/[cvs]/jsr166/build.xml
ViewVC logotype

Diff of /jsr166/build.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.74 by dl, Thu Sep 13 11:19:25 2007 UTC revision 1.84 by dl, Thu Nov 25 12:48:45 2010 UTC
# Line 21  Line 21 
21    
22    
23    <!-- Compilation options -->    <!-- Compilation options -->
24    <property name="build.sourcelevel"    value="1.5"/>    <property name="build.sourcelevel"    value="1.6"/>
25    <property name="build.debug"          value="true"/>    <property name="build.debug"          value="true"/>
26    <property name="build.debuglevel"     value="source,lines,vars"/>    <property name="build.debuglevel"     value="source,lines,vars"/>
27    <property name="build.deprecation"    value="false"/>    <property name="build.deprecation"    value="false"/>
28    
29    <!-- Build locations -->    <!-- Build locations -->
30    <property name="build.dir"            location="build"/>    <property name="build.dir"                   location="build"/>
31    <property name="build.classes.dir"    location="${build.dir}/classes"/>    <property name="build.classes.dir"           location="${build.dir}/classes"/>
32    <property name="build.testcases.dir"  location="${build.dir}/testcases"/>    <property name="build.testcases.dir"         location="${build.dir}/testcases"/>
33    <property name="build.j1.dir"         location="${build.dir}/j1"/>    <property name="build.loops.dir"             location="${build.dir}/loops"/>
34    <property name="build.loops.dir"      location="${build.dir}/loops"/>    <property name="build.lib.dir"               location="${build.dir}/lib"/>
35    <property name="build.lib.dir"        location="${build.dir}/lib"/>    <property name="build.javadocs.dir"          location="${build.dir}/javadocs"/>
36    <property name="build.ant.dir"        location="${build.dir}/ant"/>    <property name="build.reports.dir"           location="${build.dir}/reports"/>
37    <property name="build.javadocs.dir"   location="${build.dir}/javadocs"/>    <property name="build.jsr166x.dir"           location="${build.dir}/jsr166x"/>
   <property name="build.reports.dir"    location="${build.dir}/reports"/>  
   <property name="build.checkstyle.dir" location="${build.dir}/checkstyle"/>  
   <property name="build.doccheck.dir"   location="${build.dir}/doccheck"/>  
   <property name="build.filter.src.dir" location="${build.dir}/filtersrc"/>  
   <property name="build.dc-filter.dir"  location="${build.dir}/filterdocchk"/>  
   <property name="build.jsr166x.dir"    location="${build.dir}/jsr166x"/>  
38    <property name="build.jsr166xlib.dir"        location="${build.dir}/jsr166xlib"/>    <property name="build.jsr166xlib.dir"        location="${build.dir}/jsr166xlib"/>
39    <property name="build.jsr166xjavadocs.dir"   location="${build.dir}/jsr166xjavadocs"/>    <property name="build.jsr166xjavadocs.dir"   location="${build.dir}/jsr166xjavadocs"/>
40    
41    <property name="build.jsr166y.dir"    location="${build.dir}/jsr166y"/>    <property name="build.jsr166y.dir"           location="${build.dir}/jsr166y"/>
42    <property name="build.jsr166ylib.dir"        location="${build.dir}/jsr166ylib"/>    <property name="build.jsr166ylib.dir"        location="${build.dir}/jsr166ylib"/>
43    <property name="build.jsr166yjavadocs.dir"   location="${build.dir}/jsr166yjavadocs"/>    <property name="build.jsr166yjavadocs.dir"   location="${build.dir}/jsr166yjavadocs"/>
44    
45      <property name="build.extra166y.dir"         location="${build.dir}/extra166y"/>
46      <property name="build.extra166ylib.dir"      location="${build.dir}/extra166ylib"/>
47      <property name="build.extra166yjavadocs.dir" location="${build.dir}/extra166yjavadocs"/>
48    
49    <!-- Source locations -->    <!-- Source locations -->
50    <property name="src.dir"              location="${basedir}/src/main"/>    <property name="src.dir"              location="${basedir}/src/main"/>
51    <property name="test.src.dir"         location="${basedir}/src/test"/>    <property name="test.src.dir"         location="${basedir}/src/test"/>
   <property name="j1.src.dir"           location="${basedir}/src/javaone"/>  
52    <property name="loops.src.dir"        location="${basedir}/src/loops"/>    <property name="loops.src.dir"        location="${basedir}/src/loops"/>
53    <property name="tck.src.dir"          location="${test.src.dir}/tck"/>    <property name="tck.src.dir"          location="${test.src.dir}/tck"/>
54    <property name="jtreg.src.dir"        location="${test.src.dir}/jtreg"/>    <property name="jtreg.src.dir"        location="${test.src.dir}/jtreg"/>
   <property name="ant.src.dir"          location="${basedir}/etc/ant"/>  
   <property name="stylesheet.dir"       location="${basedir}/etc/xsl"/>  
55    <property name="lib.dir"              location="${basedir}/lib"/>    <property name="lib.dir"              location="${basedir}/lib"/>
56    <property name="dist.dir"             location="${basedir}/dist"/>    <property name="dist.dir"             location="${basedir}/dist"/>
57    <property name="topsrc.dir"           location="${basedir}/src"/>    <property name="topsrc.dir"           location="${basedir}/src"/>
58    <property name="jsr166xsrc.dir"       location="${basedir}/src/jsr166x"/>    <property name="jsr166xsrc.dir"       location="${basedir}/src/jsr166x"/>
59    <property name="jsr166ysrc.dir"       location="${basedir}/src/jsr166y"/>    <property name="jsr166ysrc.dir"       location="${basedir}/src/jsr166y"/>
60      <property name="extra166ysrc.dir"     location="${basedir}/src/extra166y"/>
61      <property name="jdksrc.dir"           location="/home/dl/1.6.0/j2se/martin/j2se/src/share/classes"/>
62    <!-- Distribution locations -->    <!-- Distribution locations -->
63    <property name="dist.javadocs.dir"    location="${dist.dir}/docs"/>    <property name="dist.javadocs.dir"           location="${dist.dir}/docs"/>
64    <property name="dist.jsr166xjavadocs.dir"    location="${dist.dir}/jsr166xdocs"/>    <property name="dist.jsr166xjavadocs.dir"    location="${dist.dir}/jsr166xdocs"/>
65    <property name="dist.jsr166yjavadocs.dir"    location="${dist.dir}/jsr166ydocs"/>    <property name="dist.jsr166yjavadocs.dir"    location="${dist.dir}/jsr166ydocs"/>
66      <property name="dist.extra166yjavadocs.dir"  location="${dist.dir}/extra166ydocs"/>
67    
68    <!-- Jar locations -->    <!-- Jar locations -->
69    <property name="product.jar"          location="${build.lib.dir}/jsr166.jar"/>    <property name="product.jar"          location="${build.lib.dir}/jsr166.jar"/>
70    <property name="jsr166xproduct.jar"   location="${build.jsr166xlib.dir}/jsr166x.jar"/>    <property name="jsr166xproduct.jar"   location="${build.jsr166xlib.dir}/jsr166x.jar"/>
71    <property name="jsr166yproduct.jar"   location="${build.jsr166ylib.dir}/jsr166y.jar"/>    <property name="jsr166yproduct.jar"   location="${build.jsr166ylib.dir}/jsr166y.jar"/>
72      <property name="extra166yproduct.jar" location="${build.extra166ylib.dir}/extra166y.jar"/>
73    <property name="junit.jar"            location="${lib.dir}/junit.jar"/>    <property name="junit.jar"            location="${lib.dir}/junit.jar"/>
   <property name="concurrent.jar"       location="${lib.dir}/concurrent.jar"/>  
74    
75    <!-- Bootclasspath argument -->    <!-- Bootclasspath argument -->
76    <property name="bootclasspath.args"   value="-Xbootclasspath/p:${product.jar}"/>    <property name="bootclasspath.args"   value="-Xbootclasspath/p:${product.jar}"/>
# Line 89  Line 86 
86      <pathelement location="${build.loops.dir}"/>      <pathelement location="${build.loops.dir}"/>
87    </path>    </path>
88    
   <!-- J1 classpath -->  
   <path id="j1.classpath">  
     <pathelement location="${build.classes.dir}"/>  
     <pathelement location="${build.j1.dir}"/>  
     <pathelement location="${junit.jar}"/>  
   
     <!-- Include dl.u.c for BoundedBuffer comparison -->  
     <pathelement location="${concurrent.jar}"/>  
   </path>  
   
89    
90    <!-- Main targets -->    <!-- Main targets -->
91    
92      <target name="dists"
93              depends="dist, jsr166xdist, jsr166ydist, extra166ydist"
94              description="Builds all public jars and docs"/>
95    
96    <target name="compile"    <target name="compile"
97            depends="init, configure-compiler"            depends="init, configure-compiler"
# Line 118  Line 108 
108               fork="true">               fork="true">
109    
110        <include name="**/*.java"/>        <include name="**/*.java"/>
111        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
112    
113  <!--  <!--
114        <exclude name="java/lang/**"/>        <exclude name="java/lang/**"/>
# Line 159  Line 149 
149      <mkdir dir="${build.javadocs.dir}"/>      <mkdir dir="${build.javadocs.dir}"/>
150    
151      <javadoc destdir="${build.javadocs.dir}"      <javadoc destdir="${build.javadocs.dir}"
152                  link="http://java.sun.com/javase/6/docs/api/"                  link="http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/"
153              overview="${src.dir}/intro.html"              overview="${src.dir}/intro.html"
154              sourcepath="${src.dir}:/home/dl/1.6.0/j2se/martin/j2se/src/share/classes"              sourcepath="${src.dir}:${jdksrc.dir}"
155      >                >
156    
157        <packageset dir="${src.dir}"/>        <packageset dir="${src.dir}"/>
158    
# Line 172  Line 162 
162    
163    
164    
   <target name="doccheck"  
           depends="filter-doccheck"  
           description="Reports on javadoc style errors">  
   
     <delete dir="${build.doccheck.dir}"/>  
     <mkdir dir="${build.doccheck.dir}"/>  
   
     <javadoc doclet="com.sun.tools.doclets.doccheck.DocCheck"  
          docletpath="${lib.dir}/doccheck.jar"  
             destdir="${build.doccheck.dir}">  
       <packageset dir="${build.dc-filter.dir}"/>  
     </javadoc>  
   
     <echo>DocCheck output is in ${build.doccheck.dir}</echo>  
   
   </target>  
   
   
   
   <target name="checkstyle"  
           depends="filter-src"  
           description="Reports on style errors in Java source (verbose, mostly chaff)">  
   
     <taskdef resource="checkstyletask.properties"  
             classpath="${lib.dir}/checkstyle-all-3.1.jar"/>  
   
     <mkdir dir="${build.checkstyle.dir}"/>  
   
     <checkstyle config="etc/checkstyle/sun_checks.xml"  
        failOnViolation="false">  
       <formatter type="xml" toFile="${build.checkstyle.dir}/checkstyle-report.xml"/>  
       <fileset dir="${build.filter.src.dir}" includes="**/*.java"/>  
     </checkstyle>  
   
     <style in="${build.checkstyle.dir}/checkstyle-report.xml"  
           out="${build.checkstyle.dir}/checkstyle-report.html"  
         style="${stylesheet.dir}/checkstyle-frames.xsl"/>  
   
   </target>  
   
   
   
165    <target name="dist"    <target name="dist"
166            depends="init, dist-clean, dist-jar, dist-docs"            depends="init, dist-clean, dist-jar, dist-docs"
167            description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>            description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>
168    
169    
   
170    <target name="release"    <target name="release"
171            depends="dist"            depends="dist"
172            description="Puts entire CVS tree, plus distribution productions, in a jar">            description="Puts entire CVS tree, plus distribution productions, in a jar">
# Line 267  Line 214 
214      <mkdir dir="${dist.javadocs.dir}"/>      <mkdir dir="${dist.javadocs.dir}"/>
215    
216      <javadoc destdir="${dist.javadocs.dir}"      <javadoc destdir="${dist.javadocs.dir}"
217              link="http://java.sun.com/javase/6/docs/api/"              link="http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/"
218              overview="${src.dir}/intro.html"              overview="${src.dir}/intro.html"
219    
220              sourcepath="${src.dir}:/home/dl/1.6.0/j2se/martin/j2se/src/share/classes"              sourcepath="${src.dir}:${jdksrc.dir}"
221       >       >
222  <!--  <!--
223        <packageset dir="${src.dir}" defaultexcludes="yes">        <packageset dir="${src.dir}" defaultexcludes="yes">
# Line 319  Line 266 
266    </target>    </target>
267    
268    
   <target name="compile-ant-filter"  
           depends="init">  
   
     <mkdir dir="${build.ant.dir}"/>  
   
     <javac srcdir="${ant.src.dir}"  
           destdir="${build.ant.dir}"  
            source="1.4"/>  
   
   </target>  
   
   
   <target name="filter-src"  
           depends="compile-ant-filter">  
   
     <mkdir dir="${build.filter.src.dir}"/>  
   
     <copy todir="${build.filter.src.dir}">  
       <fileset dir="${src.dir}">  
         <include name="**/*.html"/>  
       </fileset>  
     </copy>  
   
     <copy todir="${build.filter.src.dir}">  
       <fileset dir="${src.dir}">  
         <exclude name="**/*.html"/>  
         <!-- Files excluded from dist-docs -->  
         <exclude name="java/util/Random.*"/>  
         <exclude name="sun/misc/Unsafe.*"/>  
       </fileset>  
       <!--  
       <filterchain>  
       -->  
   
         <!--  
          # This filter gets rid of angle-bracketed type parameters  
          # so that javadoc can run on the result. The following  
          # heuristic seems to work:  
          #  
          # For all lines not starting with space(s)-asterisk-space(s),  
          #   replace <something> with a space, where there may be more  
          #   than one right angle bracket at the end, and "something"  
          #   must not contain parens or pipes. (This may need some  
          #   tweaking.)  
          -->  
   
         <!--  
         <filterreader classname="jsr166.ant.filters.ReplaceFilter"  
                       classpath="${build.ant.dir}">  
           <param name="notmatching" value="^\s+\*\s.*$"/>  
           <param name="pattern"     value="&lt;[^|>()]+?>+"/>  
           <param name="replacement" value=" "/>  
         </filterreader>  
         -->  
   
       <!--  
       </filterchain>  
       -->  
     </copy>  
   
   </target>  
   
   
   <target name="filter-doccheck"  
           depends="filter-src">  
   
     <mkdir dir="${build.dc-filter.dir}"/>  
   
     <copy todir="${build.dc-filter.dir}">  
       <fileset dir="${build.filter.src.dir}">  
         <include name="**/*.html"/>  
       </fileset>  
     </copy>  
   
     <property name="generic.declarations"  
              value="/** Fake type parameter. */ public interface E {} /** Fake type parameter. */ public interface T {} /** Fake type parameter. */ public interface K {} /** Fake type parameter. */ public interface V {}"  
     />  
   
     <copy todir="${build.dc-filter.dir}">  
       <fileset dir="${build.filter.src.dir}">  
         <exclude name="**/*.html"/>  
       </fileset>  
       <filterchain>  
         <!--  
          # These two filters try to make the source look like  
          # something that doccheck can process. The first removes  
          # -source 1.4 assertions and the second adds in a bunch  
          # of single letter public nested marker interfaces so that  
          # the generic type parameters are recognized.  
          -->  
   
         <filterreader classname="jsr166.ant.filters.ReplaceFilter"  
                       classpath="${build.ant.dir}">  
           <param name="matching"    value="^\s*assert[\s ].*$"/>  
           <param name="pattern"     value="assert"/>  
           <param name="replacement" value="//assert"/>  
         </filterreader>  
   
         <filterreader classname="jsr166.ant.filters.ReplaceFilter"  
                       classpath="${build.ant.dir}">  
           <param name="matching"    value="^([^*]*(class|interface|implements) .*|)\{.*$"/>  
           <param name="pattern"     value="$"/>  
           <param name="replacement" value=" ${generic.declarations}"/>  
         </filterreader>  
   
       </filterchain>  
     </copy>  
   
   </target>  
   
   
269    <target name="compile-tests"    <target name="compile-tests"
270            depends="jar">            depends="jar">
271    
# Line 445  Line 281 
281    
282        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>
283        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
284          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
285    
286        <classpath refid="test.classpath"/>        <classpath refid="test.classpath"/>
287    
# Line 462  Line 299 
299    
300        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>
301        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
302          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
303    
304        <classpath refid="test.classpath"/>        <classpath refid="test.classpath"/>
305    
# Line 478  Line 316 
316    
317        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>
318        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
319          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
320    
321        <classpath refid="test.classpath"/>        <classpath refid="test.classpath"/>
322    
# Line 550  Line 389 
389        <fileset dir="${build.reports.dir}">        <fileset dir="${build.reports.dir}">
390          <include name="TEST-*.xml"/>          <include name="TEST-*.xml"/>
391        </fileset>        </fileset>
392        <report styledir="${stylesheet.dir}"        <report format="${junit.report.format}" todir="${build.reports.dir}"
                 format="${junit.report.format}"  
                  todir="${build.reports.dir}"  
393        />        />
394      </junitreport>      </junitreport>
395    
# Line 602  Line 439 
439    </target>    </target>
440    
441    
   
   <!-- Anthill targets -->  
   
   <target name="anthill-build">  
   
     <!-- Override this in user.properties -->  
     <property name="tiger.home" location="e:/j2sdk1.5.0"/>  
   
     <exec resultproperty="result.property" dir="${basedir}" executable="${tiger.home}/bin/java">  
       <arg value="-Xmx256000000"/>  
       <!-- classpath of new JVM -->  
       <arg value="-classpath"/> <arg path="${java.class.path}"/>  
       <!-- location of Ant home directory -->  
       <arg value="-Dant.home=${ant.home}"/>  
       <!-- the Ant main class -->  
       <arg value="org.apache.tools.ant.Main"/>  
       <!-- The build file -->  
       <arg value="-buildfile"/>  <arg value="build.xml"/>  
       <!-- the target to build on the new Ant instance -->  
       <arg value="-DJAVA_HOME=${tiger.home}"/>  
       <arg value="do-anthill-build"/>  
     </exec>  
   </target>  
   
   <target name="do-anthill-build"  
           depends="jar, test, docs, dist-docs"/>  
   
   <target name="anthill-publish">  
   
     <copy todir="${deployDir}/docs/private">  
       <fileset dir="${build.javadocs.dir}"/>  
     </copy>  
   
     <copy todir="${deployDir}/docs/public">  
       <fileset dir="${dist.javadocs.dir}"/>  
     </copy>  
   
     <copy tofile="${deployDir}/index.html"  
           file="${basedir}/etc/anthill-index.html"/>  
   
     <copy todir="${deployDir}/notes">  
       <fileset dir="${basedir}/etc/notes"/>  
     </copy>  
   
   </target>  
   
   
   
442    <!-- Various demos and test programs -->    <!-- Various demos and test programs -->
443    
444    
   <target name="sample" depends="init, configure-compiler"  
           description="Standalone demo program">  
   
     <mkdir dir="${build.testcases.dir}"/>  
   
     <javac srcdir="${test.src.dir}"  
           destdir="${build.testcases.dir}"  
             debug="${build.debug}"  
        debuglevel="${build.debuglevel}"  
       deprecation="${build.deprecation}"  
            source="${build.sourcelevel}"  
              fork="true">  
   
       <include name="jsr166/test/Sample.java"/>  
   
     </javac>  
   
     <copy todir="${build.testcases.dir}">  
       <fileset dir="${test.src.dir}">  
         <include name="**/*.properties"/>  
       </fileset>  
     </copy>  
   
   
     <java classname="jsr166.test.Sample" fork="true">  
       <classpath refid="test.classpath"/>  
       <!-- <jvmarg value="-ea"/> -->  
       <!-- <jvmarg value="-server"/> -->  
       <!-- <arg value="1000"/> -->  
     </java>  
   </target>  
   
   
445    <target name="loops" depends="init, configure-compiler"    <target name="loops" depends="init, configure-compiler"
446            description="Benchmark from Doug Lea's AQS paper">            description="Benchmark from Doug Lea's AQS paper">
447    
# Line 701  Line 457 
457    
458        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
459        <classpath refid="loops.classpath"/>        <classpath refid="loops.classpath"/>
460          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
461    
462      </javac>      </javac>
463    
# Line 711  Line 468 
468    </target>    </target>
469    
470    
   <target name="compile-j1" depends="init, configure-compiler, compile">  
   
     <mkdir dir="${build.j1.dir}"/>  
   
     <javac srcdir="${j1.src.dir}"  
           destdir="${build.j1.dir}"  
             debug="${build.debug}"  
        debuglevel="${build.debuglevel}"  
       deprecation="${build.deprecation}"  
            source="${build.sourcelevel}" >  
   
       <include name="**/*.java"/>  
       <exclude name="**/dijkstra/**"/>  
   
       <compilerarg line="${build.args}"/>  
       <classpath refid="j1.classpath"/>  
   
     </javac>  
   
   </target>  
   
   
   <target name="sw" depends="compile-j1"  
           description="Runs the SwingWorker demo">  
   
     <!--  
     <java classname="jsr166.swing.SwingWorkerDemo" fork="true">  
       <classpath refid="j1.classpath"/>  
     </java>  
     -->  
   
     <copy todir="${build.j1.dir}" file="${j1.src.dir}/jsr166/swing/SwingWorker.html"/>  
   
     <exec dir="${build.j1.dir}" executable="appletviewer.exe">  
       <arg value="${build.j1.dir}/SwingWorker.html"/>  
     </exec>  
   
   </target>  
   
   <target name="j1" depends="compile-j1"  
           description="Runs a standalone JavaOne program">  
   
     <java classname="${j1.test}" fork="true">  
       <classpath refid="j1.classpath"/>  
       <jvmarg value="-client"/>  
   
       <!-- TestPseudoRandom args -->  
       <arg value="2"/>  
       <arg value="25"/>  
       <arg value="100000"/>  
   
       <!-- WebCrawler args -->  
       <!--  
       <arg value="jsr166.webcrawler.WebCrawler3"/>  
       <arg value="http://www.priorartisans.com"/>  
       <arg value="25"/>  
       -->  
   
     </java>  
   
   </target>  
   
   
   <target name="test-j1" depends="compile-j1"  
           description="Runs testcases from the JavaOne source directories">  
   
     <junit printsummary="true"  
              showoutput="true"  
           errorProperty="junit.failed"  
         failureProperty="junit.failed"  
                     dir="${build.j1.dir}"  
                    fork="true">  
   
       <!-- <jvmarg value="-server"/> -->  
       <classpath refid="j1.classpath"/>  
       <formatter type="xml"/>  
   
       <batchtest todir="${build.j1.dir}">  
         <fileset dir="${j1.src.dir}">  
           <include name="**/*Test.java"/>  
         </fileset>  
       </batchtest>  
   
     </junit>  
   
     <available property="junit.report.format"  
                   value="frames"  
               classname="org.apache.xalan.lib.Redirect"/>  
     <property name="junit.report.format" value="noframes"/>  
   
     <junitreport todir="${build.j1.dir}">  
       <fileset dir="${build.j1.dir}">  
         <include name="TEST-*.xml"/>  
       </fileset>  
       <report styledir="${stylesheet.dir}"  
                 format="${junit.report.format}"  
                  todir="${build.j1.dir}"  
       />  
     </junitreport>  
   
     <fail message="Test Cases Failed" if="junit.failed"/>  
   
   </target>  
   
   
   
   <!-- C++ and JNI definitions and demos -->  
   
   <target name="configure-cpp">  
   
     <!-- Define tasks and types -->  
   
     <path id="cpptasks.path">  
       <pathelement location="${lib.dir}/cpptasks.jar"/>  
     </path>  
     <taskdef resource="cpptasks.tasks" classpathref="cpptasks.path"/>  
     <typedef resource="cpptasks.types" classpathref="cpptasks.path"/>  
   
     <!-- Set platform property for JNI includes -->  
   
     <condition property="platform" value="linux">  
       <os name="Linux"/>  
     </condition>  
     <condition property="platform" value="win32">  
       <os family="windows"/>  
     </condition>  
     <condition property="platform" value="solaris">  
       <os name="SunOS"/>  
     </condition>  
   
   </target>  
   
   
   <target name="cppdemo" depends="configure-cpp">  
   
     <mkdir dir="${build.dir}"/>  
   
     <cc multithreaded="true"  
                  name="g++"  
                objdir="${build.dir}"  
               outfile="${build.dir}/CppDemo">  
       <fileset dir="${test.src.dir}" includes="CppDemo.cpp"/>  
       <libset libs="stdc++"/>  
     </cc>  
   
     <exec executable="${build.dir}/CppDemo">  
       <arg line="count in word frequency of word in command line count"/>  
     </exec>  
   
   </target>  
   
   
   <target name="jnidemo" depends="init, configure-compiler, configure-cpp">  
   
     <mkdir dir="${build.testcases.dir}"/>  
   
     <javac srcdir="${test.src.dir}"  
           destdir="${build.testcases.dir}"  
             debug="${build.debug}"  
        debuglevel="${build.debuglevel}"  
       deprecation="${build.deprecation}"  
            source="${build.sourcelevel}"  
              fork="true">  
       <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>  
       <compilerarg line="${build.args}"/>  
       <classpath refid="test.classpath"/>  
       <include name="JniDemo.java"/>  
     </javac>  
   
     <javah destdir="${build.testcases.dir}"  
       classpathref="test.classpath">  
       <class name="JniDemo"/>  
     </javah>  
   
     <cc multithreaded="true"  
                  name="g++"  
                objdir="${build.dir}"  
               outfile="${build.dir}/JniDemo"  
               outtype="shared">  
   
       <compiler>  
         <defineset>  
           <define name="__int64" value="long long"/>  
         </defineset>  
         <includepath location="${java.home}/../include"/>  
         <includepath location="${java.home}/../include/${platform}"/>  
         <compilerarg value="-mno-cygwin"/>  
       </compiler>  
   
       <linker>  
         <linkerarg value="--add-stdcall-alias"/>  
       </linker>  
   
       <includepath location="${build.testcases.dir}"/>  
   
       <fileset dir="${test.src.dir}" includes="JniDemo.cpp"/>  
   
       <libset libs="stdc++"/>  
   
     </cc>  
   
     <!-- Necessary if windows, harmless if not -->  
     <copy file="${build.dir}/libJniDemo.so" tofile="${build.dir}/JniDemo.dll"/>  
   
     <java classname="JniDemo" fork="true">  
       <!-- Watch out: path separator hardwired to semicolon here! -->  
       <sysproperty key="java.library.path" path="${java.library.path};${build.dir}"/>  
       <classpath refid="test.classpath"/>  
       <arg line="count in word frequency of word in command line count"/>  
     </java>  
   
   </target>  
   
   
   
   <!-- Backward compatibility, work in progress (some files not checked in) -->  
   
   
   
   <property name="pretiger.src.dir"     location="${build.dir}/pretiger/src"/>  
   <property name="build.pretiger.dir"   location="${build.dir}/pretiger/classes"/>  
   <property name="pretiger.jar"         location="${build.lib.dir}/jsr166-pretiger.jar"/>  
   <property name="pretiger.sourcelevel" value="1.4"/>  
   
   <target name="defang"  
        depends="init"  
    description="Generates pre-Tiger compatible source">  
   
     <delete dir="${pretiger.src.dir}"/>  
     <mkdir dir="${pretiger.src.dir}"/>  
   
     <exec executable="perl">  
       <arg file="etc/defang.pl"/>  
       <!-- <arg value="-v"/> -->  
       <arg value="-s"/> <arg file="${src.dir}"/>  
       <arg value="-t"/> <arg file="${pretiger.src.dir}"/>  
     </exec>  
   
   </target>  
   
   <target name="compile-pretiger"  
           depends="init, configure-compiler, defang"  
           description="Compiles pre-Tiger sources to build folder">  
   
     <mkdir dir="${build.pretiger.dir}"/>  
   
     <javac srcdir="${pretiger.src.dir}"  
           destdir="${build.pretiger.dir}"  
             debug="${build.debug}"  
        debuglevel="${build.debuglevel}"  
       deprecation="${build.deprecation}"  
            source="${pretiger.sourcelevel}"  
              fork="true">  
   
       <compilerarg line="${build.args}"/>  
       <exclude name="**/Thread.java"/>  
   
     </javac>  
   
   </target>  
   
   <target name="pretiger" depends="compile-pretiger">  
   
     <mkdir dir="${build.lib.dir}"/>  
   
     <jar destfile="${pretiger.jar}">  
       <fileset dir="${build.pretiger.dir}">  
       </fileset>  
     </jar>  
   
   </target>  
   
471    <!-- jsr166x -->    <!-- jsr166x -->
472    
473    
# Line 1002  Line 487 
487    
488        <include name="**/*.java"/>        <include name="**/*.java"/>
489        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
490          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
491    
492      </javac>      </javac>
493    
# Line 1030  Line 516 
516      <mkdir dir="${build.jsr166xjavadocs.dir}"/>      <mkdir dir="${build.jsr166xjavadocs.dir}"/>
517    
518      <javadoc destdir="${build.jsr166xjavadocs.dir}"      <javadoc destdir="${build.jsr166xjavadocs.dir}"
519               link="http://java.sun.com/javase/6/docs/api/"               link="http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/"
520                sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
             sourcepath="${jsr166xsrc.dir}:/home/dl/1.5.0/j2se/martin/j2se/src/share/classes"  
   
521      >      >
522        <packageset dir="${topsrc.dir}" defaultexcludes="yes">        <packageset dir="${topsrc.dir}" defaultexcludes="yes">
523        <include name="jsr166x"/>        <include name="jsr166x"/>
# Line 1075  Line 559 
559      <mkdir dir="${dist.jsr166xjavadocs.dir}"/>      <mkdir dir="${dist.jsr166xjavadocs.dir}"/>
560    
561      <javadoc destdir="${dist.jsr166xjavadocs.dir}"      <javadoc destdir="${dist.jsr166xjavadocs.dir}"
562                  link="http://java.sun.com/javase/6/docs/api/"                  link="http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/"
563                source="${build.sourcelevel}">                source="${build.sourcelevel}">
564    
565        <packageset dir="${topsrc.dir}" defaultexcludes="yes">        <packageset dir="${topsrc.dir}" defaultexcludes="yes">
# Line 1112  Line 596 
596    
597        <include name="**/*.java"/>        <include name="**/*.java"/>
598        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
599          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
600        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>
601    
602  <!--       <compilerarg line="-Xlint -Xmaxwarns 1000"/> -->  <!--       <compilerarg line="-Xlint -Xmaxwarns 1000"/> -->
# Line 1128  Line 613 
613    
614      <mkdir dir="${build.jsr166ylib.dir}"/>      <mkdir dir="${build.jsr166ylib.dir}"/>
615    
616      <jar destfile="${jsr166yproduct.jar}">      <jar destfile="${jsr166yproduct.jar}" index="true">
617        <fileset dir="${build.jsr166y.dir}"/>        <fileset dir="${build.jsr166y.dir}"/>
618      </jar>      </jar>
619    
# Line 1143  Line 628 
628      <mkdir dir="${build.jsr166yjavadocs.dir}"/>      <mkdir dir="${build.jsr166yjavadocs.dir}"/>
629    
630      <javadoc destdir="${build.jsr166yjavadocs.dir}"      <javadoc destdir="${build.jsr166yjavadocs.dir}"
631                  link="http://java.sun.com/javase/6/docs/api/"                  link="http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/"
632              sourcepath="${jsr166ysrc.dir}:/home/dl/1.5.0/j2se/martin/j2se/src/share/classes"              sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
   
633      >      >
634        <packageset dir="${topsrc.dir}" defaultexcludes="no">        <packageset dir="${topsrc.dir}" defaultexcludes="no">
635        <include name="jsr166y"/>        <include name="jsr166y"/>
# Line 1185  Line 669 
669      <mkdir dir="${dist.jsr166yjavadocs.dir}"/>      <mkdir dir="${dist.jsr166yjavadocs.dir}"/>
670    
671      <javadoc destdir="${dist.jsr166yjavadocs.dir}"      <javadoc destdir="${dist.jsr166yjavadocs.dir}"
672                  link="http://java.sun.com/javase/6/docs/api/"                  link="http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/"
673                source="${build.sourcelevel}">                source="${build.sourcelevel}"
674                sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
675                >
676        <fileset dir="${topsrc.dir}" defaultexcludes="yes">        <fileset dir="${topsrc.dir}" defaultexcludes="yes">
677        <include name="jsr166y/*.java"/>        <include name="jsr166y/*.java"/>
       <include name="jsr166y/forkjoin/*.java"/>  
678              </fileset>              </fileset>
679      </javadoc>      </javadoc>
680    
# Line 1202  Line 687 
687    
688    </target>    </target>
689    
690      <!-- extra166y -->
691    
692    
693      <target name="extra166ycompile"
694              depends="init, configure-compiler, jsr166ycompile"
695              description="Compiles extra166y sources">
696    
697        <mkdir dir="${build.extra166y.dir}"/>
698    
699        <javac srcdir="${extra166ysrc.dir}"
700              destdir="${build.extra166y.dir}"
701                debug="${build.debug}"
702                classpath="${jsr166yproduct.jar}"
703           debuglevel="${build.debuglevel}"
704          deprecation="${build.deprecation}"
705               source="${build.sourcelevel}"
706                 fork="true">
707    
708          <include name="**/*.java"/>
709          <compilerarg line="${build.args}"/>
710          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
711          <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>
712    
713    <!--       <compilerarg line="-Xlint -Xmaxwarns 1000"/> -->
714    
715        </javac>
716    
717      </target>
718    
719    
720    
721      <target name="extra166yjar"
722              depends="extra166ycompile"
723              description="Builds library jar from compiled sources">
724    
725        <mkdir dir="${build.extra166ylib.dir}"/>
726    
727        <jar destfile="${extra166yproduct.jar}" index="true">
728          <fileset dir="${build.extra166y.dir}"/>
729        </jar>
730    
731      </target>
732    
733    
734    
735      <target name="extra166ydocs"
736              description="Builds javadocs with custom tags to build folder">
737    
738        <delete dir="${build.extra166yjavadocs.dir}"/>
739        <mkdir dir="${build.extra166yjavadocs.dir}"/>
740    
741        <javadoc destdir="${build.extra166yjavadocs.dir}"
742                    link="http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/"
743                sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
744        >
745          <packageset dir="${topsrc.dir}" defaultexcludes="no">
746          <include name="extra166y"/>
747          </packageset>
748    
749    
750        </javadoc>
751    
752      </target>
753    
754    
755      <target name="extra166ydist"
756              depends="extra166ydist-clean, extra166ydist-jar, extra166ydist-docs"
757              description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>
758    
759    
760    
761      <target name="extra166yclean"
762              description="Removes all build products">
763    
764        <delete dir="${build.extra166y.dir}"/>
765        <delete dir="${build.extra166ylib.dir}"/>
766    
767      </target>
768    
769    
770    
771      <target name="extra166ydist-clean"
772              description="Removes all build and distribution products">
773    
774      </target>
775    
776      <target name="extra166ydist-docs"
777              description="Builds javadocs without custom tags to dist folder">
778    
779        <delete dir="${dist.extra166yjavadocs.dir}"/>
780        <mkdir dir="${dist.extra166yjavadocs.dir}"/>
781    
782        <javadoc destdir="${dist.extra166yjavadocs.dir}"
783                    link="http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/"
784                  source="${build.sourcelevel}"
785                sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
786                >
787          <fileset dir="${topsrc.dir}" defaultexcludes="yes">
788          <include name="extra166y/*.java"/>
789                </fileset>
790        </javadoc>
791    
792      </target>
793    
794      <target name="extra166ydist-jar"
795              depends="extra166yclean, extra166yjar">
796    
797        <copy file="${extra166yproduct.jar}" todir="${dist.dir}"/>
798    
799      </target>
800    
801  </project>  </project>

Legend:
Removed from v.1.74  
changed lines
  Added in v.1.84

dl@cs.oswego.edu
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.27