/[cvs]/jsr166/build.xml
ViewVC logotype

Diff of /jsr166/build.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.69 by jsr166, Fri Jul 2 16:06:25 2004 UTC revision 1.89 by jsr166, Fri Jun 10 18:07:30 2011 UTC
# Line 21  Line 21 
21    
22    
23    <!-- Compilation options -->    <!-- Compilation options -->
24    <property name="build.sourcelevel"    value="1.5"/>    <property name="build.sourcelevel"    value="1.6"/>
25    <property name="build.debug"          value="true"/>    <property name="build.debug"          value="true"/>
26    <property name="build.debuglevel"     value="source,lines,vars"/>    <property name="build.debuglevel"     value="source,lines,vars"/>
27    <property name="build.deprecation"    value="false"/>    <property name="build.deprecation"    value="false"/>
28    
29    <!-- Build locations -->    <!-- Build locations -->
30    <property name="build.dir"            location="build"/>    <property name="build.dir"                   location="build"/>
31    <property name="build.classes.dir"    location="${build.dir}/classes"/>    <property name="build.classes.dir"           location="${build.dir}/classes"/>
32    <property name="build.testcases.dir"  location="${build.dir}/testcases"/>    <property name="build.testcases.dir"         location="${build.dir}/testcases"/>
33    <property name="build.j1.dir"         location="${build.dir}/j1"/>    <property name="build.loops.dir"             location="${build.dir}/loops"/>
34    <property name="build.loops.dir"      location="${build.dir}/loops"/>    <property name="build.lib.dir"               location="${build.dir}/lib"/>
35    <property name="build.lib.dir"        location="${build.dir}/lib"/>    <property name="build.javadocs.dir"          location="${build.dir}/javadocs"/>
36    <property name="build.ant.dir"        location="${build.dir}/ant"/>    <property name="build.reports.dir"           location="${build.dir}/reports"/>
37    <property name="build.javadocs.dir"   location="${build.dir}/javadocs"/>    <property name="build.jsr166x.dir"           location="${build.dir}/jsr166x"/>
38    <property name="build.reports.dir"    location="${build.dir}/reports"/>    <property name="build.jsr166xlib.dir"        location="${build.dir}/jsr166xlib"/>
39    <property name="build.checkstyle.dir" location="${build.dir}/checkstyle"/>    <property name="build.jsr166xjavadocs.dir"   location="${build.dir}/jsr166xjavadocs"/>
40    <property name="build.doccheck.dir"   location="${build.dir}/doccheck"/>  
41    <property name="build.filter.src.dir" location="${build.dir}/filtersrc"/>    <property name="build.jsr166y.dir"           location="${build.dir}/jsr166y"/>
42    <property name="build.dc-filter.dir"  location="${build.dir}/filterdocchk"/>    <property name="build.jsr166ylib.dir"        location="${build.dir}/jsr166ylib"/>
43      <property name="build.jsr166yjavadocs.dir"   location="${build.dir}/jsr166yjavadocs"/>
44    
45      <property name="build.extra166y.dir"         location="${build.dir}/extra166y"/>
46      <property name="build.extra166ylib.dir"      location="${build.dir}/extra166ylib"/>
47      <property name="build.extra166yjavadocs.dir" location="${build.dir}/extra166yjavadocs"/>
48    
49    <!-- Source locations -->    <!-- Source locations -->
50    <property name="src.dir"              location="${basedir}/src/main"/>    <property name="src.dir"              location="${basedir}/src/main"/>
51    <property name="test.src.dir"         location="${basedir}/src/test"/>    <property name="test.src.dir"         location="${basedir}/src/test"/>
   <property name="j1.src.dir"           location="${basedir}/src/javaone"/>  
52    <property name="loops.src.dir"        location="${basedir}/src/loops"/>    <property name="loops.src.dir"        location="${basedir}/src/loops"/>
53    <property name="tck.src.dir"          location="${test.src.dir}/tck"/>    <property name="tck.src.dir"          location="${test.src.dir}/tck"/>
54    <property name="jtreg.src.dir"        location="${test.src.dir}/jtreg"/>    <property name="jtreg.src.dir"        location="${test.src.dir}/jtreg"/>
   <property name="ant.src.dir"          location="${basedir}/etc/ant"/>  
   <property name="stylesheet.dir"       location="${basedir}/etc/xsl"/>  
55    <property name="lib.dir"              location="${basedir}/lib"/>    <property name="lib.dir"              location="${basedir}/lib"/>
56    <property name="dist.dir"             location="${basedir}/dist"/>    <property name="dist.dir"             location="${basedir}/dist"/>
57      <property name="topsrc.dir"           location="${basedir}/src"/>
58      <property name="jsr166xsrc.dir"       location="${basedir}/src/jsr166x"/>
59      <property name="jsr166ysrc.dir"       location="${basedir}/src/jsr166y"/>
60      <property name="extra166ysrc.dir"     location="${basedir}/src/extra166y"/>
61      <property name="jdksrc.dir"           location="/home/dl/1.6.0/j2se/martin/j2se/src/share/classes"/>
62    <!-- Distribution locations -->    <!-- Distribution locations -->
63    <property name="dist.javadocs.dir"    location="${dist.dir}/docs"/>    <property name="dist.javadocs.dir"           location="${dist.dir}/docs"/>
64      <property name="dist.jsr166xjavadocs.dir"    location="${dist.dir}/jsr166xdocs"/>
65      <property name="dist.jsr166yjavadocs.dir"    location="${dist.dir}/jsr166ydocs"/>
66      <property name="dist.extra166yjavadocs.dir"  location="${dist.dir}/extra166ydocs"/>
67    
68    <!-- Jar locations -->    <!-- Jar locations -->
69    <property name="product.jar"          location="${build.lib.dir}/jsr166.jar"/>    <property name="product.jar"          location="${build.lib.dir}/jsr166.jar"/>
70      <property name="jsr166xproduct.jar"   location="${build.jsr166xlib.dir}/jsr166x.jar"/>
71      <property name="jsr166yproduct.jar"   location="${build.jsr166ylib.dir}/jsr166y.jar"/>
72      <property name="extra166yproduct.jar" location="${build.extra166ylib.dir}/extra166y.jar"/>
73    <property name="junit.jar"            location="${lib.dir}/junit.jar"/>    <property name="junit.jar"            location="${lib.dir}/junit.jar"/>
   <property name="concurrent.jar"       location="${lib.dir}/concurrent.jar"/>  
74    
75    <!-- Bootclasspath argument -->    <!-- Bootclasspath argument -->
76    <property name="bootclasspath.args"   value="-Xbootclasspath/p:${product.jar}"/>    <property name="bootclasspath.args"   value="-Xbootclasspath/p:${product.jar}"/>
# Line 75  Line 86 
86      <pathelement location="${build.loops.dir}"/>      <pathelement location="${build.loops.dir}"/>
87    </path>    </path>
88    
   <!-- J1 classpath -->  
   <path id="j1.classpath">  
     <pathelement location="${build.j1.dir}"/>  
     <pathelement location="${junit.jar}"/>  
     <pathelement location="${concurrent.jar}"/>  
   </path>  
   
89    
90    <!-- Main targets -->    <!-- Main targets -->
91    
92      <target name="dists"
93              depends="dist, jsr166xdist, jsr166ydist, extra166ydist"
94              description="Builds all public jars and docs"/>
95    
96    <target name="compile"    <target name="compile"
97            depends="init, configure-compiler"            depends="init, configure-compiler"
# Line 101  Line 108 
108               fork="true">               fork="true">
109    
110        <include name="**/*.java"/>        <include name="**/*.java"/>
111          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
112    
113    <!--
114        <exclude name="java/lang/**"/>        <exclude name="java/lang/**"/>
115        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
116          <compilerarg line="-Xlint -Xmaxwarns 1000"/>
117    -->
118    
119      </javac>      </javac>
120    
# Line 136  Line 148 
148      <delete dir="${build.javadocs.dir}"/>      <delete dir="${build.javadocs.dir}"/>
149      <mkdir dir="${build.javadocs.dir}"/>      <mkdir dir="${build.javadocs.dir}"/>
150    
151      <javadoc destdir="${build.javadocs.dir}"      <!-- the packagenames="none" hack below prevents scanning the -->
152                  link="http://java.sun.com/j2se/1.4.1/docs/api"      <!-- sourcepath for packages -->
             overview="${src.dir}/intro.html"  
               source="${build.sourcelevel}">  
   
       <tag name="revised" description="Last revised:"/>  
       <tag name="spec"    description="Specified by:"/>  
   
       <packageset dir="${src.dir}"/>  
   
     </javadoc>  
   
   </target>  
   
153    
154        <javadoc destdir="${build.javadocs.dir}"
155    <target name="doccheck"               packagenames="none"
156            depends="filter-doccheck"               link="http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/"
157            description="Reports on javadoc style errors">               overview="${src.dir}/intro.html"
158                 sourcepath="${src.dir}:${jdksrc.dir}"
159      <delete dir="${build.doccheck.dir}"/>               additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" >
160      <mkdir dir="${build.doccheck.dir}"/>        <fileset dir="${src.dir}" defaultexcludes="yes">
161          <include name="**/*.java"/>
162      <javadoc doclet="com.sun.tools.doclets.doccheck.DocCheck"        </fileset>
          docletpath="${lib.dir}/doccheck.jar"  
             destdir="${build.doccheck.dir}">  
       <packageset dir="${build.dc-filter.dir}"/>  
163      </javadoc>      </javadoc>
164    
     <echo>DocCheck output is in ${build.doccheck.dir}</echo>  
   
   </target>  
   
   
   
   <target name="checkstyle"  
           depends="filter-src"  
           description="Reports on style errors in Java source (verbose, mostly chaff)">  
   
     <taskdef resource="checkstyletask.properties"  
             classpath="${lib.dir}/checkstyle-all-3.1.jar"/>  
   
     <mkdir dir="${build.checkstyle.dir}"/>  
   
     <checkstyle config="etc/checkstyle/sun_checks.xml"  
        failOnViolation="false">  
       <formatter type="xml" toFile="${build.checkstyle.dir}/checkstyle-report.xml"/>  
       <fileset dir="${build.filter.src.dir}" includes="**/*.java"/>  
     </checkstyle>  
   
     <style in="${build.checkstyle.dir}/checkstyle-report.xml"  
           out="${build.checkstyle.dir}/checkstyle-report.html"  
         style="${stylesheet.dir}/checkstyle-frames.xsl"/>  
   
165    </target>    </target>
166    
167    
# Line 199  Line 171 
171            description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>            description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>
172    
173    
   
174    <target name="release"    <target name="release"
175            depends="dist"            depends="dist"
176            description="Puts entire CVS tree, plus distribution productions, in a jar">            description="Puts entire CVS tree, plus distribution productions, in a jar">
# Line 246  Line 217 
217      <delete dir="${dist.javadocs.dir}"/>      <delete dir="${dist.javadocs.dir}"/>
218      <mkdir dir="${dist.javadocs.dir}"/>      <mkdir dir="${dist.javadocs.dir}"/>
219    
220      <javadoc destdir="${dist.javadocs.dir}"      <!-- the packagenames="none" hack below prevents scanning the -->
221                  link="http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api"      <!-- sourcepath for packages -->
             overview="${src.dir}/intro.html"  
               source="${build.sourcelevel}">  
   
       <packageset dir="${src.dir}"/>  
222    
223        <javadoc destdir="${dist.javadocs.dir}"
224                 packagenames="none"
225                 link="http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/"
226                 overview="${src.dir}/intro.html"
227                 sourcepath="${src.dir}:${jdksrc.dir}"
228                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" >
229          <fileset dir="${src.dir}" defaultexcludes="yes">
230          <include name="**/*.java"/>
231          </fileset>
232      </javadoc>      </javadoc>
233    
234    </target>    </target>
# Line 280  Line 256 
256    </target>    </target>
257    
258    
   <target name="compile-ant-filter"  
           depends="init">  
   
     <mkdir dir="${build.ant.dir}"/>  
   
     <javac srcdir="${ant.src.dir}"  
           destdir="${build.ant.dir}"  
            source="1.4"/>  
   
   </target>  
   
   
   <target name="filter-src"  
           depends="compile-ant-filter">  
   
     <mkdir dir="${build.filter.src.dir}"/>  
   
     <copy todir="${build.filter.src.dir}">  
       <fileset dir="${src.dir}">  
         <include name="**/*.html"/>  
       </fileset>  
     </copy>  
   
     <copy todir="${build.filter.src.dir}">  
       <fileset dir="${src.dir}">  
         <exclude name="**/*.html"/>  
         <!-- Files excluded from dist-docs -->  
         <exclude name="java/util/Random.*"/>  
         <exclude name="sun/misc/Unsafe.*"/>  
       </fileset>  
       <!--  
       <filterchain>  
       -->  
   
         <!--  
          # This filter gets rid of angle-bracketed type parameters  
          # so that javadoc can run on the result. The following  
          # heuristic seems to work:  
          #  
          # For all lines not starting with space(s)-asterisk-space(s),  
          #   replace <something> with a space, where there may be more  
          #   than one right angle bracket at the end, and "something"  
          #   must not contain parens or pipes. (This may need some  
          #   tweaking.)  
          -->  
   
         <!--  
         <filterreader classname="jsr166.ant.filters.ReplaceFilter"  
                       classpath="${build.ant.dir}">  
           <param name="notmatching" value="^\s+\*\s.*$"/>  
           <param name="pattern"     value="&lt;[^|>()]+?>+"/>  
           <param name="replacement" value=" "/>  
         </filterreader>  
         -->  
   
       <!--  
       </filterchain>  
       -->  
     </copy>  
   
   </target>  
   
   
   <target name="filter-doccheck"  
           depends="filter-src">  
   
     <mkdir dir="${build.dc-filter.dir}"/>  
   
     <copy todir="${build.dc-filter.dir}">  
       <fileset dir="${build.filter.src.dir}">  
         <include name="**/*.html"/>  
       </fileset>  
     </copy>  
   
     <property name="generic.declarations"  
              value="/** Fake type parameter. */ public interface E {} /** Fake type parameter. */ public interface T {} /** Fake type parameter. */ public interface K {} /** Fake type parameter. */ public interface V {}"  
     />  
   
     <copy todir="${build.dc-filter.dir}">  
       <fileset dir="${build.filter.src.dir}">  
         <exclude name="**/*.html"/>  
       </fileset>  
       <filterchain>  
         <!--  
          # These two filters try to make the source look like  
          # something that doccheck can process. The first removes  
          # -source 1.4 assertions and the second adds in a bunch  
          # of single letter public nested marker interfaces so that  
          # the generic type parameters are recognized.  
          -->  
   
         <filterreader classname="jsr166.ant.filters.ReplaceFilter"  
                       classpath="${build.ant.dir}">  
           <param name="matching"    value="^\s*assert[\s ].*$"/>  
           <param name="pattern"     value="assert"/>  
           <param name="replacement" value="//assert"/>  
         </filterreader>  
   
         <filterreader classname="jsr166.ant.filters.ReplaceFilter"  
                       classpath="${build.ant.dir}">  
           <param name="matching"    value="^([^*]*(class|interface|implements) .*|)\{.*$"/>  
           <param name="pattern"     value="$"/>  
           <param name="replacement" value=" ${generic.declarations}"/>  
         </filterreader>  
   
       </filterchain>  
     </copy>  
   
   </target>  
   
   
259    <target name="compile-tests"    <target name="compile-tests"
260            depends="jar">            depends="jar">
261    
# Line 406  Line 271 
271    
272        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>
273        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
274          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
275    
276        <classpath refid="test.classpath"/>        <classpath refid="test.classpath"/>
277    
# Line 423  Line 289 
289    
290        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>
291        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
292          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
293    
294        <classpath refid="test.classpath"/>        <classpath refid="test.classpath"/>
295    
# Line 439  Line 306 
306    
307        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>
308        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
309          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
310    
311        <classpath refid="test.classpath"/>        <classpath refid="test.classpath"/>
312    
# Line 511  Line 379 
379        <fileset dir="${build.reports.dir}">        <fileset dir="${build.reports.dir}">
380          <include name="TEST-*.xml"/>          <include name="TEST-*.xml"/>
381        </fileset>        </fileset>
382        <report styledir="${stylesheet.dir}"        <report format="${junit.report.format}" todir="${build.reports.dir}"
                 format="${junit.report.format}"  
                  todir="${build.reports.dir}"  
383        />        />
384      </junitreport>      </junitreport>
385    
# Line 563  Line 429 
429    </target>    </target>
430    
431    
   
   <!-- Anthill targets -->  
   
   <target name="anthill-build">  
   
     <!-- Override this in user.properties -->  
     <property name="tiger.home" location="e:/j2sdk1.5.0"/>  
   
     <exec resultproperty="result.property" dir="${basedir}" executable="${tiger.home}/bin/java">  
       <arg value="-Xmx256000000"/>  
       <!-- classpath of new JVM -->  
       <arg value="-classpath"/> <arg path="${java.class.path}"/>  
       <!-- location of Ant home directory -->  
       <arg value="-Dant.home=${ant.home}"/>  
       <!-- the Ant main class -->  
       <arg value="org.apache.tools.ant.Main"/>  
       <!-- The build file -->  
       <arg value="-buildfile"/>  <arg value="build.xml"/>  
       <!-- the target to build on the new Ant instance -->  
       <arg value="-DJAVA_HOME=${tiger.home}"/>  
       <arg value="do-anthill-build"/>  
     </exec>  
   </target>  
   
   <target name="do-anthill-build"  
           depends="jar, test, docs, dist-docs"/>  
   
   <target name="anthill-publish">  
   
     <copy todir="${deployDir}/docs/private">  
       <fileset dir="${build.javadocs.dir}"/>  
     </copy>  
   
     <copy todir="${deployDir}/docs/public">  
       <fileset dir="${dist.javadocs.dir}"/>  
     </copy>  
   
     <copy tofile="${deployDir}/index.html"  
           file="${basedir}/etc/anthill-index.html"/>  
   
     <copy todir="${deployDir}/notes">  
       <fileset dir="${basedir}/etc/notes"/>  
     </copy>  
   
   </target>  
   
   
   
432    <!-- Various demos and test programs -->    <!-- Various demos and test programs -->
433    
434    
   <target name="sample" depends="init, configure-compiler"  
           description="Standalone demo program">  
   
     <mkdir dir="${build.testcases.dir}"/>  
   
     <javac srcdir="${test.src.dir}"  
           destdir="${build.testcases.dir}"  
             debug="${build.debug}"  
        debuglevel="${build.debuglevel}"  
       deprecation="${build.deprecation}"  
            source="${build.sourcelevel}"  
              fork="true">  
   
       <include name="jsr166/test/Sample.java"/>  
   
     </javac>  
   
     <copy todir="${build.testcases.dir}">  
       <fileset dir="${test.src.dir}">  
         <include name="**/*.properties"/>  
       </fileset>  
     </copy>  
   
   
     <java classname="jsr166.test.Sample" fork="true">  
       <classpath refid="test.classpath"/>  
       <!-- <jvmarg value="-ea"/> -->  
       <!-- <jvmarg value="-server"/> -->  
       <!-- <arg value="1000"/> -->  
     </java>  
   </target>  
   
   
435    <target name="loops" depends="init, configure-compiler"    <target name="loops" depends="init, configure-compiler"
436            description="Benchmark from Doug Lea's AQS paper">            description="Benchmark from Doug Lea's AQS paper">
437    
# Line 662  Line 447 
447    
448        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
449        <classpath refid="loops.classpath"/>        <classpath refid="loops.classpath"/>
450          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
451    
452      </javac>      </javac>
453    
# Line 672  Line 458 
458    </target>    </target>
459    
460    
461    <target name="compile-j1" depends="init, configure-compiler">    <!-- jsr166x -->
462    
463    
464      <mkdir dir="${build.j1.dir}"/>    <target name="jsr166xcompile"
465              depends="init, configure-compiler"
466              description="Compiles jsr166x sources">
467    
468        <mkdir dir="${build.jsr166x.dir}"/>
469    
470      <javac srcdir="${j1.src.dir}"      <javac srcdir="${jsr166xsrc.dir}"
471            destdir="${build.j1.dir}"            destdir="${build.jsr166x.dir}"
472              debug="${build.debug}"              debug="${build.debug}"
473         debuglevel="${build.debuglevel}"         debuglevel="${build.debuglevel}"
474        deprecation="${build.deprecation}"        deprecation="${build.deprecation}"
475             source="${build.sourcelevel}" >             source="${build.sourcelevel}"
476                 fork="true">
477    
478        <include name="**/*.java"/>        <include name="**/*.java"/>
       <exclude name="**/dijkstra/**"/>  
   
479        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
480        <classpath refid="j1.classpath"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
481    
482      </javac>      </javac>
483    
484    </target>    </target>
485    
486    
   <target name="sw" depends="compile-j1"  
           description="Runs the SwingWorker demo">  
487    
488      <!--    <target name="jsr166xjar"
489      <java classname="jsr166.swing.SwingWorkerDemo" fork="true">            depends="jsr166xcompile"
490        <classpath refid="j1.classpath"/>            description="Builds library jar from compiled sources">
     </java>  
     -->  
491    
492      <copy todir="${build.j1.dir}" file="${j1.src.dir}/jsr166/swing/SwingWorker.html"/>      <mkdir dir="${build.jsr166xlib.dir}"/>
493    
494      <exec dir="${build.j1.dir}" executable="appletviewer.exe">      <jar destfile="${jsr166xproduct.jar}">
495        <arg value="${build.j1.dir}/SwingWorker.html"/>        <fileset dir="${build.jsr166x.dir}"/>
496      </exec>      </jar>
497    
498    </target>    </target>
499    
   <target name="j1" depends="compile-j1"  
           description="Runs a standalone JavaOne program">  
500    
     <java classname="${j1.test}" fork="true">  
       <classpath refid="j1.classpath"/>  
       <jvmarg value="-client"/>  
501    
502        <!-- TestPseudoRandom args -->    <target name="jsr166xdocs"
503        <arg value="2"/>            description="Builds javadocs with custom tags to build folder">
       <arg value="25"/>  
       <arg value="100000"/>  
504    
505        <!-- WebCrawler args -->      <delete dir="${build.jsr166xjavadocs.dir}"/>
506        <!--      <mkdir dir="${build.jsr166xjavadocs.dir}"/>
       <arg value="jsr166.webcrawler.WebCrawler3"/>  
       <arg value="http://www.priorartisans.com"/>  
       <arg value="25"/>  
       -->  
507    
508      </java>      <javadoc destdir="${build.jsr166xjavadocs.dir}"
509                 packagenames="jsr166x"
510                 link="http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/"
511                 source="${build.sourcelevel}"
512                 sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
513                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
514    
515    </target>    </target>
516    
517    
518    <target name="test-j1" depends="compile-j1"    <target name="jsr166xdist"
519            description="Runs testcases from the JavaOne source directories">            depends="jsr166xdist-clean, jsr166xdist-jar, jsr166xdist-docs"
520              description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>
     <junit printsummary="true"  
              showoutput="true"  
           errorProperty="junit.failed"  
         failureProperty="junit.failed"  
                     dir="${build.j1.dir}"  
                    fork="true">  
   
       <!-- <jvmarg value="-server"/> -->  
       <classpath refid="j1.classpath"/>  
       <formatter type="xml"/>  
   
       <batchtest todir="${build.j1.dir}">  
         <fileset dir="${j1.src.dir}">  
           <include name="**/*Test.java"/>  
         </fileset>  
       </batchtest>  
521    
     </junit>  
522    
     <available property="junit.report.format"  
                   value="frames"  
               classname="org.apache.xalan.lib.Redirect"/>  
     <property name="junit.report.format" value="noframes"/>  
523    
524      <junitreport todir="${build.j1.dir}">    <target name="jsr166xclean"
525        <fileset dir="${build.j1.dir}">            description="Removes all build products">
         <include name="TEST-*.xml"/>  
       </fileset>  
       <report styledir="${stylesheet.dir}"  
                 format="${junit.report.format}"  
                  todir="${build.j1.dir}"  
       />  
     </junitreport>  
526    
527      <fail message="Test Cases Failed" if="junit.failed"/>      <delete dir="${build.jsr166x.dir}"/>
528        <delete dir="${build.jsr166xlib.dir}"/>
529    
530    </target>    </target>
531    
532    
533    
534    <!-- C++ and JNI definitions and demos -->    <target name="jsr166xdist-clean"
535              description="Removes all build and distribution products">
   <target name="configure-cpp">  
   
     <!-- Define tasks and types -->  
536    
537      <path id="cpptasks.path">    </target>
       <pathelement location="${lib.dir}/cpptasks.jar"/>  
     </path>  
     <taskdef resource="cpptasks.tasks" classpathref="cpptasks.path"/>  
     <typedef resource="cpptasks.types" classpathref="cpptasks.path"/>  
538    
     <!-- Set platform property for JNI includes -->  
539    
     <condition property="platform" value="linux">  
       <os name="Linux"/>  
     </condition>  
     <condition property="platform" value="win32">  
       <os family="windows"/>  
     </condition>  
     <condition property="platform" value="solaris">  
       <os name="SunOS"/>  
     </condition>  
540    
541    </target>    <target name="jsr166xdist-docs"
542              description="Builds javadocs without custom tags to dist folder">
543    
544        <delete dir="${dist.jsr166xjavadocs.dir}"/>
545        <mkdir dir="${dist.jsr166xjavadocs.dir}"/>
546    
547    <target name="cppdemo" depends="configure-cpp">      <javadoc destdir="${dist.jsr166xjavadocs.dir}"
548                 packagenames="jsr166x"
549                 link="http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/"
550                 source="${build.sourcelevel}"
551                 sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
552                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
553    
554      <mkdir dir="${build.dir}"/>    </target>
555    
556      <cc multithreaded="true"    <target name="jsr166xdist-jar"
557                   name="g++"            depends="jsr166xclean, jsr166xjar">
                objdir="${build.dir}"  
               outfile="${build.dir}/CppDemo">  
       <fileset dir="${test.src.dir}" includes="CppDemo.cpp"/>  
       <libset libs="stdc++"/>  
     </cc>  
558    
559      <exec executable="${build.dir}/CppDemo">      <copy file="${jsr166xproduct.jar}" todir="${dist.dir}"/>
       <arg line="count in word frequency of word in command line count"/>  
     </exec>  
560    
561    </target>    </target>
562    
563      <!-- jsr166y -->
564    
   <target name="jnidemo" depends="init, configure-compiler, configure-cpp">  
565    
566      <mkdir dir="${build.testcases.dir}"/>    <target name="jsr166ycompile"
567              depends="init, configure-compiler"
568              description="Compiles jsr166y sources">
569    
570      <javac srcdir="${test.src.dir}"      <mkdir dir="${build.jsr166y.dir}"/>
571            destdir="${build.testcases.dir}"  
572        <javac srcdir="${jsr166ysrc.dir}"
573              destdir="${build.jsr166y.dir}"
574              debug="${build.debug}"              debug="${build.debug}"
575         debuglevel="${build.debuglevel}"         debuglevel="${build.debuglevel}"
576        deprecation="${build.deprecation}"        deprecation="${build.deprecation}"
577             source="${build.sourcelevel}"             source="${build.sourcelevel}"
578               fork="true">               fork="true">
579        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>  
580          <include name="**/*.java"/>
581        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
582        <classpath refid="test.classpath"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
583        <include name="JniDemo.java"/>        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>
584    
585    <!--       <compilerarg line="-Xlint -Xmaxwarns 1000"/> -->
586    
587      </javac>      </javac>
588    
589      <javah destdir="${build.testcases.dir}"    </target>
590        classpathref="test.classpath">  
591        <class name="JniDemo"/>  
592      </javah>  
593      <target name="jsr166yjar"
594      <cc multithreaded="true"            depends="jsr166ycompile"
595                   name="g++"            description="Builds library jar from compiled sources">
596                 objdir="${build.dir}"  
597                outfile="${build.dir}/JniDemo"      <mkdir dir="${build.jsr166ylib.dir}"/>
598                outtype="shared">  
599        <jar destfile="${jsr166yproduct.jar}" index="true">
600        <compiler>        <fileset dir="${build.jsr166y.dir}"/>
601          <defineset>      </jar>
           <define name="__int64" value="long long"/>  
         </defineset>  
         <includepath location="${java.home}/../include"/>  
         <includepath location="${java.home}/../include/${platform}"/>  
         <compilerarg value="-mno-cygwin"/>  
       </compiler>  
   
       <linker>  
         <linkerarg value="--add-stdcall-alias"/>  
       </linker>  
   
       <includepath location="${build.testcases.dir}"/>  
   
       <fileset dir="${test.src.dir}" includes="JniDemo.cpp"/>  
   
       <libset libs="stdc++"/>  
   
     </cc>  
   
     <!-- Necessary if windows, harmless if not -->  
     <copy file="${build.dir}/libJniDemo.so" tofile="${build.dir}/JniDemo.dll"/>  
   
     <java classname="JniDemo" fork="true">  
       <!-- Watch out: path separator hardwired to semicolon here! -->  
       <sysproperty key="java.library.path" path="${java.library.path};${build.dir}"/>  
       <classpath refid="test.classpath"/>  
       <arg line="count in word frequency of word in command line count"/>  
     </java>  
602    
603    </target>    </target>
604    
605    
606    
607    <!-- Backward compatibility, work in progress (some files not checked in) -->    <target name="jsr166ydocs"
608              description="Builds javadocs with custom tags to build folder">
609    
610        <delete dir="${build.jsr166yjavadocs.dir}"/>
611        <mkdir dir="${build.jsr166yjavadocs.dir}"/>
612    
613        <javadoc destdir="${build.jsr166yjavadocs.dir}"
614                 packagenames="jsr166y"
615                 link="http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/"
616                 source="${build.sourcelevel}"
617                 sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
618                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
619    
620      </target>
621    
622    
623      <target name="jsr166ydist"
624              depends="jsr166ydist-clean, jsr166ydist-jar, jsr166ydist-docs"
625              description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>
626    
   <property name="pretiger.src.dir"     location="${build.dir}/pretiger/src"/>  
   <property name="build.pretiger.dir"   location="${build.dir}/pretiger/classes"/>  
   <property name="pretiger.jar"         location="${build.lib.dir}/jsr166-pretiger.jar"/>  
   <property name="pretiger.sourcelevel" value="1.4"/>  
627    
   <target name="defang"  
        depends="init"  
    description="Generates pre-Tiger compatible source">  
628    
629      <delete dir="${pretiger.src.dir}"/>    <target name="jsr166yclean"
630      <mkdir dir="${pretiger.src.dir}"/>            description="Removes all build products">
631    
632      <exec executable="perl">      <delete dir="${build.jsr166y.dir}"/>
633        <arg file="etc/defang.pl"/>      <delete dir="${build.jsr166ylib.dir}"/>
       <!-- <arg value="-v"/> -->  
       <arg value="-s"/> <arg file="${src.dir}"/>  
       <arg value="-t"/> <arg file="${pretiger.src.dir}"/>  
     </exec>  
634    
635    </target>    </target>
636    
   <target name="compile-pretiger"  
           depends="init, configure-compiler, defang"  
           description="Compiles pre-Tiger sources to build folder">  
637    
     <mkdir dir="${build.pretiger.dir}"/>  
638    
639      <javac srcdir="${pretiger.src.dir}"    <target name="jsr166ydist-clean"
640            destdir="${build.pretiger.dir}"            description="Removes all build and distribution products">
641    
642      </target>
643    
644      <target name="jsr166ydist-docs"
645              description="Builds javadocs without custom tags to dist folder">
646    
647        <delete dir="${dist.jsr166yjavadocs.dir}"/>
648        <mkdir dir="${dist.jsr166yjavadocs.dir}"/>
649    
650        <javadoc destdir="${dist.jsr166yjavadocs.dir}"
651                 packagenames="jsr166y"
652                 link="http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/"
653                 source="${build.sourcelevel}"
654                 sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
655                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
656    
657      </target>
658    
659      <target name="jsr166ydist-jar"
660              depends="jsr166yclean, jsr166yjar">
661    
662        <copy file="${jsr166yproduct.jar}" todir="${dist.dir}"/>
663    
664      </target>
665    
666      <!-- extra166y -->
667    
668    
669      <target name="extra166ycompile"
670              depends="init, configure-compiler, jsr166ycompile"
671              description="Compiles extra166y sources">
672    
673        <mkdir dir="${build.extra166y.dir}"/>
674    
675        <javac srcdir="${extra166ysrc.dir}"
676              destdir="${build.extra166y.dir}"
677              debug="${build.debug}"              debug="${build.debug}"
678                classpath="${jsr166yproduct.jar}"
679         debuglevel="${build.debuglevel}"         debuglevel="${build.debuglevel}"
680        deprecation="${build.deprecation}"        deprecation="${build.deprecation}"
681             source="${pretiger.sourcelevel}"             source="${build.sourcelevel}"
682               fork="true">               fork="true">
683    
684          <include name="**/*.java"/>
685        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
686        <exclude name="**/Thread.java"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
687          <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>
688    
689    <!--       <compilerarg line="-Xlint -Xmaxwarns 1000"/> -->
690    
691      </javac>      </javac>
692    
693    </target>    </target>
694    
   <target name="pretiger" depends="compile-pretiger">  
695    
     <mkdir dir="${build.lib.dir}"/>  
696    
697      <jar destfile="${pretiger.jar}">    <target name="extra166yjar"
698        <fileset dir="${build.pretiger.dir}">            depends="extra166ycompile"
699        </fileset>            description="Builds library jar from compiled sources">
700    
701        <mkdir dir="${build.extra166ylib.dir}"/>
702    
703        <jar destfile="${extra166yproduct.jar}" index="true">
704          <fileset dir="${build.extra166y.dir}"/>
705      </jar>      </jar>
706    
707    </target>    </target>
708    
709    
710    
711      <target name="extra166ydocs"
712              description="Builds javadocs with custom tags to build folder">
713    
714        <delete dir="${build.extra166yjavadocs.dir}"/>
715        <mkdir dir="${build.extra166yjavadocs.dir}"/>
716    
717        <javadoc destdir="${build.extra166yjavadocs.dir}"
718                 packagenames="extra166y"
719                 link="http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/"
720                 source="${build.sourcelevel}"
721                 sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
722                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
723    
724      </target>
725    
726    
727      <target name="extra166ydist"
728              depends="extra166ydist-clean, extra166ydist-jar, extra166ydist-docs"
729              description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>
730    
731    
732    
733      <target name="extra166yclean"
734              description="Removes all build products">
735    
736        <delete dir="${build.extra166y.dir}"/>
737        <delete dir="${build.extra166ylib.dir}"/>
738    
739      </target>
740    
741    
742    
743      <target name="extra166ydist-clean"
744              description="Removes all build and distribution products">
745    
746      </target>
747    
748      <target name="extra166ydist-docs"
749              description="Builds javadocs without custom tags to dist folder">
750    
751        <delete dir="${dist.extra166yjavadocs.dir}"/>
752        <mkdir dir="${dist.extra166yjavadocs.dir}"/>
753    
754        <javadoc destdir="${dist.extra166yjavadocs.dir}"
755                 packagenames="extra166y"
756                 link="http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/"
757                 source="${build.sourcelevel}"
758                 sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
759                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
760    
761      </target>
762    
763      <target name="extra166ydist-jar"
764              depends="extra166yclean, extra166yjar">
765    
766        <copy file="${extra166yproduct.jar}" todir="${dist.dir}"/>
767    
768      </target>
769    
770  </project>  </project>

Legend:
Removed from v.1.69  
changed lines
  Added in v.1.89

dl@cs.oswego.edu
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.27