/[cvs]/jsr166/build.xml
ViewVC logotype

Diff of /jsr166/build.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.68 by jsr166, Mon Jun 14 17:22:09 2004 UTC revision 1.90 by dl, Fri Jul 15 13:21:07 2011 UTC
# Line 21  Line 21 
21    
22    
23    <!-- Compilation options -->    <!-- Compilation options -->
24    <property name="build.sourcelevel"    value="1.5"/>    <property name="build.sourcelevel"    value="1.6"/>
25    <property name="build.debug"          value="true"/>    <property name="build.debug"          value="true"/>
26    <property name="build.debuglevel"     value="source,lines,vars"/>    <property name="build.debuglevel"     value="source,lines,vars"/>
27    <property name="build.deprecation"    value="false"/>    <property name="build.deprecation"    value="false"/>
28    
29    <!-- Build locations -->    <!-- Build locations -->
30    <property name="build.dir"            location="build"/>    <property name="build.dir"                   location="build"/>
31    <property name="build.classes.dir"    location="${build.dir}/classes"/>    <property name="build.classes.dir"           location="${build.dir}/classes"/>
32    <property name="build.testcases.dir"  location="${build.dir}/testcases"/>    <property name="build.testcases.dir"         location="${build.dir}/testcases"/>
33    <property name="build.j1.dir"         location="${build.dir}/j1"/>    <property name="build.loops.dir"             location="${build.dir}/loops"/>
34    <property name="build.loops.dir"      location="${build.dir}/loops"/>    <property name="build.lib.dir"               location="${build.dir}/lib"/>
35    <property name="build.lib.dir"        location="${build.dir}/lib"/>    <property name="build.javadocs.dir"          location="${build.dir}/javadocs"/>
36    <property name="build.ant.dir"        location="${build.dir}/ant"/>    <property name="build.reports.dir"           location="${build.dir}/reports"/>
37    <property name="build.javadocs.dir"   location="${build.dir}/javadocs"/>    <property name="build.jsr166x.dir"           location="${build.dir}/jsr166x"/>
38    <property name="build.reports.dir"    location="${build.dir}/reports"/>    <property name="build.jsr166xlib.dir"        location="${build.dir}/jsr166xlib"/>
39    <property name="build.checkstyle.dir" location="${build.dir}/checkstyle"/>    <property name="build.jsr166xjavadocs.dir"   location="${build.dir}/jsr166xjavadocs"/>
40    <property name="build.doccheck.dir"   location="${build.dir}/doccheck"/>  
41    <property name="build.filter.src.dir" location="${build.dir}/filtersrc"/>    <property name="build.jsr166y.dir"           location="${build.dir}/jsr166y"/>
42    <property name="build.dc-filter.dir"  location="${build.dir}/filterdocchk"/>    <property name="build.jsr166ylib.dir"        location="${build.dir}/jsr166ylib"/>
43      <property name="build.jsr166yjavadocs.dir"   location="${build.dir}/jsr166yjavadocs"/>
44    
45      <property name="build.jsr166e.dir"           location="${build.dir}/jsr166e"/>
46      <property name="build.jsr166elib.dir"        location="${build.dir}/jsr166elib"/>
47      <property name="build.jsr166ejavadocs.dir"   location="${build.dir}/jsr166ejavadocs"/>
48    
49      <property name="build.extra166y.dir"         location="${build.dir}/extra166y"/>
50      <property name="build.extra166ylib.dir"      location="${build.dir}/extra166ylib"/>
51      <property name="build.extra166yjavadocs.dir" location="${build.dir}/extra166yjavadocs"/>
52    
53    <!-- Source locations -->    <!-- Source locations -->
54    <property name="src.dir"              location="${basedir}/src/main"/>    <property name="src.dir"              location="${basedir}/src/main"/>
55    <property name="test.src.dir"         location="${basedir}/src/test"/>    <property name="test.src.dir"         location="${basedir}/src/test"/>
   <property name="j1.src.dir"           location="${basedir}/src/javaone"/>  
56    <property name="loops.src.dir"        location="${basedir}/src/loops"/>    <property name="loops.src.dir"        location="${basedir}/src/loops"/>
57    <property name="tck.src.dir"          location="${test.src.dir}/tck"/>    <property name="tck.src.dir"          location="${test.src.dir}/tck"/>
58    <property name="jtreg.src.dir"        location="${test.src.dir}/jtreg"/>    <property name="jtreg.src.dir"        location="${test.src.dir}/jtreg"/>
   <property name="ant.src.dir"          location="${basedir}/etc/ant"/>  
   <property name="stylesheet.dir"       location="${basedir}/etc/xsl"/>  
59    <property name="lib.dir"              location="${basedir}/lib"/>    <property name="lib.dir"              location="${basedir}/lib"/>
60    <property name="dist.dir"             location="${basedir}/dist"/>    <property name="dist.dir"             location="${basedir}/dist"/>
61      <property name="topsrc.dir"           location="${basedir}/src"/>
62      <property name="jsr166xsrc.dir"       location="${basedir}/src/jsr166x"/>
63      <property name="jsr166ysrc.dir"       location="${basedir}/src/jsr166y"/>
64      <property name="jsr166esrc.dir"       location="${basedir}/src/jsr166e"/>
65      <property name="extra166ysrc.dir"     location="${basedir}/src/extra166y"/>
66      <property name="jdksrc.dir"           location="/home/dl/1.6.0/j2se/martin/j2se/src/share/classes"/>
67    <!-- Distribution locations -->    <!-- Distribution locations -->
68    <property name="dist.javadocs.dir"    location="${dist.dir}/docs"/>    <property name="dist.javadocs.dir"           location="${dist.dir}/docs"/>
69      <property name="dist.jsr166xjavadocs.dir"    location="${dist.dir}/jsr166xdocs"/>
70      <property name="dist.jsr166yjavadocs.dir"    location="${dist.dir}/jsr166ydocs"/>
71      <property name="dist.jsr166ejavadocs.dir"    location="${dist.dir}/jsr166edocs"/>
72      <property name="dist.extra166yjavadocs.dir"  location="${dist.dir}/extra166ydocs"/>
73    
74    <!-- Jar locations -->    <!-- Jar locations -->
75    <property name="product.jar"          location="${build.lib.dir}/jsr166.jar"/>    <property name="product.jar"          location="${build.lib.dir}/jsr166.jar"/>
76      <property name="jsr166xproduct.jar"   location="${build.jsr166xlib.dir}/jsr166x.jar"/>
77      <property name="jsr166yproduct.jar"   location="${build.jsr166ylib.dir}/jsr166y.jar"/>
78      <property name="jsr166eproduct.jar"   location="${build.jsr166elib.dir}/jsr166e.jar"/>
79      <property name="extra166yproduct.jar" location="${build.extra166ylib.dir}/extra166y.jar"/>
80    <property name="junit.jar"            location="${lib.dir}/junit.jar"/>    <property name="junit.jar"            location="${lib.dir}/junit.jar"/>
   <property name="concurrent.jar"       location="${lib.dir}/concurrent.jar"/>  
81    
82    <!-- Bootclasspath argument -->    <!-- Bootclasspath argument -->
83    <property name="bootclasspath.args"   value="-Xbootclasspath/p:${product.jar}"/>    <property name="bootclasspath.args"   value="-Xbootclasspath/p:${product.jar}"/>
# Line 75  Line 93 
93      <pathelement location="${build.loops.dir}"/>      <pathelement location="${build.loops.dir}"/>
94    </path>    </path>
95    
   <!-- J1 classpath -->  
   <path id="j1.classpath">  
     <pathelement location="${build.j1.dir}"/>  
     <pathelement location="${junit.jar}"/>  
     <pathelement location="${concurrent.jar}"/>  
   </path>  
   
96    
97    <!-- Main targets -->    <!-- Main targets -->
98    
99      <target name="dists"
100              depends="dist, jsr166xdist, jsr166ydist,jsr166edist,  extra166ydist"
101              description="Builds all public jars and docs"/>
102    
103    <target name="compile"    <target name="compile"
104            depends="init, configure-compiler"            depends="init, configure-compiler"
# Line 101  Line 115 
115               fork="true">               fork="true">
116    
117        <include name="**/*.java"/>        <include name="**/*.java"/>
118          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
119    
120    <!--
121        <exclude name="java/lang/**"/>        <exclude name="java/lang/**"/>
122        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
123          <compilerarg line="-Xlint -Xmaxwarns 1000"/>
124    -->
125    
126      </javac>      </javac>
127    
# Line 136  Line 155 
155      <delete dir="${build.javadocs.dir}"/>      <delete dir="${build.javadocs.dir}"/>
156      <mkdir dir="${build.javadocs.dir}"/>      <mkdir dir="${build.javadocs.dir}"/>
157    
158      <javadoc destdir="${build.javadocs.dir}"      <!-- the packagenames="none" hack below prevents scanning the -->
159                  link="http://java.sun.com/j2se/1.4.1/docs/api"      <!-- sourcepath for packages -->
             overview="${src.dir}/intro.html"  
               source="${build.sourcelevel}">  
   
       <tag name="revised" description="Last revised:"/>  
       <tag name="spec"    description="Specified by:"/>  
160    
161        <packageset dir="${src.dir}"/>      <javadoc destdir="${build.javadocs.dir}"
162                 packagenames="none"
163      </javadoc>               link="http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/"
164                 overview="${src.dir}/intro.html"
165    </target>               sourcepath="${src.dir}:${jdksrc.dir}"
166                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" >
167          <fileset dir="${src.dir}" defaultexcludes="yes">
168          <include name="**/*.java"/>
169    <target name="doccheck"        </fileset>
           depends="filter-doccheck"  
           description="Reports on javadoc style errors">  
   
     <delete dir="${build.doccheck.dir}"/>  
     <mkdir dir="${build.doccheck.dir}"/>  
   
     <javadoc doclet="com.sun.tools.doclets.doccheck.DocCheck"  
          docletpath="${lib.dir}/doccheck.jar"  
             destdir="${build.doccheck.dir}">  
       <packageset dir="${build.dc-filter.dir}"/>  
170      </javadoc>      </javadoc>
171    
     <echo>DocCheck output is in ${build.doccheck.dir}</echo>  
   
   </target>  
   
   
   
   <target name="checkstyle"  
           depends="filter-src"  
           description="Reports on style errors in Java source (verbose, mostly chaff)">  
   
     <taskdef resource="checkstyletask.properties"  
             classpath="${lib.dir}/checkstyle-all-3.1.jar"/>  
   
     <mkdir dir="${build.checkstyle.dir}"/>  
   
     <checkstyle config="etc/checkstyle/sun_checks.xml"  
        failOnViolation="false">  
       <formatter type="xml" toFile="${build.checkstyle.dir}/checkstyle-report.xml"/>  
       <fileset dir="${build.filter.src.dir}" includes="**/*.java"/>  
     </checkstyle>  
   
     <style in="${build.checkstyle.dir}/checkstyle-report.xml"  
           out="${build.checkstyle.dir}/checkstyle-report.html"  
         style="${stylesheet.dir}/checkstyle-frames.xsl"/>  
   
172    </target>    </target>
173    
174    
# Line 199  Line 178 
178            description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>            description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>
179    
180    
   
181    <target name="release"    <target name="release"
182            depends="dist"            depends="dist"
183            description="Puts entire CVS tree, plus distribution productions, in a jar">            description="Puts entire CVS tree, plus distribution productions, in a jar">
# Line 246  Line 224 
224      <delete dir="${dist.javadocs.dir}"/>      <delete dir="${dist.javadocs.dir}"/>
225      <mkdir dir="${dist.javadocs.dir}"/>      <mkdir dir="${dist.javadocs.dir}"/>
226    
227      <javadoc destdir="${dist.javadocs.dir}"      <!-- the packagenames="none" hack below prevents scanning the -->
228                  link="http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api"      <!-- sourcepath for packages -->
             overview="${src.dir}/intro.html"  
               source="${build.sourcelevel}">  
   
       <packageset dir="${src.dir}"/>  
229    
230        <javadoc destdir="${dist.javadocs.dir}"
231                 packagenames="none"
232                 link="http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/"
233                 overview="${src.dir}/intro.html"
234                 sourcepath="${src.dir}:${jdksrc.dir}"
235                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" >
236          <fileset dir="${src.dir}" defaultexcludes="yes">
237          <include name="**/*.java"/>
238          </fileset>
239      </javadoc>      </javadoc>
240    
241    </target>    </target>
# Line 280  Line 263 
263    </target>    </target>
264    
265    
   <target name="compile-ant-filter"  
           depends="init">  
   
     <mkdir dir="${build.ant.dir}"/>  
   
     <javac srcdir="${ant.src.dir}"  
           destdir="${build.ant.dir}"  
            source="1.4"/>  
   
   </target>  
   
   
   <target name="filter-src"  
           depends="compile-ant-filter">  
   
     <mkdir dir="${build.filter.src.dir}"/>  
   
     <copy todir="${build.filter.src.dir}">  
       <fileset dir="${src.dir}">  
         <include name="**/*.html"/>  
       </fileset>  
     </copy>  
   
     <copy todir="${build.filter.src.dir}">  
       <fileset dir="${src.dir}">  
         <exclude name="**/*.html"/>  
         <!-- Files excluded from dist-docs -->  
         <exclude name="java/util/Random.*"/>  
         <exclude name="sun/misc/Unsafe.*"/>  
       </fileset>  
       <!--  
       <filterchain>  
       -->  
   
         <!--  
          # This filter gets rid of angle-bracketed type parameters  
          # so that javadoc can run on the result. The following  
          # heuristic seems to work:  
          #  
          # For all lines not starting with space(s)-asterisk-space(s),  
          #   replace <something> with a space, where there may be more  
          #   than one right angle bracket at the end, and "something"  
          #   must not contain parens or pipes. (This may need some  
          #   tweaking.)  
          -->  
   
         <!--  
         <filterreader classname="jsr166.ant.filters.ReplaceFilter"  
                       classpath="${build.ant.dir}">  
           <param name="notmatching" value="^\s+\*\s.*$"/>  
           <param name="pattern"     value="&lt;[^|>()]+?>+"/>  
           <param name="replacement" value=" "/>  
         </filterreader>  
         -->  
   
       <!--  
       </filterchain>  
       -->  
     </copy>  
   
   </target>  
   
   
   <target name="filter-doccheck"  
           depends="filter-src">  
   
     <mkdir dir="${build.dc-filter.dir}"/>  
   
     <copy todir="${build.dc-filter.dir}">  
       <fileset dir="${build.filter.src.dir}">  
         <include name="**/*.html"/>  
       </fileset>  
     </copy>  
   
     <property name="generic.declarations"  
              value="/** Fake type parameter. */ public interface E {} /** Fake type parameter. */ public interface T {} /** Fake type parameter. */ public interface K {} /** Fake type parameter. */ public interface V {}"  
     />  
   
     <copy todir="${build.dc-filter.dir}">  
       <fileset dir="${build.filter.src.dir}">  
         <exclude name="**/*.html"/>  
       </fileset>  
       <filterchain>  
         <!--  
          # These two filters try to make the source look like  
          # something that doccheck can process. The first removes  
          # -source 1.4 assertions and the second adds in a bunch  
          # of single letter public nested marker interfaces so that  
          # the generic type parameters are recognized.  
          -->  
   
         <filterreader classname="jsr166.ant.filters.ReplaceFilter"  
                       classpath="${build.ant.dir}">  
           <param name="matching"    value="^\s*assert[\s ].*$"/>  
           <param name="pattern"     value="assert"/>  
           <param name="replacement" value="//assert"/>  
         </filterreader>  
   
         <filterreader classname="jsr166.ant.filters.ReplaceFilter"  
                       classpath="${build.ant.dir}">  
           <param name="matching"    value="^([^*]*(class|interface|implements) .*|)\{.*$"/>  
           <param name="pattern"     value="$"/>  
           <param name="replacement" value=" ${generic.declarations}"/>  
         </filterreader>  
   
       </filterchain>  
     </copy>  
   
   </target>  
   
   
266    <target name="compile-tests"    <target name="compile-tests"
267            depends="jar">            depends="jar">
268    
# Line 406  Line 278 
278    
279        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>
280        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
281          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
282    
283        <classpath refid="test.classpath"/>        <classpath refid="test.classpath"/>
284    
# Line 423  Line 296 
296    
297        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>
298        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
299          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
300    
301        <classpath refid="test.classpath"/>        <classpath refid="test.classpath"/>
302    
# Line 439  Line 313 
313    
314        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>
315        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
316          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
317    
318        <classpath refid="test.classpath"/>        <classpath refid="test.classpath"/>
319    
# Line 511  Line 386 
386        <fileset dir="${build.reports.dir}">        <fileset dir="${build.reports.dir}">
387          <include name="TEST-*.xml"/>          <include name="TEST-*.xml"/>
388        </fileset>        </fileset>
389        <report styledir="${stylesheet.dir}"        <report format="${junit.report.format}" todir="${build.reports.dir}"
                 format="${junit.report.format}"  
                  todir="${build.reports.dir}"  
390        />        />
391      </junitreport>      </junitreport>
392    
# Line 563  Line 436 
436    </target>    </target>
437    
438    
   
   <!-- Anthill targets -->  
   
   <target name="anthill-build">  
   
     <!-- Override this in user.properties -->  
     <property name="tiger.home" location="e:/j2sdk1.5.0"/>  
   
     <exec resultproperty="result.property" dir="${basedir}" executable="${tiger.home}/bin/java">  
       <arg value="-Xmx256000000"/>  
       <!-- classpath of new JVM -->  
       <arg value="-classpath"/> <arg path="${java.class.path}"/>  
       <!-- location of Ant home directory -->  
       <arg value="-Dant.home=${ant.home}"/>  
       <!-- the Ant main class -->  
       <arg value="org.apache.tools.ant.Main"/>  
       <!-- The build file -->  
       <arg value="-buildfile"/>  <arg value="build.xml"/>  
       <!-- the target to build on the new Ant instance -->  
       <arg value="-DJAVA_HOME=${tiger.home}"/>  
       <arg value="do-anthill-build"/>  
     </exec>  
   </target>  
   
   <target name="do-anthill-build"  
           depends="jar, test, docs, dist-docs"/>  
   
   <target name="anthill-publish">  
   
     <copy todir="${deployDir}/docs/private">  
       <fileset dir="${build.javadocs.dir}"/>  
     </copy>  
   
     <copy todir="${deployDir}/docs/public">  
       <fileset dir="${dist.javadocs.dir}"/>  
     </copy>  
   
     <copy tofile="${deployDir}/index.html"  
           file="${basedir}/etc/anthill-index.html"/>  
   
     <copy todir="${deployDir}/notes">  
       <fileset dir="${basedir}/etc/notes"/>  
     </copy>  
   
   </target>  
   
   
   
439    <!-- Various demos and test programs -->    <!-- Various demos and test programs -->
440    
441    
442    <target name="sample" depends="init, configure-compiler"    <target name="loops" depends="init, configure-compiler"
443            description="Standalone demo program">            description="Benchmark from Doug Lea's AQS paper">
444    
445      <mkdir dir="${build.testcases.dir}"/>      <mkdir dir="${build.loops.dir}"/>
446    
447      <javac srcdir="${test.src.dir}"      <javac srcdir="${loops.src.dir}"
448            destdir="${build.testcases.dir}"            destdir="${build.loops.dir}"
449              debug="${build.debug}"              debug="${build.debug}"
450         debuglevel="${build.debuglevel}"         debuglevel="${build.debuglevel}"
451        deprecation="${build.deprecation}"        deprecation="${build.deprecation}"
452             source="${build.sourcelevel}"             source="${build.sourcelevel}"
453               fork="true">               fork="true">
454    
455        <include name="jsr166/test/Sample.java"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
456          <classpath refid="loops.classpath"/>
457          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
458    
459      </javac>      </javac>
460    
461      <copy todir="${build.testcases.dir}">      <java classname="ALoops" fork="true">
462        <fileset dir="${test.src.dir}">        <classpath refid="loops.classpath"/>
         <include name="**/*.properties"/>  
       </fileset>  
     </copy>  
   
   
     <java classname="jsr166.test.Sample" fork="true">  
       <classpath refid="test.classpath"/>  
       <!-- <jvmarg value="-ea"/> -->  
       <!-- <jvmarg value="-server"/> -->  
       <!-- <arg value="1000"/> -->  
463      </java>      </java>
464    
465    </target>    </target>
466    
467    
468    <target name="loops" depends="init, configure-compiler"    <!-- jsr166x -->
           description="Benchmark from Doug Lea's AQS paper">  
469    
     <mkdir dir="${build.loops.dir}"/>  
470    
471      <javac srcdir="${loops.src.dir}"    <target name="jsr166xcompile"
472            destdir="${build.loops.dir}"            depends="init, configure-compiler"
473              description="Compiles jsr166x sources">
474    
475        <mkdir dir="${build.jsr166x.dir}"/>
476    
477        <javac srcdir="${jsr166xsrc.dir}"
478              destdir="${build.jsr166x.dir}"
479              debug="${build.debug}"              debug="${build.debug}"
480         debuglevel="${build.debuglevel}"         debuglevel="${build.debuglevel}"
481        deprecation="${build.deprecation}"        deprecation="${build.deprecation}"
482             source="${build.sourcelevel}"             source="${build.sourcelevel}"
483               fork="true">               fork="true">
484    
485          <include name="**/*.java"/>
486        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
487        <classpath refid="loops.classpath"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
488    
489      </javac>      </javac>
490    
491      <java classname="ALoops" fork="true">    </target>
492        <classpath refid="loops.classpath"/>  
493      </java>  
494    
495      <target name="jsr166xjar"
496              depends="jsr166xcompile"
497              description="Builds library jar from compiled sources">
498    
499        <mkdir dir="${build.jsr166xlib.dir}"/>
500    
501        <jar destfile="${jsr166xproduct.jar}">
502          <fileset dir="${build.jsr166x.dir}"/>
503        </jar>
504    
505    </target>    </target>
506    
507    
   <target name="compile-j1" depends="init, configure-compiler">  
508    
509      <mkdir dir="${build.j1.dir}"/>    <target name="jsr166xdocs"
510              description="Builds javadocs with custom tags to build folder">
511    
512      <javac srcdir="${j1.src.dir}"      <delete dir="${build.jsr166xjavadocs.dir}"/>
513            destdir="${build.j1.dir}"      <mkdir dir="${build.jsr166xjavadocs.dir}"/>
             debug="${build.debug}"  
        debuglevel="${build.debuglevel}"  
       deprecation="${build.deprecation}"  
            source="${build.sourcelevel}" >  
514    
515        <include name="**/*.java"/>      <javadoc destdir="${build.jsr166xjavadocs.dir}"
516        <exclude name="**/dijkstra/**"/>               packagenames="jsr166x"
517                 link="http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/"
518                 source="${build.sourcelevel}"
519                 sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
520                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
521    
522        <compilerarg line="${build.args}"/>    </target>
       <classpath refid="j1.classpath"/>  
523    
524      </javac>  
525      <target name="jsr166xdist"
526              depends="jsr166xdist-clean, jsr166xdist-jar, jsr166xdist-docs"
527              description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>
528    
529    
530    
531      <target name="jsr166xclean"
532              description="Removes all build products">
533    
534        <delete dir="${build.jsr166x.dir}"/>
535        <delete dir="${build.jsr166xlib.dir}"/>
536    
537    </target>    </target>
538    
539    
   <target name="sw" depends="compile-j1"  
           description="Runs the SwingWorker demo">  
540    
541      <!--    <target name="jsr166xdist-clean"
542      <java classname="jsr166.swing.SwingWorkerDemo" fork="true">            description="Removes all build and distribution products">
543        <classpath refid="j1.classpath"/>  
544      </java>    </target>
     -->  
545    
     <copy todir="${build.j1.dir}" file="${j1.src.dir}/jsr166/swing/SwingWorker.html"/>  
546    
547      <exec dir="${build.j1.dir}" executable="appletviewer.exe">  
548        <arg value="${build.j1.dir}/SwingWorker.html"/>    <target name="jsr166xdist-docs"
549      </exec>            description="Builds javadocs without custom tags to dist folder">
550    
551        <delete dir="${dist.jsr166xjavadocs.dir}"/>
552        <mkdir dir="${dist.jsr166xjavadocs.dir}"/>
553    
554        <javadoc destdir="${dist.jsr166xjavadocs.dir}"
555                 packagenames="jsr166x"
556                 link="http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/"
557                 source="${build.sourcelevel}"
558                 sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
559                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
560    
561    </target>    </target>
562    
563    <target name="j1" depends="compile-j1"    <target name="jsr166xdist-jar"
564            description="Runs a standalone JavaOne program">            depends="jsr166xclean, jsr166xjar">
565    
566      <java classname="${j1.test}" fork="true">      <copy file="${jsr166xproduct.jar}" todir="${dist.dir}"/>
       <classpath refid="j1.classpath"/>  
       <jvmarg value="-client"/>  
567    
568        <!-- WebCrawler args -->    </target>
       <arg value="jsr166.webcrawler.WebCrawler3"/>  
       <arg value="http://www.priorartisans.com"/>  
       <arg value="25"/>  
569    
570      </java>    <!-- jsr166y -->
571    
572    
573      <target name="jsr166ycompile"
574              depends="init, configure-compiler"
575              description="Compiles jsr166y sources">
576    
577        <mkdir dir="${build.jsr166y.dir}"/>
578    
579        <javac srcdir="${jsr166ysrc.dir}"
580              destdir="${build.jsr166y.dir}"
581                debug="${build.debug}"
582           debuglevel="${build.debuglevel}"
583          deprecation="${build.deprecation}"
584               source="${build.sourcelevel}"
585                 fork="true">
586    
587          <include name="**/*.java"/>
588          <compilerarg line="${build.args}"/>
589          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
590          <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>
591    
592    <!--       <compilerarg line="-Xlint -Xmaxwarns 1000"/> -->
593    
594        </javac>
595    
596    </target>    </target>
597    
598    
   <target name="test-j1" depends="compile-j1"  
           description="Runs testcases from the JavaOne source directories">  
599    
600      <junit printsummary="true"    <target name="jsr166yjar"
601               showoutput="true"            depends="jsr166ycompile"
602            errorProperty="junit.failed"            description="Builds library jar from compiled sources">
         failureProperty="junit.failed"  
                     dir="${build.j1.dir}"  
                    fork="true">  
603    
604        <!-- <jvmarg value="-server"/> -->      <mkdir dir="${build.jsr166ylib.dir}"/>
       <classpath refid="j1.classpath"/>  
       <formatter type="xml"/>  
605    
606        <batchtest todir="${build.j1.dir}">      <jar destfile="${jsr166yproduct.jar}" index="true">
607          <fileset dir="${j1.src.dir}">        <fileset dir="${build.jsr166y.dir}"/>
608            <include name="**/*Test.java"/>      </jar>
         </fileset>  
       </batchtest>  
609    
610      </junit>    </target>
611    
     <available property="junit.report.format"  
                   value="frames"  
               classname="org.apache.xalan.lib.Redirect"/>  
     <property name="junit.report.format" value="noframes"/>  
612    
     <junitreport todir="${build.j1.dir}">  
       <fileset dir="${build.j1.dir}">  
         <include name="TEST-*.xml"/>  
       </fileset>  
       <report styledir="${stylesheet.dir}"  
                 format="${junit.report.format}"  
                  todir="${build.j1.dir}"  
       />  
     </junitreport>  
613    
614      <fail message="Test Cases Failed" if="junit.failed"/>    <target name="jsr166ydocs"
615              description="Builds javadocs with custom tags to build folder">
616    
617        <delete dir="${build.jsr166yjavadocs.dir}"/>
618        <mkdir dir="${build.jsr166yjavadocs.dir}"/>
619    
620        <javadoc destdir="${build.jsr166yjavadocs.dir}"
621                 packagenames="jsr166y"
622                 link="http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/"
623                 source="${build.sourcelevel}"
624                 sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
625                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
626    
627    </target>    </target>
628    
629    
630      <target name="jsr166ydist"
631              depends="jsr166ydist-clean, jsr166ydist-jar, jsr166ydist-docs"
632              description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>
633    
   <!-- C++ and JNI definitions and demos -->  
634    
   <target name="configure-cpp">  
635    
636      <!-- Define tasks and types -->    <target name="jsr166yclean"
637              description="Removes all build products">
638    
639      <path id="cpptasks.path">      <delete dir="${build.jsr166y.dir}"/>
640        <pathelement location="${lib.dir}/cpptasks.jar"/>      <delete dir="${build.jsr166ylib.dir}"/>
     </path>  
     <taskdef resource="cpptasks.tasks" classpathref="cpptasks.path"/>  
     <typedef resource="cpptasks.types" classpathref="cpptasks.path"/>  
641    
642      <!-- Set platform property for JNI includes -->    </target>
643    
644      <condition property="platform" value="linux">  
645        <os name="Linux"/>  
646      </condition>    <target name="jsr166ydist-clean"
647      <condition property="platform" value="win32">            description="Removes all build and distribution products">
       <os family="windows"/>  
     </condition>  
     <condition property="platform" value="solaris">  
       <os name="SunOS"/>  
     </condition>  
648    
649    </target>    </target>
650    
651      <target name="jsr166ydist-docs"
652              description="Builds javadocs without custom tags to dist folder">
653    
654        <delete dir="${dist.jsr166yjavadocs.dir}"/>
655        <mkdir dir="${dist.jsr166yjavadocs.dir}"/>
656    
657    <target name="cppdemo" depends="configure-cpp">      <javadoc destdir="${dist.jsr166yjavadocs.dir}"
658                 packagenames="jsr166y"
659                 link="http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/"
660                 source="${build.sourcelevel}"
661                 sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
662                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
663    
664      <mkdir dir="${build.dir}"/>    </target>
665    
666      <cc multithreaded="true"    <target name="jsr166ydist-jar"
667                   name="g++"            depends="jsr166yclean, jsr166yjar">
                objdir="${build.dir}"  
               outfile="${build.dir}/CppDemo">  
       <fileset dir="${test.src.dir}" includes="CppDemo.cpp"/>  
       <libset libs="stdc++"/>  
     </cc>  
668    
669      <exec executable="${build.dir}/CppDemo">      <copy file="${jsr166yproduct.jar}" todir="${dist.dir}"/>
       <arg line="count in word frequency of word in command line count"/>  
     </exec>  
670    
671    </target>    </target>
672    
673    
674    <target name="jnidemo" depends="init, configure-compiler, configure-cpp">    <!-- extra166y -->
675    
     <mkdir dir="${build.testcases.dir}"/>  
676    
677      <javac srcdir="${test.src.dir}"    <target name="extra166ycompile"
678            destdir="${build.testcases.dir}"            depends="init, configure-compiler, jsr166ycompile"
679              description="Compiles extra166y sources">
680    
681        <mkdir dir="${build.extra166y.dir}"/>
682    
683        <javac srcdir="${extra166ysrc.dir}"
684              destdir="${build.extra166y.dir}"
685              debug="${build.debug}"              debug="${build.debug}"
686                classpath="${jsr166yproduct.jar}"
687         debuglevel="${build.debuglevel}"         debuglevel="${build.debuglevel}"
688        deprecation="${build.deprecation}"        deprecation="${build.deprecation}"
689             source="${build.sourcelevel}"             source="${build.sourcelevel}"
690               fork="true">               fork="true">
691        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>  
692          <include name="**/*.java"/>
693        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
694        <classpath refid="test.classpath"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
695        <include name="JniDemo.java"/>        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>
696    
697    <!--       <compilerarg line="-Xlint -Xmaxwarns 1000"/> -->
698    
699      </javac>      </javac>
700    
701      <javah destdir="${build.testcases.dir}"    </target>
702        classpathref="test.classpath">  
703        <class name="JniDemo"/>  
704      </javah>  
705      <target name="extra166yjar"
706      <cc multithreaded="true"            depends="extra166ycompile"
707                   name="g++"            description="Builds library jar from compiled sources">
708                 objdir="${build.dir}"  
709                outfile="${build.dir}/JniDemo"      <mkdir dir="${build.extra166ylib.dir}"/>
710                outtype="shared">  
711        <jar destfile="${extra166yproduct.jar}" index="true">
712        <compiler>        <fileset dir="${build.extra166y.dir}"/>
713          <defineset>      </jar>
714            <define name="__int64" value="long long"/>  
715          </defineset>    </target>
716          <includepath location="${java.home}/../include"/>  
717          <includepath location="${java.home}/../include/${platform}"/>  
718          <compilerarg value="-mno-cygwin"/>  
719        </compiler>    <target name="extra166ydocs"
720              description="Builds javadocs with custom tags to build folder">
721        <linker>  
722          <linkerarg value="--add-stdcall-alias"/>      <delete dir="${build.extra166yjavadocs.dir}"/>
723        </linker>      <mkdir dir="${build.extra166yjavadocs.dir}"/>
724    
725        <includepath location="${build.testcases.dir}"/>      <javadoc destdir="${build.extra166yjavadocs.dir}"
726                 packagenames="extra166y"
727        <fileset dir="${test.src.dir}" includes="JniDemo.cpp"/>               link="http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/"
728                 source="${build.sourcelevel}"
729        <libset libs="stdc++"/>               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
730                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
     </cc>  
   
     <!-- Necessary if windows, harmless if not -->  
     <copy file="${build.dir}/libJniDemo.so" tofile="${build.dir}/JniDemo.dll"/>  
   
     <java classname="JniDemo" fork="true">  
       <!-- Watch out: path separator hardwired to semicolon here! -->  
       <sysproperty key="java.library.path" path="${java.library.path};${build.dir}"/>  
       <classpath refid="test.classpath"/>  
       <arg line="count in word frequency of word in command line count"/>  
     </java>  
731    
732    </target>    </target>
733    
734    
735      <target name="extra166ydist"
736              depends="extra166ydist-clean, extra166ydist-jar, extra166ydist-docs"
737              description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>
738    
   <!-- Backward compatibility, work in progress (some files not checked in) -->  
739    
740    
741      <target name="extra166yclean"
742              description="Removes all build products">
743    
744    <property name="pretiger.src.dir"     location="${build.dir}/pretiger/src"/>      <delete dir="${build.extra166y.dir}"/>
745    <property name="build.pretiger.dir"   location="${build.dir}/pretiger/classes"/>      <delete dir="${build.extra166ylib.dir}"/>
   <property name="pretiger.jar"         location="${build.lib.dir}/jsr166-pretiger.jar"/>  
   <property name="pretiger.sourcelevel" value="1.4"/>  
746    
747    <target name="defang"    </target>
        depends="init"  
    description="Generates pre-Tiger compatible source">  
748    
     <delete dir="${pretiger.src.dir}"/>  
     <mkdir dir="${pretiger.src.dir}"/>  
749    
750      <exec executable="perl">  
751        <arg file="etc/defang.pl"/>    <target name="extra166ydist-clean"
752        <!-- <arg value="-v"/> -->            description="Removes all build and distribution products">
       <arg value="-s"/> <arg file="${src.dir}"/>  
       <arg value="-t"/> <arg file="${pretiger.src.dir}"/>  
     </exec>  
753    
754    </target>    </target>
755    
756    <target name="compile-pretiger"    <target name="extra166ydist-docs"
757            depends="init, configure-compiler, defang"            description="Builds javadocs without custom tags to dist folder">
758            description="Compiles pre-Tiger sources to build folder">  
759        <delete dir="${dist.extra166yjavadocs.dir}"/>
760        <mkdir dir="${dist.extra166yjavadocs.dir}"/>
761    
762      <mkdir dir="${build.pretiger.dir}"/>      <javadoc destdir="${dist.extra166yjavadocs.dir}"
763                 packagenames="extra166y"
764                 link="http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/"
765                 source="${build.sourcelevel}"
766                 sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
767                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
768    
769      </target>
770    
771      <javac srcdir="${pretiger.src.dir}"    <target name="extra166ydist-jar"
772            destdir="${build.pretiger.dir}"            depends="extra166yclean, extra166yjar">
773    
774        <copy file="${extra166yproduct.jar}" todir="${dist.dir}"/>
775    
776      </target>
777    
778      <!-- jsr166e -->
779    
780    
781      <target name="jsr166ecompile"
782              depends="init, configure-compiler"
783              description="Compiles jsr166e sources">
784    
785        <mkdir dir="${build.jsr166e.dir}"/>
786    
787        <javac srcdir="${jsr166esrc.dir}"
788              destdir="${build.jsr166e.dir}"
789              debug="${build.debug}"              debug="${build.debug}"
790         debuglevel="${build.debuglevel}"         debuglevel="${build.debuglevel}"
791        deprecation="${build.deprecation}"        deprecation="${build.deprecation}"
792             source="${pretiger.sourcelevel}"             source="1.7"
793               fork="true">               fork="true">
794    
795          <include name="**/*.java"/>
796        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
797        <exclude name="**/Thread.java"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
798          <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>
799    
800    <!--       <compilerarg line="-Xlint -Xmaxwarns 1000"/> -->
801    
802      </javac>      </javac>
803    
804    </target>    </target>
805    
   <target name="pretiger" depends="compile-pretiger">  
806    
     <mkdir dir="${build.lib.dir}"/>  
807    
808      <jar destfile="${pretiger.jar}">    <target name="jsr166ejar"
809        <fileset dir="${build.pretiger.dir}">            depends="jsr166ecompile"
810        </fileset>            description="Builds library jar from compiled sources">
811    
812        <mkdir dir="${build.jsr166elib.dir}"/>
813    
814        <jar destfile="${jsr166eproduct.jar}" index="true">
815          <fileset dir="${build.jsr166e.dir}"/>
816      </jar>      </jar>
817    
818    </target>    </target>
819    
820    
821    
822      <target name="jsr166edocs"
823              description="Builds javadocs with custom tags to build folder">
824    
825        <delete dir="${build.jsr166ejavadocs.dir}"/>
826        <mkdir dir="${build.jsr166ejavadocs.dir}"/>
827    
828        <javadoc destdir="${build.jsr166ejavadocs.dir}"
829                 packagenames="jsr166e,jsr166e.extra"
830                 link="http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/"
831                 source="1.7"
832                 sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
833                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
834    
835      </target>
836    
837    
838      <target name="jsr166edist"
839              depends="jsr166edist-clean, jsr166edist-jar, jsr166edist-docs"
840              description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>
841    
842    
843    
844      <target name="jsr166eclean"
845              description="Removes all build products">
846    
847        <delete dir="${build.jsr166e.dir}"/>
848        <delete dir="${build.jsr166elib.dir}"/>
849    
850      </target>
851    
852    
853    
854      <target name="jsr166edist-clean"
855              description="Removes all build and distribution products">
856    
857      </target>
858    
859      <target name="jsr166edist-docs"
860              description="Builds javadocs without custom tags to dist folder">
861    
862        <delete dir="${dist.jsr166ejavadocs.dir}"/>
863        <mkdir dir="${dist.jsr166ejavadocs.dir}"/>
864    
865        <javadoc destdir="${dist.jsr166ejavadocs.dir}"
866                 packagenames="jsr166e,jsr166e.extra"
867                 link="http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/"
868                 source="1.7"
869                 sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
870                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
871    
872      </target>
873    
874      <target name="jsr166edist-jar"
875              depends="jsr166eclean, jsr166ejar">
876    
877        <copy file="${jsr166eproduct.jar}" todir="${dist.dir}"/>
878    
879      </target>
880    
881  </project>  </project>

Legend:
Removed from v.1.68  
changed lines
  Added in v.1.90

dl@cs.oswego.edu
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.27