/[cvs]/jsr166/build.xml
ViewVC logotype

Diff of /jsr166/build.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.65 by jsr166, Fri Apr 9 20:10:29 2004 UTC revision 1.82 by jsr166, Mon Nov 16 04:16:42 2009 UTC
# Line 21  Line 21 
21    
22    
23    <!-- Compilation options -->    <!-- Compilation options -->
24    <property name="build.sourcelevel"    value="1.5"/>    <property name="build.sourcelevel"    value="1.6"/>
25    <property name="build.debug"          value="true"/>    <property name="build.debug"          value="true"/>
26    <property name="build.debuglevel"     value="source,lines,vars"/>    <property name="build.debuglevel"     value="source,lines,vars"/>
27    <property name="build.deprecation"    value="false"/>    <property name="build.deprecation"    value="false"/>
28    
29    <!-- Build locations -->    <!-- Build locations -->
30    <property name="build.dir"            location="build"/>    <property name="build.dir"                   location="build"/>
31    <property name="build.classes.dir"    location="${build.dir}/classes"/>    <property name="build.classes.dir"           location="${build.dir}/classes"/>
32    <property name="build.testcases.dir"  location="${build.dir}/testcases"/>    <property name="build.testcases.dir"         location="${build.dir}/testcases"/>
33    <property name="build.j1.dir"         location="${build.dir}/j1"/>    <property name="build.loops.dir"             location="${build.dir}/loops"/>
34    <property name="build.loops.dir"      location="${build.dir}/loops"/>    <property name="build.lib.dir"               location="${build.dir}/lib"/>
35    <property name="build.lib.dir"        location="${build.dir}/lib"/>    <property name="build.javadocs.dir"          location="${build.dir}/javadocs"/>
36    <property name="build.ant.dir"        location="${build.dir}/ant"/>    <property name="build.reports.dir"           location="${build.dir}/reports"/>
37    <property name="build.javadocs.dir"   location="${build.dir}/javadocs"/>    <property name="build.jsr166x.dir"           location="${build.dir}/jsr166x"/>
38    <property name="build.reports.dir"    location="${build.dir}/reports"/>    <property name="build.jsr166xlib.dir"        location="${build.dir}/jsr166xlib"/>
39    <property name="build.checkstyle.dir" location="${build.dir}/checkstyle"/>    <property name="build.jsr166xjavadocs.dir"   location="${build.dir}/jsr166xjavadocs"/>
40    <property name="build.doccheck.dir"   location="${build.dir}/doccheck"/>  
41    <property name="build.filter.src.dir" location="${build.dir}/filtersrc"/>    <property name="build.jsr166y.dir"           location="${build.dir}/jsr166y"/>
42    <property name="build.dc-filter.dir"  location="${build.dir}/filterdocchk"/>    <property name="build.jsr166ylib.dir"        location="${build.dir}/jsr166ylib"/>
43      <property name="build.jsr166yjavadocs.dir"   location="${build.dir}/jsr166yjavadocs"/>
44    
45      <property name="build.extra166y.dir"         location="${build.dir}/extra166y"/>
46      <property name="build.extra166ylib.dir"      location="${build.dir}/extra166ylib"/>
47      <property name="build.extra166yjavadocs.dir" location="${build.dir}/extra166yjavadocs"/>
48    
49    <!-- Source locations -->    <!-- Source locations -->
50    <property name="src.dir"              location="${basedir}/src/main"/>    <property name="src.dir"              location="${basedir}/src/main"/>
51    <property name="test.src.dir"         location="${basedir}/src/test"/>    <property name="test.src.dir"         location="${basedir}/src/test"/>
   <property name="j1.src.dir"           location="${basedir}/src/javaone"/>  
52    <property name="loops.src.dir"        location="${basedir}/src/loops"/>    <property name="loops.src.dir"        location="${basedir}/src/loops"/>
53    <property name="tck.src.dir"          location="${test.src.dir}/tck"/>    <property name="tck.src.dir"          location="${test.src.dir}/tck"/>
54    <property name="jtreg.src.dir"        location="${test.src.dir}/jtreg"/>    <property name="jtreg.src.dir"        location="${test.src.dir}/jtreg"/>
   <property name="ant.src.dir"          location="${basedir}/etc/ant"/>  
   <property name="stylesheet.dir"       location="${basedir}/etc/xsl"/>  
55    <property name="lib.dir"              location="${basedir}/lib"/>    <property name="lib.dir"              location="${basedir}/lib"/>
56    <property name="dist.dir"             location="${basedir}/dist"/>    <property name="dist.dir"             location="${basedir}/dist"/>
57      <property name="topsrc.dir"           location="${basedir}/src"/>
58      <property name="jsr166xsrc.dir"       location="${basedir}/src/jsr166x"/>
59      <property name="jsr166ysrc.dir"       location="${basedir}/src/jsr166y"/>
60      <property name="extra166ysrc.dir"     location="${basedir}/src/extra166y"/>
61      <property name="jdksrc.dir"           location="/home/dl/1.6.0/j2se/martin/j2se/src/share/classes"/>
62    <!-- Distribution locations -->    <!-- Distribution locations -->
63    <property name="dist.javadocs.dir"    location="${dist.dir}/docs"/>    <property name="dist.javadocs.dir"           location="${dist.dir}/docs"/>
64      <property name="dist.jsr166xjavadocs.dir"    location="${dist.dir}/jsr166xdocs"/>
65      <property name="dist.jsr166yjavadocs.dir"    location="${dist.dir}/jsr166ydocs"/>
66      <property name="dist.extra166yjavadocs.dir"  location="${dist.dir}/extra166ydocs"/>
67    
68    <!-- Jar locations -->    <!-- Jar locations -->
69    <property name="product.jar"          location="${build.lib.dir}/jsr166.jar"/>    <property name="product.jar"          location="${build.lib.dir}/jsr166.jar"/>
70      <property name="jsr166xproduct.jar"   location="${build.jsr166xlib.dir}/jsr166x.jar"/>
71      <property name="jsr166yproduct.jar"   location="${build.jsr166ylib.dir}/jsr166y.jar"/>
72      <property name="extra166yproduct.jar" location="${build.extra166ylib.dir}/extra166y.jar"/>
73    <property name="junit.jar"            location="${lib.dir}/junit.jar"/>    <property name="junit.jar"            location="${lib.dir}/junit.jar"/>
74    
75    <!-- Bootclasspath argument -->    <!-- Bootclasspath argument -->
# Line 74  Line 86 
86      <pathelement location="${build.loops.dir}"/>      <pathelement location="${build.loops.dir}"/>
87    </path>    </path>
88    
   <!-- J1 classpath -->  
   <path id="j1.classpath">  
     <pathelement location="${build.j1.dir}"/>  
     <pathelement location="${junit.jar}"/>  
   </path>  
   
89    
90    <!-- Main targets -->    <!-- Main targets -->
91    
92      <target name="dists"
93              depends="dist, jsr166xdist, jsr166ydist, extra166ydist"
94              description="Builds all public jars and docs"/>
95    
96    <target name="compile"    <target name="compile"
97            depends="init, configure-compiler"            depends="init, configure-compiler"
# Line 98  Line 107 
107             source="${build.sourcelevel}"             source="${build.sourcelevel}"
108               fork="true">               fork="true">
109    
110          <include name="**/*.java"/>
111          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file"/>
112    
113    <!--
114          <exclude name="java/lang/**"/>
115        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
116          <compilerarg line="-Xlint -Xmaxwarns 1000"/>
117    -->
118    
119      </javac>      </javac>
120    
# Line 133  Line 149 
149      <mkdir dir="${build.javadocs.dir}"/>      <mkdir dir="${build.javadocs.dir}"/>
150    
151      <javadoc destdir="${build.javadocs.dir}"      <javadoc destdir="${build.javadocs.dir}"
152                  link="http://java.sun.com/j2se/1.4.1/docs/api"                  link="http://java.sun.com/javase/6/docs/api/"
153              overview="${src.dir}/intro.html"              overview="${src.dir}/intro.html"
154                source="${build.sourcelevel}">              sourcepath="${src.dir}:${jdksrc.dir}"
155        >
       <tag name="revised" description="Last revised:"/>  
       <tag name="spec"    description="Specified by:"/>  
156    
157        <packageset dir="${src.dir}"/>        <packageset dir="${src.dir}"/>
158    
# Line 148  Line 162 
162    
163    
164    
   <target name="doccheck"  
           depends="filter-doccheck"  
           description="Reports on javadoc style errors">  
   
     <delete dir="${build.doccheck.dir}"/>  
     <mkdir dir="${build.doccheck.dir}"/>  
   
     <javadoc doclet="com.sun.tools.doclets.doccheck.DocCheck"  
          docletpath="${lib.dir}/doccheck.jar"  
             destdir="${build.doccheck.dir}">  
       <packageset dir="${build.dc-filter.dir}"/>  
     </javadoc>  
   
     <echo>DocCheck output is in ${build.doccheck.dir}</echo>  
   
   </target>  
   
   
   
   <target name="checkstyle"  
           depends="filter-src"  
           description="Reports on style errors in Java source (verbose, mostly chaff)">  
   
     <taskdef resource="checkstyletask.properties"  
             classpath="${lib.dir}/checkstyle-all-3.1.jar"/>  
   
     <mkdir dir="${build.checkstyle.dir}"/>  
   
     <checkstyle config="etc/checkstyle/sun_checks.xml"  
        failOnViolation="false">  
       <formatter type="xml" toFile="${build.checkstyle.dir}/checkstyle-report.xml"/>  
       <fileset dir="${build.filter.src.dir}" includes="**/*.java"/>  
     </checkstyle>  
   
     <style in="${build.checkstyle.dir}/checkstyle-report.xml"  
           out="${build.checkstyle.dir}/checkstyle-report.html"  
         style="${stylesheet.dir}/checkstyle-frames.xsl"/>  
   
   </target>  
   
   
   
165    <target name="dist"    <target name="dist"
166            depends="init, dist-clean, dist-jar, dist-docs"            depends="init, dist-clean, dist-jar, dist-docs"
167            description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>            description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>
168    
169    
   
170    <target name="release"    <target name="release"
171            depends="dist"            depends="dist"
172            description="Puts entire CVS tree, plus distribution productions, in a jar">            description="Puts entire CVS tree, plus distribution productions, in a jar">
# Line 243  Line 214 
214      <mkdir dir="${dist.javadocs.dir}"/>      <mkdir dir="${dist.javadocs.dir}"/>
215    
216      <javadoc destdir="${dist.javadocs.dir}"      <javadoc destdir="${dist.javadocs.dir}"
217                  link="http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api"              link="http://java.sun.com/javase/6/docs/api/"
218              overview="${src.dir}/intro.html"              overview="${src.dir}/intro.html"
               source="${build.sourcelevel}">  
   
       <packageset dir="${src.dir}"/>  
219    
220                sourcepath="${src.dir}:${jdksrc.dir}"
221         >
222    <!--
223          <packageset dir="${src.dir}" defaultexcludes="yes">
224          <include name="java/util/concurrent"/>
225          <include name="java/util/concurrent/atomic"/>
226          <include name="java/util/concurrent/locks"/>
227          </packageset>
228    -->
229          <fileset dir="${topsrc.dir}" defaultexcludes="yes">
230          <include name="main/java/util/concurrent/*.java"/>
231          <include name="main/java/util/concurrent/atomic/*.java"/>
232          <include name="main/java/util/concurrent/locks/*.java"/>
233          <include name="main/java/util/*.java"/>
234    <!--
235          <include name="main/java/util/concurrent/*.html"/>
236          <include name="main/java/util/concurrent/atomic/*.html"/>
237          <include name="main/java/util/concurrent/locks/*.html"/>
238          <include name="main/java/util/*.html"/>
239    -->
240    <!--      <include name="jsr166x/*.java"/> -->
241          </fileset>
242      </javadoc>      </javadoc>
243    
244    </target>    </target>
# Line 276  Line 266 
266    </target>    </target>
267    
268    
   <target name="compile-ant-filter"  
           depends="init">  
   
     <mkdir dir="${build.ant.dir}"/>  
   
     <javac srcdir="${ant.src.dir}"  
           destdir="${build.ant.dir}"  
            source="1.4"/>  
   
   </target>  
   
   
   <target name="filter-src"  
           depends="compile-ant-filter">  
   
     <mkdir dir="${build.filter.src.dir}"/>  
   
     <copy todir="${build.filter.src.dir}">  
       <fileset dir="${src.dir}">  
         <include name="**/*.html"/>  
       </fileset>  
     </copy>  
   
     <copy todir="${build.filter.src.dir}">  
       <fileset dir="${src.dir}">  
         <exclude name="**/*.html"/>  
         <!-- Files excluded from dist-docs -->  
         <exclude name="java/util/Random.*"/>  
         <exclude name="sun/misc/Unsafe.*"/>  
       </fileset>  
       <!--  
       <filterchain>  
       -->  
   
         <!--  
          # This filter gets rid of angle-bracketed type parameters  
          # so that javadoc can run on the result. The following  
          # heuristic seems to work:  
          #  
          # For all lines not starting with space(s)-asterisk-space(s),  
          #   replace <something> with a space, where there may be more  
          #   than one right angle bracket at the end, and "something"  
          #   must not contain parens or pipes. (This may need some  
          #   tweaking.)  
          -->  
   
         <!--  
         <filterreader classname="jsr166.ant.filters.ReplaceFilter"  
                       classpath="${build.ant.dir}">  
           <param name="notmatching" value="^\s+\*\s.*$"/>  
           <param name="pattern"     value="&lt;[^|>()]+?>+"/>  
           <param name="replacement" value=" "/>  
         </filterreader>  
         -->  
   
       <!--  
       </filterchain>  
       -->  
     </copy>  
   
   </target>  
   
   
   <target name="filter-doccheck"  
           depends="filter-src">  
   
     <mkdir dir="${build.dc-filter.dir}"/>  
   
     <copy todir="${build.dc-filter.dir}">  
       <fileset dir="${build.filter.src.dir}">  
         <include name="**/*.html"/>  
       </fileset>  
     </copy>  
   
     <property name="generic.declarations"  
              value="/** Fake type parameter. */ public interface E {} /** Fake type parameter. */ public interface T {} /** Fake type parameter. */ public interface K {} /** Fake type parameter. */ public interface V {}"  
     />  
   
     <copy todir="${build.dc-filter.dir}">  
       <fileset dir="${build.filter.src.dir}">  
         <exclude name="**/*.html"/>  
       </fileset>  
       <filterchain>  
         <!--  
          # These two filters try to make the source look like  
          # something that doccheck can process. The first removes  
          # -source 1.4 assertions and the second adds in a bunch  
          # of single letter public nested marker interfaces so that  
          # the generic type parameters are recognized.  
          -->  
   
         <filterreader classname="jsr166.ant.filters.ReplaceFilter"  
                       classpath="${build.ant.dir}">  
           <param name="matching"    value="^\s*assert[\s ].*$"/>  
           <param name="pattern"     value="assert"/>  
           <param name="replacement" value="//assert"/>  
         </filterreader>  
   
         <filterreader classname="jsr166.ant.filters.ReplaceFilter"  
                       classpath="${build.ant.dir}">  
           <param name="matching"    value="^([^*]*(class|interface|implements) .*|)\{.*$"/>  
           <param name="pattern"     value="$"/>  
           <param name="replacement" value=" ${generic.declarations}"/>  
         </filterreader>  
   
       </filterchain>  
     </copy>  
   
   </target>  
   
   
269    <target name="compile-tests"    <target name="compile-tests"
270            depends="jar">            depends="jar">
271    
# Line 507  Line 386 
386        <fileset dir="${build.reports.dir}">        <fileset dir="${build.reports.dir}">
387          <include name="TEST-*.xml"/>          <include name="TEST-*.xml"/>
388        </fileset>        </fileset>
389        <report styledir="${stylesheet.dir}"        <report format="${junit.report.format}" todir="${build.reports.dir}"
                 format="${junit.report.format}"  
                  todir="${build.reports.dir}"  
390        />        />
391      </junitreport>      </junitreport>
392    
# Line 559  Line 436 
436    </target>    </target>
437    
438    
   
   <!-- Anthill targets -->  
   
   <target name="anthill-build">  
   
     <!-- Override this in user.properties -->  
     <property name="tiger.home" location="e:/j2sdk1.5.0"/>  
   
     <exec resultproperty="result.property" dir="${basedir}" executable="${tiger.home}/bin/java">  
       <arg value="-Xmx256000000"/>  
       <!-- classpath of new JVM -->  
       <arg value="-classpath"/> <arg path="${java.class.path}"/>  
       <!-- location of Ant home directory -->  
       <arg value="-Dant.home=${ant.home}"/>  
       <!-- the Ant main class -->  
       <arg value="org.apache.tools.ant.Main"/>  
       <!-- The build file -->  
       <arg value="-buildfile"/>  <arg value="build.xml"/>  
       <!-- the target to build on the new Ant instance -->  
       <arg value="-DJAVA_HOME=${tiger.home}"/>  
       <arg value="do-anthill-build"/>  
     </exec>  
   </target>  
   
   <target name="do-anthill-build"  
           depends="jar, test, docs, dist-docs"/>  
   
   <target name="anthill-publish">  
   
     <copy todir="${deployDir}/docs/private">  
       <fileset dir="${build.javadocs.dir}"/>  
     </copy>  
   
     <copy todir="${deployDir}/docs/public">  
       <fileset dir="${dist.javadocs.dir}"/>  
     </copy>  
   
     <copy tofile="${deployDir}/index.html"  
           file="${basedir}/etc/anthill-index.html"/>  
   
     <copy todir="${deployDir}/notes">  
       <fileset dir="${basedir}/etc/notes"/>  
     </copy>  
   
   </target>  
   
   
   
439    <!-- Various demos and test programs -->    <!-- Various demos and test programs -->
440    
441    
   <target name="sample" depends="init, configure-compiler"  
           description="Standalone demo program">  
   
     <mkdir dir="${build.testcases.dir}"/>  
   
     <javac srcdir="${test.src.dir}"  
           destdir="${build.testcases.dir}"  
             debug="${build.debug}"  
        debuglevel="${build.debuglevel}"  
       deprecation="${build.deprecation}"  
            source="${build.sourcelevel}"  
              fork="true">  
   
       <include name="jsr166/test/Sample.java"/>  
   
     </javac>  
   
     <copy todir="${build.testcases.dir}">  
       <fileset dir="${test.src.dir}">  
         <include name="**/*.properties"/>  
       </fileset>  
     </copy>  
   
   
     <java classname="jsr166.test.Sample" fork="true">  
       <classpath refid="test.classpath"/>  
       <!-- <jvmarg value="-ea"/> -->  
       <!-- <jvmarg value="-server"/> -->  
       <!-- <arg value="1000"/> -->  
     </java>  
   </target>  
   
   
442    <target name="loops" depends="init, configure-compiler"    <target name="loops" depends="init, configure-compiler"
443            description="Benchmark from Doug Lea's AQS paper">            description="Benchmark from Doug Lea's AQS paper">
444    
# Line 668  Line 464 
464    </target>    </target>
465    
466    
467    <target name="compile-j1" depends="init, configure-compiler">    <!-- jsr166x -->
468    
     <mkdir dir="${build.j1.dir}"/>  
469    
470      <javac srcdir="${j1.src.dir}"    <target name="jsr166xcompile"
471            destdir="${build.j1.dir}"            depends="init, configure-compiler"
472              description="Compiles jsr166x sources">
473    
474        <mkdir dir="${build.jsr166x.dir}"/>
475    
476        <javac srcdir="${jsr166xsrc.dir}"
477              destdir="${build.jsr166x.dir}"
478              debug="${build.debug}"              debug="${build.debug}"
479         debuglevel="${build.debuglevel}"         debuglevel="${build.debuglevel}"
480        deprecation="${build.deprecation}"        deprecation="${build.deprecation}"
481             source="${build.sourcelevel}"             source="${build.sourcelevel}"
482               fork="true">               fork="true">
483    
484          <include name="**/*.java"/>
485        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
       <classpath refid="j1.classpath"/>  
486    
487      </javac>      </javac>
488    
489    </target>    </target>
490    
491    
   <target name="sw" depends="compile-j1"  
           description="Runs the SwingWorker demo">  
492    
493      <!--    <target name="jsr166xjar"
494      <java classname="jsr166.swing.SwingWorkerDemo" fork="true">            depends="jsr166xcompile"
495        <classpath refid="j1.classpath"/>            description="Builds library jar from compiled sources">
     </java>  
     -->  
496    
497      <copy todir="${build.j1.dir}" file="${j1.src.dir}/jsr166/swing/SwingWorker.html"/>      <mkdir dir="${build.jsr166xlib.dir}"/>
498    
499      <exec dir="${build.j1.dir}" executable="appletviewer.exe">      <jar destfile="${jsr166xproduct.jar}">
500        <arg value="${build.j1.dir}/SwingWorker.html"/>        <fileset dir="${build.jsr166x.dir}"/>
501      </exec>      </jar>
502    
503    </target>    </target>
504    
   <target name="j1" depends="compile-j1"  
           description="Runs a standalone JavaOne program">  
505    
     <java classname="jsr166.misc.SortedEnumSet" fork="true">  
       <classpath refid="j1.classpath"/>  
     </java>  
506    
507    </target>    <target name="jsr166xdocs"
508              description="Builds javadocs with custom tags to build folder">
509    
510        <delete dir="${build.jsr166xjavadocs.dir}"/>
511        <mkdir dir="${build.jsr166xjavadocs.dir}"/>
512    
513    <target name="test-j1" depends="compile-j1"      <javadoc destdir="${build.jsr166xjavadocs.dir}"
514            description="Runs testcases from the JavaOne source directories">               link="http://java.sun.com/javase/6/docs/api/"
515                sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
516        >
517          <packageset dir="${topsrc.dir}" defaultexcludes="yes">
518          <include name="jsr166x"/>
519          </packageset>
520    
     <junit printsummary="true"  
              showoutput="true"  
           errorProperty="junit.failed"  
         failureProperty="junit.failed"  
                     dir="${build.j1.dir}"  
                    fork="true">  
521    
522        <!-- <jvmarg value="-server"/> -->      </javadoc>
       <classpath refid="j1.classpath"/>  
       <formatter type="xml"/>  
523    
524        <batchtest todir="${build.j1.dir}">    </target>
         <fileset dir="${j1.src.dir}">  
           <include name="**/*Test.java"/>  
         </fileset>  
       </batchtest>  
525    
     </junit>  
526    
527      <available property="junit.report.format"    <target name="jsr166xdist"
528                    value="frames"            depends="jsr166xdist-clean, jsr166xdist-jar, jsr166xdist-docs"
529                classname="org.apache.xalan.lib.Redirect"/>            description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>
     <property name="junit.report.format" value="noframes"/>  
530    
     <junitreport todir="${build.j1.dir}">  
       <fileset dir="${build.j1.dir}">  
         <include name="TEST-*.xml"/>  
       </fileset>  
       <report styledir="${stylesheet.dir}"  
                 format="${junit.report.format}"  
                  todir="${build.j1.dir}"  
       />  
     </junitreport>  
531    
532      <fail message="Test Cases Failed" if="junit.failed"/>  
533      <target name="jsr166xclean"
534              description="Removes all build products">
535    
536        <delete dir="${build.jsr166x.dir}"/>
537        <delete dir="${build.jsr166xlib.dir}"/>
538    
539    </target>    </target>
540    
541    
542    
543    <!-- C++ and JNI definitions and demos -->    <target name="jsr166xdist-clean"
544              description="Removes all build and distribution products">
545    
546    <target name="configure-cpp">    </target>
547    
     <!-- Define tasks and types -->  
548    
     <path id="cpptasks.path">  
       <pathelement location="${lib.dir}/cpptasks.jar"/>  
     </path>  
     <taskdef resource="cpptasks.tasks" classpathref="cpptasks.path"/>  
     <typedef resource="cpptasks.types" classpathref="cpptasks.path"/>  
549    
550      <!-- Set platform property for JNI includes -->    <target name="jsr166xdist-docs"
551              description="Builds javadocs without custom tags to dist folder">
552    
553      <condition property="platform" value="linux">      <delete dir="${dist.jsr166xjavadocs.dir}"/>
554        <os name="Linux"/>      <mkdir dir="${dist.jsr166xjavadocs.dir}"/>
     </condition>  
     <condition property="platform" value="win32">  
       <os family="windows"/>  
     </condition>  
     <condition property="platform" value="solaris">  
       <os name="SunOS"/>  
     </condition>  
555    
556    </target>      <javadoc destdir="${dist.jsr166xjavadocs.dir}"
557                    link="http://java.sun.com/javase/6/docs/api/"
558                  source="${build.sourcelevel}">
559    
560          <packageset dir="${topsrc.dir}" defaultexcludes="yes">
561          <include name="jsr166x"/>
562          </packageset>
563    
564    <target name="cppdemo" depends="configure-cpp">      </javadoc>
565    
566      <mkdir dir="${build.dir}"/>    </target>
567    
568      <cc multithreaded="true"    <target name="jsr166xdist-jar"
569                   name="g++"            depends="jsr166xclean, jsr166xjar">
                objdir="${build.dir}"  
               outfile="${build.dir}/CppDemo">  
       <fileset dir="${test.src.dir}" includes="CppDemo.cpp"/>  
       <libset libs="stdc++"/>  
     </cc>  
570    
571      <exec executable="${build.dir}/CppDemo">      <copy file="${jsr166xproduct.jar}" todir="${dist.dir}"/>
       <arg line="count in word frequency of word in command line count"/>  
     </exec>  
572    
573    </target>    </target>
574    
575      <!-- jsr166y -->
576    
   <target name="jnidemo" depends="init, configure-compiler, configure-cpp">  
577    
578      <mkdir dir="${build.testcases.dir}"/>    <target name="jsr166ycompile"
579              depends="init, configure-compiler"
580              description="Compiles jsr166y sources">
581    
582      <javac srcdir="${test.src.dir}"      <mkdir dir="${build.jsr166y.dir}"/>
583            destdir="${build.testcases.dir}"  
584        <javac srcdir="${jsr166ysrc.dir}"
585              destdir="${build.jsr166y.dir}"
586              debug="${build.debug}"              debug="${build.debug}"
587         debuglevel="${build.debuglevel}"         debuglevel="${build.debuglevel}"
588        deprecation="${build.deprecation}"        deprecation="${build.deprecation}"
589             source="${build.sourcelevel}"             source="${build.sourcelevel}"
590               fork="true">               fork="true">
591        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>  
592          <include name="**/*.java"/>
593        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
594        <classpath refid="test.classpath"/>        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>
595        <include name="JniDemo.java"/>  
596    <!--       <compilerarg line="-Xlint -Xmaxwarns 1000"/> -->
597    
598      </javac>      </javac>
599    
600      <javah destdir="${build.testcases.dir}"    </target>
601        classpathref="test.classpath">  
602        <class name="JniDemo"/>  
603      </javah>  
604      <target name="jsr166yjar"
605      <cc multithreaded="true"            depends="jsr166ycompile"
606                   name="g++"            description="Builds library jar from compiled sources">
607                 objdir="${build.dir}"  
608                outfile="${build.dir}/JniDemo"      <mkdir dir="${build.jsr166ylib.dir}"/>
609                outtype="shared">  
610        <jar destfile="${jsr166yproduct.jar}" index="true">
611        <compiler>        <fileset dir="${build.jsr166y.dir}"/>
612          <defineset>      </jar>
           <define name="__int64" value="long long"/>  
         </defineset>  
         <includepath location="${java.home}/../include"/>  
         <includepath location="${java.home}/../include/${platform}"/>  
         <compilerarg value="-mno-cygwin"/>  
       </compiler>  
   
       <linker>  
         <linkerarg value="--add-stdcall-alias"/>  
       </linker>  
   
       <includepath location="${build.testcases.dir}"/>  
   
       <fileset dir="${test.src.dir}" includes="JniDemo.cpp"/>  
   
       <libset libs="stdc++"/>  
   
     </cc>  
   
     <!-- Necessary if windows, harmless if not -->  
     <copy file="${build.dir}/libJniDemo.so" tofile="${build.dir}/JniDemo.dll"/>  
   
     <java classname="JniDemo" fork="true">  
       <!-- Watch out: path separator hardwired to semicolon here! -->  
       <sysproperty key="java.library.path" path="${java.library.path};${build.dir}"/>  
       <classpath refid="test.classpath"/>  
       <arg line="count in word frequency of word in command line count"/>  
     </java>  
613    
614    </target>    </target>
615    
616    
617    
618    <!-- Backward compatibility, work in progress (some files not checked in) -->    <target name="jsr166ydocs"
619              description="Builds javadocs with custom tags to build folder">
620    
621        <delete dir="${build.jsr166yjavadocs.dir}"/>
622        <mkdir dir="${build.jsr166yjavadocs.dir}"/>
623    
624        <javadoc destdir="${build.jsr166yjavadocs.dir}"
625                    link="http://java.sun.com/javase/6/docs/api/"
626                sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
627        >
628          <packageset dir="${topsrc.dir}" defaultexcludes="no">
629          <include name="jsr166y"/>
630          </packageset>
631    
   <property name="pretiger.src.dir"     location="${build.dir}/pretiger/src"/>  
   <property name="build.pretiger.dir"   location="${build.dir}/pretiger/classes"/>  
   <property name="pretiger.jar"         location="${build.lib.dir}/jsr166-pretiger.jar"/>  
   <property name="pretiger.sourcelevel" value="1.4"/>  
632    
633    <target name="defang"      </javadoc>
        depends="init"  
    description="Generates pre-Tiger compatible source">  
634    
635      <delete dir="${pretiger.src.dir}"/>    </target>
     <mkdir dir="${pretiger.src.dir}"/>  
636    
637      <exec executable="perl">  
638        <arg file="etc/defang.pl"/>    <target name="jsr166ydist"
639        <!-- <arg value="-v"/> -->            depends="jsr166ydist-clean, jsr166ydist-jar, jsr166ydist-docs"
640        <arg value="-s"/> <arg file="${src.dir}"/>            description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>
641        <arg value="-t"/> <arg file="${pretiger.src.dir}"/>  
642      </exec>  
643    
644      <target name="jsr166yclean"
645              description="Removes all build products">
646    
647        <delete dir="${build.jsr166y.dir}"/>
648        <delete dir="${build.jsr166ylib.dir}"/>
649    
650      </target>
651    
652    
653    
654      <target name="jsr166ydist-clean"
655              description="Removes all build and distribution products">
656    
657    </target>    </target>
658    
659    <target name="compile-pretiger"    <target name="jsr166ydist-docs"
660            depends="init, configure-compiler, defang"            description="Builds javadocs without custom tags to dist folder">
           description="Compiles pre-Tiger sources to build folder">  
661    
662      <mkdir dir="${build.pretiger.dir}"/>      <delete dir="${dist.jsr166yjavadocs.dir}"/>
663        <mkdir dir="${dist.jsr166yjavadocs.dir}"/>
664    
665      <javac srcdir="${pretiger.src.dir}"      <javadoc destdir="${dist.jsr166yjavadocs.dir}"
666            destdir="${build.pretiger.dir}"                  link="http://java.sun.com/javase/6/docs/api/"
667                  source="${build.sourcelevel}"
668                sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
669                >
670          <fileset dir="${topsrc.dir}" defaultexcludes="yes">
671          <include name="jsr166y/*.java"/>
672                </fileset>
673        </javadoc>
674    
675      </target>
676    
677      <target name="jsr166ydist-jar"
678              depends="jsr166yclean, jsr166yjar">
679    
680        <copy file="${jsr166yproduct.jar}" todir="${dist.dir}"/>
681    
682      </target>
683    
684      <!-- extra166y -->
685    
686    
687      <target name="extra166ycompile"
688              depends="init, configure-compiler, jsr166ycompile"
689              description="Compiles extra166y sources">
690    
691        <mkdir dir="${build.extra166y.dir}"/>
692    
693        <javac srcdir="${extra166ysrc.dir}"
694              destdir="${build.extra166y.dir}"
695              debug="${build.debug}"              debug="${build.debug}"
696                classpath="${jsr166yproduct.jar}"
697         debuglevel="${build.debuglevel}"         debuglevel="${build.debuglevel}"
698        deprecation="${build.deprecation}"        deprecation="${build.deprecation}"
699             source="${pretiger.sourcelevel}"             source="${build.sourcelevel}"
700               fork="true">               fork="true">
701    
702          <include name="**/*.java"/>
703        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
704        <exclude name="**/Thread.java"/>        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>
705    
706    <!--       <compilerarg line="-Xlint -Xmaxwarns 1000"/> -->
707    
708      </javac>      </javac>
709    
710    </target>    </target>
711    
   <target name="pretiger" depends="compile-pretiger">  
712    
     <mkdir dir="${build.lib.dir}"/>  
713    
714      <jar destfile="${pretiger.jar}">    <target name="extra166yjar"
715        <fileset dir="${build.pretiger.dir}">            depends="extra166ycompile"
716        </fileset>            description="Builds library jar from compiled sources">
717    
718        <mkdir dir="${build.extra166ylib.dir}"/>
719    
720        <jar destfile="${extra166yproduct.jar}" index="true">
721          <fileset dir="${build.extra166y.dir}"/>
722      </jar>      </jar>
723    
724    </target>    </target>
725    
726    
727    
728      <target name="extra166ydocs"
729              description="Builds javadocs with custom tags to build folder">
730    
731        <delete dir="${build.extra166yjavadocs.dir}"/>
732        <mkdir dir="${build.extra166yjavadocs.dir}"/>
733    
734        <javadoc destdir="${build.extra166yjavadocs.dir}"
735                    link="http://java.sun.com/javase/6/docs/api/"
736                sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
737        >
738          <packageset dir="${topsrc.dir}" defaultexcludes="no">
739          <include name="extra166y"/>
740          </packageset>
741    
742    
743        </javadoc>
744    
745      </target>
746    
747    
748      <target name="extra166ydist"
749              depends="extra166ydist-clean, extra166ydist-jar, extra166ydist-docs"
750              description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>
751    
752    
753    
754      <target name="extra166yclean"
755              description="Removes all build products">
756    
757        <delete dir="${build.extra166y.dir}"/>
758        <delete dir="${build.extra166ylib.dir}"/>
759    
760      </target>
761    
762    
763    
764      <target name="extra166ydist-clean"
765              description="Removes all build and distribution products">
766    
767      </target>
768    
769      <target name="extra166ydist-docs"
770              description="Builds javadocs without custom tags to dist folder">
771    
772        <delete dir="${dist.extra166yjavadocs.dir}"/>
773        <mkdir dir="${dist.extra166yjavadocs.dir}"/>
774    
775        <javadoc destdir="${dist.extra166yjavadocs.dir}"
776                    link="http://java.sun.com/javase/6/docs/api/"
777                  source="${build.sourcelevel}"
778                sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
779                >
780          <fileset dir="${topsrc.dir}" defaultexcludes="yes">
781          <include name="extra166y/*.java"/>
782                </fileset>
783        </javadoc>
784    
785      </target>
786    
787      <target name="extra166ydist-jar"
788              depends="extra166yclean, extra166yjar">
789    
790        <copy file="${extra166yproduct.jar}" todir="${dist.dir}"/>
791    
792      </target>
793    
794  </project>  </project>

Legend:
Removed from v.1.65  
changed lines
  Added in v.1.82

dl@cs.oswego.edu
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.27