877    
878    
879      <target name="extra166ydocs"
880              description="Builds javadocs with custom tags to build folder">
881    
882        <delete dir="${build.extra166yjavadocs.dir}"/>
883        <mkdir dir="${build.extra166yjavadocs.dir}"/>
884    
885        <javadoc destdir="${build.extra166yjavadocs.dir}"
886                 packagenames="extra166y"
887                 link="${jdkapidocs.url}"
888                 source="${build.sourcelevel}"
889                 sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
890                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
891    
892      </target>
893    
894    
895      <target name="extra166ydist"
896              depends="extra166ydist-clean, extra166ydist-jar, extra166ydist-docs"
897              description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>
898    
899    
900    
901      <target name="extra166yclean"
902              description="Removes all build products">
903    
904        <delete dir="${build.extra166y.dir}"/>
905        <delete dir="${build.extra166ylib.dir}"/>
906    
907      </target>
908    
909    
910    
911      <target name="extra166ydist-clean"
912              description="Removes all build and distribution products">
913    
914      </target>
915    
916      <target name="extra166ydist-docs"
917              description="Builds javadocs without custom tags to dist folder">
918    
919        <delete dir="${dist.extra166yjavadocs.dir}"/>
920        <mkdir dir="${dist.extra166yjavadocs.dir}"/>
921    
922        <javadoc destdir="${dist.extra166yjavadocs.dir}"
923                 packagenames="extra166y"
924                 link="${jdkapidocs.url}"
925                 source="${build.sourcelevel}"
926                 sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
927                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
928    
929      </target>
930    
931      <target name="extra166ydist-jar"
932              depends="extra166yclean, extra166yjar">
933    
934        <copy file="${extra166yproduct.jar}" todir="${dist.dir}"/>
935    
936      </target>
937    
938      <!-- jsr166e -->
939    
940    
941      <target name="jsr166ecompile"
942              depends="configure-compiler"
943              description="Compiles jsr166e sources">
944    
945        <mkdir dir="${build.jsr166e.dir}"/>
946    
947        <javac srcdir="${jsr166esrc.dir}"
948               destdir="${build.jsr166e.dir}"
949               debug="${build.debug}"
950               debuglevel="${build.debuglevel}"
951               deprecation="${build.deprecation}"
952               source="1.7"
953               classpath=""
954               includeAntRuntime="false"
955               includeJavaRuntime="false"
956               executable="${javac7}"
957               fork="true">
958    
959          <include name="**/*.java"/>
960          <compilerarg line="${build.args}"/>
961          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
962          <compilerarg value="-Xlint:all"/>
963    
964        </javac>
965    
966      </target>
967    
968    
969    
970      <target name="jsr166ejar"
971              depends="jsr166ecompile"
972              description="Builds library jar from compiled sources">
973    
974        <mkdir dir="${build.jsr166elib.dir}"/>
975    
976        <jar destfile="${jsr166eproduct.jar}" index="true">
977          <fileset dir="${build.jsr166e.dir}"/>
978      </jar>      </jar>
979        
980      </target>
981    
982    
983    
984      <target name="jsr166edocs"
985              description="Builds javadocs with custom tags to build folder">
986    
987        <delete dir="${build.jsr166ejavadocs.dir}"/>
988        <mkdir dir="${build.jsr166ejavadocs.dir}"/>
989    
990        <javadoc destdir="${build.jsr166ejavadocs.dir}"
991                 packagenames="jsr166e,jsr166e.extra"
992                 link="${jdkapidocs.url}"
993                 source="1.7"
994                 sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
995                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
996    
997      </target>
998    
999    
1000      <target name="jsr166edist"
1001              depends="jsr166edist-clean, jsr166edist-jar, jsr166edist-docs"
1002              description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>
1003    
1004    
1005    
1006      <target name="jsr166eclean"
1007              description="Removes all build products">
1008    
1009        <delete dir="${build.jsr166e.dir}"/>
1010        <delete dir="${build.jsr166elib.dir}"/>
1011    
1012      </target>
1013    
1014    
1015    
1016      <target name="jsr166edist-clean"
1017              description="Removes all build and distribution products">
1018    
1019      </target>
1020    
1021      <target name="jsr166edist-docs"
1022              description="Builds javadocs without custom tags to dist folder">
1023    
1024        <delete dir="${dist.jsr166ejavadocs.dir}"/>
1025        <mkdir dir="${dist.jsr166ejavadocs.dir}"/>
1026    
1027        <javadoc destdir="${dist.jsr166ejavadocs.dir}"
1028                 packagenames="jsr166e,jsr166e.extra"
1029                 link="${jdkapidocs.url}"
1030                 source="1.7"
1031                 sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
1032                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
1033    
1034      </target>
1035    
1036      <target name="jsr166edist-jar"
1037              depends="jsr166eclean, jsr166ejar">
1038    
1039        <copy file="${jsr166eproduct.jar}" todir="${dist.dir}"/>
1040    
1041    </target>    </target>
1042    
1043  </project>  </project>

Legend:
Removed from v.1.60  
changed lines
  Added in v.1.94

dl@cs.oswego.edu
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.27