/[cvs]/jsr166/build.xml
ViewVC logotype

Diff of /jsr166/build.xml

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.75 by jsr166, Tue Sep 18 12:46:40 2007 UTC revision 1.97 by jsr166, Tue Jan 15 01:15:02 2013 UTC
# Line 21  Line 21 
21    
22    
23    <!-- Compilation options -->    <!-- Compilation options -->
24    <property name="build.sourcelevel"    value="1.5"/>    <property name="build.sourcelevel"    value="1.6"/>
25    <property name="build.debug"          value="true"/>    <property name="build.debug"          value="true"/>
26    <property name="build.debuglevel"     value="source,lines,vars"/>    <property name="build.debuglevel"     value="source,lines,vars"/>
27    <property name="build.deprecation"    value="false"/>    <property name="build.deprecation"    value="false"/>
28    
29    <!-- Build locations -->    <!-- Build locations -->
30    <property name="build.dir"            location="build"/>    <property name="build.dir"                   location="build"/>
31    <property name="build.classes.dir"    location="${build.dir}/classes"/>    <property name="build.classes.dir"           location="${build.dir}/classes"/>
32    <property name="build.testcases.dir"  location="${build.dir}/testcases"/>    <property name="build.testcases.dir"         location="${build.dir}/testcases"/>
33    <property name="build.loops.dir"      location="${build.dir}/loops"/>    <property name="build.loops.dir"             location="${build.dir}/loops"/>
34    <property name="build.lib.dir"        location="${build.dir}/lib"/>    <property name="build.lib.dir"               location="${build.dir}/lib"/>
35    <property name="build.javadocs.dir"   location="${build.dir}/javadocs"/>    <property name="build.javadocs.dir"          location="${build.dir}/javadocs"/>
36    <property name="build.reports.dir"    location="${build.dir}/reports"/>    <property name="build.reports.dir"           location="${build.dir}/reports"/>
37    <property name="build.jsr166x.dir"    location="${build.dir}/jsr166x"/>  
38      <property name="build.jdk7.dir"              location="${build.dir}/jdk7"/>
39      <property name="build.jdk7.lib.dir"          location="${build.jdk7.dir}"/>
40      <property name="build.jdk7.classes.dir"      location="${build.jdk7.dir}/classes"/>
41      <property name="build.jdk7.tck.classes.dir"  location="${build.jdk7.dir}/tck/classes"/>
42      <property name="build.jdk7.docs.dir"         location="${build.jdk7.dir}/docs"/>
43    
44      <property name="build.jsr166x.dir"           location="${build.dir}/jsr166x"/>
45    <property name="build.jsr166xlib.dir"        location="${build.dir}/jsr166xlib"/>    <property name="build.jsr166xlib.dir"        location="${build.dir}/jsr166xlib"/>
46    <property name="build.jsr166xjavadocs.dir"   location="${build.dir}/jsr166xjavadocs"/>    <property name="build.jsr166xjavadocs.dir"   location="${build.dir}/jsr166xjavadocs"/>
47    
48    <property name="build.jsr166y.dir"    location="${build.dir}/jsr166y"/>    <property name="build.jsr166y.dir"           location="${build.dir}/jsr166y"/>
49    <property name="build.jsr166ylib.dir"        location="${build.dir}/jsr166ylib"/>    <property name="build.jsr166ylib.dir"        location="${build.dir}/jsr166ylib"/>
50    <property name="build.jsr166yjavadocs.dir"   location="${build.dir}/jsr166yjavadocs"/>    <property name="build.jsr166yjavadocs.dir"   location="${build.dir}/jsr166yjavadocs"/>
51    
52      <property name="build.jsr166e.dir"           location="${build.dir}/jsr166e"/>
53      <property name="build.jsr166elib.dir"        location="${build.dir}/jsr166elib"/>
54      <property name="build.jsr166ejavadocs.dir"   location="${build.dir}/jsr166ejavadocs"/>
55    
56      <property name="build.extra166y.dir"         location="${build.dir}/extra166y"/>
57      <property name="build.extra166ylib.dir"      location="${build.dir}/extra166ylib"/>
58      <property name="build.extra166yjavadocs.dir" location="${build.dir}/extra166yjavadocs"/>
59    
60      <!-- JDK binary locations -->
61      <property name="jdks.home"  location="${user.home}/jdk"/>
62    
63      <macrodef name="defjdklocations">
64        <attribute name="v"/>
65        <sequential>
66        <property name="jdk@{v}.home"  location="${jdks.home}/jdk@{v}"/>
67        <property name="java@{v}"      location="${jdk@{v}.home}/bin/java"/>
68        <property name="javac@{v}"     location="${jdk@{v}.home}/bin/javac"/>
69        <property name="javadoc@{v}"   location="${jdk@{v}.home}/bin/javadoc"/>
70        <property name="bootdir@{v}"   location="${jdk@{v}.home}/jre/lib"/>
71        <property name="bootclasspath@{v}"
72         value="${bootdir@{v}}/resources.jar:${bootdir@{v}}/rt.jar:${bootdir@{v}}/jsse.jar:${bootdir@{v}}/jce.jar:${bootdir@{v}}/:${bootdir@{v}}/charsets.jar"/>
73        </sequential>
74      </macrodef>
75    
76      <defjdklocations v="6"/>
77      <defjdklocations v="7"/>
78      <defjdklocations v="8"/>
79    
80      <macrodef name="run-tck-tests">
81        <attribute name="jvm"/>
82        <attribute name="tck.classes"/>
83        <attribute name="product.jar" default="${product.jar}"/>
84        <attribute name="jvmflags" default=""/>
85        <sequential>
86        <java classname="JSR166TestCase"
87              jvm="@{jvm}" fork="true">
88            <jvmarg value="-Xbootclasspath/p:@{product.jar}"/>
89            <jvmarg line="@{jvmflags}"/>
90            <classpath>
91              <pathelement location="${junit.jar}"/>
92              <pathelement location="@{tck.classes}"/>
93            </classpath>
94        </java>
95        </sequential>
96      </macrodef>
97    
98    <!-- Source locations -->    <!-- Source locations -->
99    <property name="src.dir"              location="${basedir}/src/main"/>    <property name="src.dir"              location="${basedir}/src/main"/>
100    <property name="test.src.dir"         location="${basedir}/src/test"/>    <property name="test.src.dir"         location="${basedir}/src/test"/>
# Line 51  Line 104 
104    <property name="lib.dir"              location="${basedir}/lib"/>    <property name="lib.dir"              location="${basedir}/lib"/>
105    <property name="dist.dir"             location="${basedir}/dist"/>    <property name="dist.dir"             location="${basedir}/dist"/>
106    <property name="topsrc.dir"           location="${basedir}/src"/>    <property name="topsrc.dir"           location="${basedir}/src"/>
107    <property name="jsr166xsrc.dir"       location="${basedir}/src/jsr166x"/>    <property name="jdk7src.dir"          location="${topsrc.dir}/jdk7"/>
108    <property name="jsr166ysrc.dir"       location="${basedir}/src/jsr166y"/>    <property name="jsr166xsrc.dir"       location="${topsrc.dir}/jsr166x"/>
109      <property name="jsr166ysrc.dir"       location="${topsrc.dir}/jsr166y"/>
110      <property name="jsr166esrc.dir"       location="${topsrc.dir}/jsr166e"/>
111      <property name="extra166ysrc.dir"     location="${topsrc.dir}/extra166y"/>
112      <property name="jdksrc.dir"           location="/home/dl/1.6.0/j2se/martin/j2se/src/share/classes"/>
113    
114    <!-- Distribution locations -->    <!-- Distribution locations -->
115    <property name="dist.javadocs.dir"    location="${dist.dir}/docs"/>    <property name="dist.javadocs.dir"           location="${dist.dir}/docs"/>
116      <property name="dist.jdk7.docs.dir"          location="${dist.dir}/jsr166-jdk7docs"/>
117    <property name="dist.jsr166xjavadocs.dir"    location="${dist.dir}/jsr166xdocs"/>    <property name="dist.jsr166xjavadocs.dir"    location="${dist.dir}/jsr166xdocs"/>
118    <property name="dist.jsr166yjavadocs.dir"    location="${dist.dir}/jsr166ydocs"/>    <property name="dist.jsr166yjavadocs.dir"    location="${dist.dir}/jsr166ydocs"/>
119      <property name="dist.jsr166ejavadocs.dir"    location="${dist.dir}/jsr166edocs"/>
120      <property name="dist.extra166yjavadocs.dir"  location="${dist.dir}/extra166ydocs"/>
121    
122    <!-- Jar locations -->    <!-- Jar locations -->
123    <property name="product.jar"          location="${build.lib.dir}/jsr166.jar"/>    <property name="product.jar"          location="${build.lib.dir}/jsr166.jar"/>
124      <property name="jdk7product.jar"      location="${build.jdk7.lib.dir}/jsr166-jdk7.jar"/>
125    <property name="jsr166xproduct.jar"   location="${build.jsr166xlib.dir}/jsr166x.jar"/>    <property name="jsr166xproduct.jar"   location="${build.jsr166xlib.dir}/jsr166x.jar"/>
126    <property name="jsr166yproduct.jar"   location="${build.jsr166ylib.dir}/jsr166y.jar"/>    <property name="jsr166yproduct.jar"   location="${build.jsr166ylib.dir}/jsr166y.jar"/>
127      <property name="jsr166eproduct.jar"   location="${build.jsr166elib.dir}/jsr166e.jar"/>
128      <property name="extra166yproduct.jar" location="${build.extra166ylib.dir}/extra166y.jar"/>
129    <property name="junit.jar"            location="${lib.dir}/junit.jar"/>    <property name="junit.jar"            location="${lib.dir}/junit.jar"/>
130    
131    <!-- Bootclasspath argument -->    <!-- Bootclasspath argument -->
132    <property name="bootclasspath.args"   value="-Xbootclasspath/p:${product.jar}"/>    <property name="bootclasspath.args"   value="-Xbootclasspath/p:${product.jar}"/>
133    
134      <!-- Canonical location of jdk API docs, to use with javadoc link attribute -->
135      <property name="jdkapi5docs.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/"/>
136      <property name="jdkapi6docs.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/"/>
137      <property name="jdkapi7docs.url"      value="http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/"/>
138    
139      <property name="jdkapi8docs.url"      value="http://download.java.net/jdk8/docs/api/"/>
140      <!-- The below does not yet exist as of 2012-11 -->
141      <!-- <property name="jdkapi8docs.url" value="http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/"/> -->
142      <property name="jdkapidocs.url"       value="${jdkapi7docs.url}"/>
143    
144    <!-- Test classpath -->    <!-- Test classpath -->
145    <path id="test.classpath">    <path id="test.classpath">
146      <pathelement location="${build.testcases.dir}"/>      <pathelement location="${build.testcases.dir}"/>
# Line 82  Line 155 
155    
156    <!-- Main targets -->    <!-- Main targets -->
157    
158      <target name="dists"
159              depends="dist, jsr166xdist, jsr166ydist,jsr166edist,  extra166ydist"
160              description="Builds all public jars and docs"/>
161    
162    <target name="compile"    <target name="compile"
163            depends="init, configure-compiler"            depends="init, configure-compiler"
# Line 98  Line 174 
174               fork="true">               fork="true">
175    
176        <include name="**/*.java"/>        <include name="**/*.java"/>
177        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file"/>        <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
178    
179  <!--  <!--
180        <exclude name="java/lang/**"/>        <exclude name="java/lang/**"/>
# Line 138  Line 214 
214      <delete dir="${build.javadocs.dir}"/>      <delete dir="${build.javadocs.dir}"/>
215      <mkdir dir="${build.javadocs.dir}"/>      <mkdir dir="${build.javadocs.dir}"/>
216    
217      <javadoc destdir="${build.javadocs.dir}"      <!-- the packagenames="none" hack below prevents scanning the -->
218                  link="http://java.sun.com/javase/6/docs/api/"      <!-- sourcepath for packages -->
             overview="${src.dir}/intro.html"  
             sourcepath="${src.dir}:/home/dl/1.6.0/j2se/martin/j2se/src/share/classes"  
     >            
   
       <packageset dir="${src.dir}"/>  
219    
220        <javadoc destdir="${build.javadocs.dir}"
221                 packagenames="none"
222                 link="${jdkapidocs.url}"
223                 overview="${src.dir}/intro.html"
224                 sourcepath="${src.dir}:${jdksrc.dir}"
225                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" >
226          <fileset dir="${src.dir}" defaultexcludes="yes">
227            <include name="**/*.java"/>
228          </fileset>
229      </javadoc>      </javadoc>
230    
231    </target>    </target>
# Line 157  Line 237 
237            description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>            description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>
238    
239    
   
240    <target name="release"    <target name="release"
241            depends="dist"            depends="dist"
242            description="Puts entire CVS tree, plus distribution productions, in a jar">            description="Puts entire CVS tree, plus distribution productions, in a jar">
# Line 204  Line 283 
283      <delete dir="${dist.javadocs.dir}"/>      <delete dir="${dist.javadocs.dir}"/>
284      <mkdir dir="${dist.javadocs.dir}"/>      <mkdir dir="${dist.javadocs.dir}"/>
285    
286      <javadoc destdir="${dist.javadocs.dir}"      <!-- the packagenames="none" hack below prevents scanning the -->
287              link="http://java.sun.com/javase/6/docs/api/"      <!-- sourcepath for packages -->
             overview="${src.dir}/intro.html"  
288    
289              sourcepath="${src.dir}:/home/dl/1.6.0/j2se/martin/j2se/src/share/classes"      <javadoc destdir="${dist.javadocs.dir}"
290       >               packagenames="none"
291  <!--               link="${jdkapidocs.url}"
292        <packageset dir="${src.dir}" defaultexcludes="yes">               overview="${src.dir}/intro.html"
293        <include name="java/util/concurrent"/>               sourcepath="${src.dir}:${jdksrc.dir}"
294        <include name="java/util/concurrent/atomic"/>               additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" >
295        <include name="java/util/concurrent/locks"/>        <fileset dir="${src.dir}" defaultexcludes="yes">
296        </packageset>          <include name="**/*.java"/>
 -->  
       <fileset dir="${topsrc.dir}" defaultexcludes="yes">  
       <include name="main/java/util/concurrent/*.java"/>  
       <include name="main/java/util/concurrent/atomic/*.java"/>  
       <include name="main/java/util/concurrent/locks/*.java"/>  
       <include name="main/java/util/*.java"/>  
 <!--  
       <include name="main/java/util/concurrent/*.html"/>  
       <include name="main/java/util/concurrent/atomic/*.html"/>  
       <include name="main/java/util/concurrent/locks/*.html"/>  
       <include name="main/java/util/*.html"/>  
 -->  
 <!--      <include name="jsr166x/*.java"/> -->  
297        </fileset>        </fileset>
298      </javadoc>      </javadoc>
299    
# Line 272  Line 337 
337    
338        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>
339        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
340          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
341    
342        <classpath refid="test.classpath"/>        <classpath refid="test.classpath"/>
343    
# Line 289  Line 355 
355    
356        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>
357        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
358          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
359    
360        <classpath refid="test.classpath"/>        <classpath refid="test.classpath"/>
361    
# Line 305  Line 372 
372    
373        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>
374        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
375          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
376    
377        <classpath refid="test.classpath"/>        <classpath refid="test.classpath"/>
378    
# Line 445  Line 513 
513    
514        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
515        <classpath refid="loops.classpath"/>        <classpath refid="loops.classpath"/>
516          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
517    
518      </javac>      </javac>
519    
# Line 455  Line 524 
524    </target>    </target>
525    
526    
527      <!-- jdk7 -->
528    
529    
530      <target name="jdk7compile"
531              depends="configure-compiler"
532              description="Compiles src/jdk7 sources">
533    
534        <mkdir dir="${build.jdk7.classes.dir}"/>
535    
536        <javac srcdir="${jdk7src.dir}"
537               destdir="${build.jdk7.classes.dir}"
538               debug="${build.debug}"
539               debuglevel="${build.debuglevel}"
540               deprecation="${build.deprecation}"
541               source="1.6"
542               classpath=""
543               bootclasspath="${bootclasspath6}"
544               includeAntRuntime="false"
545               includeJavaRuntime="false"
546               executable="${javac7}"
547               fork="true">
548    
549          <include name="**/*.java"/>
550          <compilerarg line="${build.args}"/>
551          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
552          <compilerarg value="-Xlint:all"/>
553    
554        </javac>
555    
556        <mkdir dir="${build.jdk7.lib.dir}"/>
557    
558        <jar destfile="${jdk7product.jar}" index="true">
559          <fileset dir="${build.jdk7.classes.dir}"/>
560        </jar>
561    
562        <mkdir dir="${build.jdk7.tck.classes.dir}"/>
563    
564        <javac srcdir="${tck.src.dir}"
565               destdir="${build.jdk7.tck.classes.dir}"
566               debug="${build.debug}"
567               debuglevel="${build.debuglevel}"
568               deprecation="${build.deprecation}"
569               source="1.6"
570               classpath="${junit.jar}"
571               bootclasspath="${jdk7product.jar}:${bootclasspath6}"
572               includeAntRuntime="false"
573               includeJavaRuntime="false"
574               executable="${javac7}"
575               fork="true">
576    
577          <include name="**/*.java"/>
578          <compilerarg line="${build.args}"/>
579          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
580          <compilerarg value="-Xlint:all,-unchecked,-rawtypes,-serial,-deprecation"/>
581    
582        </javac>
583    
584      </target>
585    
586    
587      <target name="run-jdk7-tck-tests"
588              depends="jdk7compile"
589              description="Runs tck tests for jsr166-jdk7 directly">
590        <run-tck-tests
591          jvm="${java7}"
592          tck.classes="${build.jdk7.tck.classes.dir}"
593          product.jar="${jdk7product.jar}"/>
594      </target>
595    
596    
597      <target name="run-jdk7-tck-tests-via-junit-task"
598              depends="jdk7compile">
599    
600        <junit printsummary="true"
601               showoutput="true"
602               errorProperty="junit.failed"
603               failureProperty="junit.failed"
604               includeantruntime="true"
605               jvm="${java7}"
606               fork="true">
607    
608          <jvmarg value="-Xbootclasspath/p:${jdk7product.jar}"/>
609          <jvmarg value="-server"/>
610    
611          <classpath>
612            <pathelement location="${junit.jar}"/>
613            <pathelement location="${build.jdk7.tck.classes.dir}"/>
614          </classpath>
615    
616          <formatter type="brief"/>
617    
618          <test name="JSR166TestCase" haltonfailure="no">
619          </test>
620    
621        </junit>
622      </target>
623    
624    
625      <target name="jdk7docs"
626              description="Builds javadocs with custom tags to build folder">
627    
628        <delete dir="${build.jdk7.docs.dir}"/>
629        <mkdir dir="${build.jdk7.docs.dir}"/>
630    
631        <javadoc destdir="${build.jdk7.docs.dir}"
632                 packagenames="none"
633                 link="${jdkapi7docs.url}"
634                 overview="${jdk7src.dir}/intro.html"
635                 sourcepath="${jdk7src.dir}"
636                 bootclasspath="${bootclasspath6}"
637                 classpath=""
638                 source="1.6"
639                 executable="${javadoc7}"
640                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" >
641          <fileset dir="${jdk7src.dir}" defaultexcludes="yes">
642            <include name="**/*.java"/>
643          </fileset>
644        </javadoc>
645    
646      </target>
647    
648    
649      <target name="jdk7dist"
650              depends="jdk7dist-clean, jdk7dist-jar, jdk7dist-docs"
651              description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>
652    
653    
654    
655      <target name="jdk7clean"
656              description="Removes all build products">
657    
658        <delete dir="${build.jdk7.dir}"/>
659    
660      </target>
661    
662    
663    
664      <target name="jdk7dist-clean"
665              description="Removes all build and distribution products">
666    
667      </target>
668    
669      <target name="jdk7dist-docs"
670              description="Builds javadocs without custom tags to dist folder">
671    
672        <delete dir="${dist.jdk7.docs.dir}"/>
673        <mkdir dir="${dist.jdk7.docs.dir}"/>
674    
675        <javadoc destdir="${dist.jdk7.docs.dir}"
676                 packagenames="none"
677                 link="${jdkapi7docs.url}"
678                 overview="${jdk7src.dir}/intro.html"
679                 sourcepath="${jdk7src.dir}"
680                 classpath=""
681                 executable="${javadoc7}"
682                 bootclasspath="${bootclasspath6}"
683                 source="1.6">
684          <arg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
685          <fileset dir="${jdk7src.dir}" defaultexcludes="yes">
686            <include name="**/*.java"/>
687          </fileset>
688        </javadoc>
689    
690      </target>
691    
692      <target name="jdk7dist-jar"
693              depends="jdk7clean, jdk7compile">
694    
695        <copy file="${jdk7product.jar}" todir="${dist.dir}"/>
696    
697      </target>
698    
699    <!-- jsr166x -->    <!-- jsr166x -->
700    
701    
# Line 474  Line 715 
715    
716        <include name="**/*.java"/>        <include name="**/*.java"/>
717        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
718          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
719    
720      </javac>      </javac>
721    
# Line 502  Line 744 
744      <mkdir dir="${build.jsr166xjavadocs.dir}"/>      <mkdir dir="${build.jsr166xjavadocs.dir}"/>
745    
746      <javadoc destdir="${build.jsr166xjavadocs.dir}"      <javadoc destdir="${build.jsr166xjavadocs.dir}"
747               link="http://java.sun.com/javase/6/docs/api/"               packagenames="jsr166x"
748                 link="${jdkapidocs.url}"
749              sourcepath="${jsr166xsrc.dir}:/home/dl/1.5.0/j2se/martin/j2se/src/share/classes"               source="${build.sourcelevel}"
750                 sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
751      >               additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
       <packageset dir="${topsrc.dir}" defaultexcludes="yes">  
       <include name="jsr166x"/>  
       </packageset>  
   
   
     </javadoc>  
752    
753    </target>    </target>
754    
# Line 547  Line 783 
783      <mkdir dir="${dist.jsr166xjavadocs.dir}"/>      <mkdir dir="${dist.jsr166xjavadocs.dir}"/>
784    
785      <javadoc destdir="${dist.jsr166xjavadocs.dir}"      <javadoc destdir="${dist.jsr166xjavadocs.dir}"
786                  link="http://java.sun.com/javase/6/docs/api/"               packagenames="jsr166x"
787                source="${build.sourcelevel}">               link="${jdkapidocs.url}"
788                 source="${build.sourcelevel}"
789        <packageset dir="${topsrc.dir}" defaultexcludes="yes">               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
790        <include name="jsr166x"/>               additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
       </packageset>  
   
     </javadoc>  
791    
792    </target>    </target>
793    
# Line 584  Line 817 
817    
818        <include name="**/*.java"/>        <include name="**/*.java"/>
819        <compilerarg line="${build.args}"/>        <compilerarg line="${build.args}"/>
820          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
821        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>        <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>
822    
823  <!--       <compilerarg line="-Xlint -Xmaxwarns 1000"/> -->  <!--       <compilerarg line="-Xlint -Xmaxwarns 1000"/> -->
# Line 600  Line 834 
834    
835      <mkdir dir="${build.jsr166ylib.dir}"/>      <mkdir dir="${build.jsr166ylib.dir}"/>
836    
837      <jar destfile="${jsr166yproduct.jar}">      <jar destfile="${jsr166yproduct.jar}" index="true">
838        <fileset dir="${build.jsr166y.dir}"/>        <fileset dir="${build.jsr166y.dir}"/>
839      </jar>      </jar>
840    
# Line 615  Line 849 
849      <mkdir dir="${build.jsr166yjavadocs.dir}"/>      <mkdir dir="${build.jsr166yjavadocs.dir}"/>
850    
851      <javadoc destdir="${build.jsr166yjavadocs.dir}"      <javadoc destdir="${build.jsr166yjavadocs.dir}"
852                  link="http://java.sun.com/javase/6/docs/api/"               packagenames="jsr166y"
853              sourcepath="${jsr166ysrc.dir}:/home/dl/1.5.0/j2se/martin/j2se/src/share/classes"               link="${jdkapidocs.url}"
854                 source="${build.sourcelevel}"
855      >               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
856        <packageset dir="${topsrc.dir}" defaultexcludes="no">               additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
       <include name="jsr166y"/>  
       </packageset>  
   
   
     </javadoc>  
857    
858    </target>    </target>
859    
# Line 657  Line 886 
886      <mkdir dir="${dist.jsr166yjavadocs.dir}"/>      <mkdir dir="${dist.jsr166yjavadocs.dir}"/>
887    
888      <javadoc destdir="${dist.jsr166yjavadocs.dir}"      <javadoc destdir="${dist.jsr166yjavadocs.dir}"
889                  link="http://java.sun.com/javase/6/docs/api/"               packagenames="jsr166y"
890                source="${build.sourcelevel}">               link="${jdkapidocs.url}"
891        <fileset dir="${topsrc.dir}" defaultexcludes="yes">               source="${build.sourcelevel}"
892        <include name="jsr166y/*.java"/>               sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
893        <include name="jsr166y/forkjoin/*.java"/>               additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
             </fileset>  
     </javadoc>  
894    
895    </target>    </target>
896    
# Line 674  Line 901 
901    
902    </target>    </target>
903    
904    
905      <!-- extra166y -->
906    
907    
908      <target name="extra166ycompile"
909              depends="init, configure-compiler, jsr166ycompile"
910              description="Compiles extra166y sources">
911    
912        <mkdir dir="${build.extra166y.dir}"/>
913    
914        <javac srcdir="${extra166ysrc.dir}"
915              destdir="${build.extra166y.dir}"
916                debug="${build.debug}"
917                classpath="${jsr166yproduct.jar}"
918           debuglevel="${build.debuglevel}"
919          deprecation="${build.deprecation}"
920               source="${build.sourcelevel}"
921                 fork="true">
922    
923          <include name="**/*.java"/>
924          <compilerarg line="${build.args}"/>
925          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
926          <compilerarg value="${bootclasspath.args}"/>
927    
928    <!--       <compilerarg line="-Xlint -Xmaxwarns 1000"/> -->
929    
930        </javac>
931    
932      </target>
933    
934    
935    
936      <target name="extra166yjar"
937              depends="extra166ycompile"
938              description="Builds library jar from compiled sources">
939    
940        <mkdir dir="${build.extra166ylib.dir}"/>
941    
942        <jar destfile="${extra166yproduct.jar}" index="true">
943          <fileset dir="${build.extra166y.dir}"/>
944        </jar>
945    
946      </target>
947    
948    
949    
950      <target name="extra166ydocs"
951              description="Builds javadocs with custom tags to build folder">
952    
953        <delete dir="${build.extra166yjavadocs.dir}"/>
954        <mkdir dir="${build.extra166yjavadocs.dir}"/>
955    
956        <javadoc destdir="${build.extra166yjavadocs.dir}"
957                 packagenames="extra166y"
958                 link="${jdkapidocs.url}"
959                 source="${build.sourcelevel}"
960                 sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
961                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
962    
963      </target>
964    
965    
966      <target name="extra166ydist"
967              depends="extra166ydist-clean, extra166ydist-jar, extra166ydist-docs"
968              description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>
969    
970    
971    
972      <target name="extra166yclean"
973              description="Removes all build products">
974    
975        <delete dir="${build.extra166y.dir}"/>
976        <delete dir="${build.extra166ylib.dir}"/>
977    
978      </target>
979    
980    
981    
982      <target name="extra166ydist-clean"
983              description="Removes all build and distribution products">
984    
985      </target>
986    
987      <target name="extra166ydist-docs"
988              description="Builds javadocs without custom tags to dist folder">
989    
990        <delete dir="${dist.extra166yjavadocs.dir}"/>
991        <mkdir dir="${dist.extra166yjavadocs.dir}"/>
992    
993        <javadoc destdir="${dist.extra166yjavadocs.dir}"
994                 packagenames="extra166y"
995                 link="${jdkapidocs.url}"
996                 source="${build.sourcelevel}"
997                 sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
998                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
999    
1000      </target>
1001    
1002      <target name="extra166ydist-jar"
1003              depends="extra166yclean, extra166yjar">
1004    
1005        <copy file="${extra166yproduct.jar}" todir="${dist.dir}"/>
1006    
1007      </target>
1008    
1009      <!-- jsr166e -->
1010    
1011      <target name="jsr166ecompile"
1012              depends="configure-compiler"
1013              description="Compiles jsr166e sources">
1014    
1015        <mkdir dir="${build.jsr166e.dir}"/>
1016    
1017        <javac srcdir="${topsrc.dir}"
1018               destdir="${build.jsr166e.dir}"
1019               debug="${build.debug}"
1020               debuglevel="${build.debuglevel}"
1021               deprecation="${build.deprecation}"
1022               source="1.7"
1023               classpath=""
1024               includeAntRuntime="false"
1025               includeJavaRuntime="false"
1026               executable="${javac7}"
1027               fork="true">
1028    
1029          <include name="jsr166e/**/*.java"/>
1030          <compilerarg line="${build.args}"/>
1031          <compilerarg value="-XDignore.symbol.file=true"/>
1032          <compilerarg value="-Xlint:all"/>
1033    
1034        </javac>
1035    
1036      </target>
1037    
1038    
1039    
1040      <target name="jsr166ejar"
1041              depends="jsr166ecompile"
1042              description="Builds library jar from compiled sources">
1043    
1044        <mkdir dir="${build.jsr166elib.dir}"/>
1045    
1046        <jar destfile="${jsr166eproduct.jar}" index="true">
1047          <fileset dir="${build.jsr166e.dir}"/>
1048        </jar>
1049    
1050      </target>
1051    
1052    
1053    
1054      <target name="jsr166edocs"
1055              description="Builds javadocs with custom tags to build folder">
1056    
1057        <delete dir="${build.jsr166ejavadocs.dir}"/>
1058        <mkdir dir="${build.jsr166ejavadocs.dir}"/>
1059    
1060        <javadoc destdir="${build.jsr166ejavadocs.dir}"
1061                 packagenames="jsr166e,jsr166e.extra"
1062                 link="${jdkapi7docs.url}"
1063                 source="1.7"
1064                 sourcepath="${topsrc.dir}:${jdk7src.dir}:${jdksrc.dir}"
1065                 executable="${javadoc7}"
1066                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" >
1067          <fileset dir="${topsrc.dir}" defaultexcludes="yes">
1068            <include name="jsr166e/**/*.java"/>
1069          </fileset>
1070        </javadoc>
1071    
1072      </target>
1073    
1074    
1075      <target name="jsr166edist"
1076              depends="jsr166edist-clean, jsr166edist-jar, jsr166edist-docs"
1077              description="Puts all distributable products in single hierarchy"/>
1078    
1079    
1080    
1081      <target name="jsr166eclean"
1082              description="Removes all build products">
1083    
1084        <delete dir="${build.jsr166e.dir}"/>
1085        <delete dir="${build.jsr166elib.dir}"/>
1086    
1087      </target>
1088    
1089    
1090    
1091      <target name="jsr166edist-clean"
1092              description="Removes all build and distribution products">
1093    
1094      </target>
1095    
1096      <target name="jsr166edist-docs"
1097              description="Builds javadocs without custom tags to dist folder">
1098    
1099        <delete dir="${dist.jsr166ejavadocs.dir}"/>
1100        <mkdir dir="${dist.jsr166ejavadocs.dir}"/>
1101    
1102        <javadoc destdir="${dist.jsr166ejavadocs.dir}"
1103                 packagenames="jsr166e,jsr166e.extra"
1104                 link="${jdkapidocs.url}"
1105                 source="1.7"
1106                 sourcepath="${topsrc.dir}:${jdksrc.dir}"
1107                 additionalparam="-XDignore.symbol.file=true" />
1108    
1109      </target>
1110    
1111      <target name="jsr166edist-jar"
1112              depends="jsr166eclean, jsr166ejar">
1113    
1114        <copy file="${jsr166eproduct.jar}" todir="${dist.dir}"/>
1115    
1116      </target>
1117    
1118  </project>  </project>

Legend:
Removed from v.1.75  
changed lines
  Added in v.1.97

dl@cs.oswego.edu
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.27